İskele İlçesi Merkez Yönetimi


Başkan : Mesut Genç
Ayşe Akdeniz
Cuma Onbaşı
Yahya Özdemir
Salih Değirmencioğlu Cemal Sevin
Osman Elkovan