HP GENEL SEKRETERİ JALE REFİK ROGERS: AŞI, PANDEMİDEN VE EKONOMİK BUHRANDAN KURTULMANIN ANAHTARI

HP GENEL SEKRETERİ JALE REFİK ROGERS: AŞI, PANDEMİDEN VE EKONOMİK BUHRANDAN KURTULMANIN ANAHTARI

 

“AŞI, PANDEMİDEN VE EKONOMİK BUHRANDAN KURTULMANIN ANAHTARI”

Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, aşının dünyanın ve ülkemizin salgından kurtulması için çok önemli olduğunu söyledi. Katıldığı programda gündemin öne çıkan konularına ilişkin görüşlerini aktaran Rogers, Covid19 pandemisinden ve yarattığı ekonomik buhrandan kurtulmanın anahtarının aşı olduğunu ifade etti. Rogers, “Önümüzü görebilmemiz için toplumun büyük bir çoğunluğunun aşılanması gerekiyor. Hedefimiz de bu olmalıdır. Bunu yaparken de ön saflarda yer alan sağlık çalışanları ve benzer sektörlerdeki kişiler öncelikli olmalı. Bu hastalıkta yaş ve kronik hastalıklar hastalığın seyrini çok etkiliyor, değiştirebiliyor. Bu nedenle de 65 yaş üstünün ve kronik hastalığı olanların da öncelikli olarak aşılanması büyük önem taşıyor. Bu öncelik sırasının korunması konusunda hem devletin ciddi bir sorumluluğu var hem de vatandaşlar olarak bizlerin de sorumluluğu var. Hepimizin bu konuya duyarlı davranması ve risk gruplarına öncelik vermeye özen göstermemiz gerekiyor” dedi. 

“YEREL VAKALARIN ARTMASININ NEDENLERİNDEN BİRİ DENETİMSİZLİK”

Hükümetin plansızlık ve denetim eksikliğiyle bugün yaşananlardan sorumlu olduğuna değinen Jale Refik Rogers, denetimsizliğin yerel vakaların artışındaki nedenlerden biri olduğunu söyledi. Rogers, şöyle konuştu: “Covid19 pandemisinin ekonomiyle sağlığı dengelememiz gereken bu süreçte denetim ve planlamanın iyi yapılması gerekiyor.  Bulaşıcı Hastalıklar yasasında denetleme yetkisi Sağlık Bakanlığı’na veriliyor.  Denetim kapasitesini artırmak için, Bakanlar Kurulu kararıyla Sağlık Bakanlığı belediyeleri de denetim için yetkilendirebilir.  İşletmelerin ve kişilerin pandemi kurallarına uyup uymadığının denetlenmemesi, bu denetim yetkisinin yeterince kullanılmaması,  yerel bulaşın artmasında en önemli etkenlerden birisidir.  Toplum bağışıklığını yakalamak için toplumun yüzde 70’ini veya daha fazlasını aşılamamız gerekir. Bu noktada ülkeye yeterli sayıda aşı sağlamak için girişimlerini yapma konusunda da gerek hükümet edenlere gerek Cumhurbaşkanına büyük görev düşüyor.”

 

“TEMEL SAĞLIK DAİRESİ’NİN KADROSU GÜÇLENDİRİLMELİDİR”

Ülkede temel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi konusuna Halkın Partisi olarak çok önem verdiklerinin, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin parti programlarında da vurgulandığının altını çizen Jale Refik Rogers, “temel sağlık hizmetleri”ni, halk sağlığını korumak için yapılması gerekenler olarak tanımladı. Rogers şu sözlerle devam etti: “Temel sağlık hizmetleri dairesine bağlı ülkemizde 28 tane sağlık merkezimiz var. Örneğin aşılama için insanların gelip kuyruğa girmesi yerine, o sağlık merkezlerinde aşılama yapmak için planlama yapılabilir. Temel Sağlık Dairesi’nin uzun yıllardır ciddi anlamda nitelikli personel sıkıntısı var. Covid19 öncesi mecliste yaptığım konuşmalarda da Temel Sağlık Dairesi’nin merkezi kadrosunun güçlendirilmesi gerektiğini söylemiştim. Epidemiyolog ve biyoistatistikçi olması gerektiğini, verilerin daha düzgün bir şekilde toplanmasının şart olduğunu söylüyordum. Kaç kronik hastamız var, kaç kanser hastamız var? Kaç yaşlımız var? Devletin bu sayılara hakim olması gerekiyor. Biz meclise girdikten sonra Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nı yaparak bulaşıcı hastalıklarla ilgili bildirim zorunluluğu getirdik. Kanser Kayıt Yasası’nı da geçirdik ve kanser hastalarının da bildiriminin yapılması için zorunluluk getirdik. Bütün bunların aslında veri tabanıyla bağlanması, istatistiklerin tutulması gerekiyor. Uzun yıllardır konuşulan bu konuların hayata geçmiş olması ve planlamanın da bu doğrultuda yapılıyor olması gerekirdi. Bunları yapabilecek uzman personel ile bakanlık kadrolarının güçlendirilmesine ihtiyaç var”