BAYBARS’TAN İMAR PLANI’NA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

BAYBARS’TAN İMAR PLANI’NA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

 

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Birleşik Kurulda onaylanan Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında Meclis’te değerlendirmelerde bulundu. Birleşik Kuruldan uzlaşıyla geçen Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi konusundaki belirsizliğin giderilmesi gerektiğini dile getiren İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Birleşik Kurul tüzüğü ve imar yasasına göre İmar Planı’nın Sayın Başbakan tarafından resmi gazeteye gönderilip yayınlatılmadıkça yürürlüğe giremeyeceğinin herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğunu söyledi. Baybars, İmar planıyla ilgili tutum ve görüş ne olursa olsun bu ülkede bir belirsizlik ortamının yaratılmasının kabul görmeyeceğine vurgu yaptı. 

Birleşik Kuruldan uzlaşıyla geçen Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi konusundaki belirsizliğin giderilmesi gerektiğini dile getiren İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Birleşik Kurul Tüzüğü ve İmar Yasası’nın vermiş olduğu yetki, görev ve sorumluluklar gereği, planın birleşik kurul süreçlerinden geçerek gerekli usul işlemlerinin tamamlandığını, ilgili belediyelerin de onayıyla ikinci birleşik kurul toplantısında bu belediyelerin veya kaymakamların olumlu oyu aranma zorunluluğu olmamasına rağmen toplumda bu planın son halinin konsensüs sağlanarak geçtiği gerçeğini ortaya koyabilmek maksadıyla imar planın 30 Aarlık tarihiyle toplanan birleşik kurul toplantısında tüm belediye başkanları, kaymakamlar ve şehir planlama dairesi müdürü tarafından yapılan revizeyle birlikte onaylandığını belirtti.

Birleşik kurul tüzüğü ve imar yasasına göre İmar Planı’nın Sayın Başbakan tarafından resmi gazeteye gönderilip yayınlatılmadıkça yürürlüğe giremeyeceğinin herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğunu söyleyen Bakan Baybars, İmar planıyla ilgili tutum ve görüş ne olursa olsun bu ülkede bir belirsizlik ortamının yaratılmasının kabul görmeyeceğine vurgu yaptı.

Baybars, “Bu yöndeki bir belirsizliğin,  hem planlama makamlarının hem de o bölgedeki yerel yönetimlerin bu anlamdaki iradesini sıkıntıya sokan birşey olacağını, hem de o bölgede planlamayla ortaya koymaya çalışılan; sürdürülebilir kalkınma, ekonomik gelişme, bölgenin planlı bir hayata kavuşması gibi  tüm planlama ilke ve vizyonuna ters bir tutum sergilenmiş olacağına dikkat çekti. Ayrıca tüm bunların yanı sıra belirsizliğin halkın kafasında da bir kargaşa yaratabileceğini dile getiren Bakan Baybars, ilk Birleşik Kuruldan sonra Sayın Başbakan’ın da talimatıyla hem bakanlar kuruluna bir sunum yapıldığını hem de sunumdan sonra sayın üç belediye başkanının da neden ilk birleşik kurulda bu planın kabul edilmediğine yönelik itirazlarını ve KTMMOB’nin de ortaya koymuş olduğu itirazları değerlendirerek imar planının nihai haline getirildiğini belirtti.

Baybars, Sayın Başbakan’ın bakanlar kurulunda bütün kabine üyeleriyle birlikte yapılan ilk genişletilmiş toplantıda, bu planın belediye başkanları ve KTMMOB tarafından yani tüm taraflarca kabul görmesi halinde imar planını yürürlüğe koymayı tasarladığını oradaki tüm planlama ekibi, yani belediyelerin ve şehir planlama ekibimizin önünde açık bir şekilde ifade etmiştir. Biz, planı hazırlamakla yükümlü içişleri bakanlığı olarak planı usulüne uygun şekilde hazırlayıp resmi gazete de yayınlaması için gönderdik. Bu saatten sonra planın yayınlanıp yayınlanmayacağı veya ne şekilde yürürlüğe gireceği meselesi Sayın Başbakanın takdirlerine kalmış bir mevzuudur” dedi.

İmar Planının yürürlüğe gireceği tarihe kadar olan süre için konan emirname hakkında da bilgi veren Bakan Baybars, “Emirnamenin yürürlülüğüyle ilgili sıkıntıları ortadan kaldırmak maksadıyla da şehir planlama dairesindeki plancı arkadaşların iddiaları emirnamede süre olmuş olmasına rağmen emirname öncesi plansız yaşama dönülmesinin imar yasası ve ilgili tüzüklerinin yapısına, ruhuna aykırı olduğu yönündedir. Dolayısıyla Fasıl 96’ya dönüşün mümkün olmayacağı yönünde görüşleri vardır.

Tabi hukuk öyle bir matematik değildir diyen Baybars, bu anlamda farklı görüşlerin olabileceğini ve bu yöndeki görüşleri sonlandırmak için de İmar Planı’nın yürürlüğe girmesiyle ilgili eğer Sayın Başbakan’ın netleşen bir kararı olursa,  o karar yürürlüğe girene kadar belki de emirnamenin süre kısmının ortadan kaldırarak yeniden resmi gazetede yayınlanması gerektiğini belirtti. Bunun da yine Sayın başbakanın taktirinde olan bir mevzuu olduğuna dikkat çekti. Baybars tüm bu konuları netleştirmek için bakanlar kurulunda bunları görüşmeyi düşündüğünü ve artık bu kaosun ülke gündeminden kaldırılması gerektiği noktasında yapılan eleştirilere katıldığını belirtti.

BAYBARS, “ÜLKEYİ EMİRNAMELERLE YÖNETMEYE DEVAM MI ETMEK İSTİYORUZ, YOKSA VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTUP SÜRESİNDE İMAR PILANINI YAPTIĞIMIZI HALKA GÖSTEREREK SİYASET KURUMUNA OLAN  GÜVEN Mİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

İmar Planlarıyla emirnamelerin birbirinden farklı şeyler olduğunu söyleyen Baybars, imar yasası ve birleşik kurul tüzüğünde, başbakanın bunu yayınlamaması halinde tekrardan birleşik kurulda bunun görüşülmesi mevzuu değildir, dedi.  Birleşik kuruldaki tüm üyelerin bu planı onayladığını hatırlatan Bakan Baybars, Başbakan’ın resmi gazetede yayınlaması taktirindedir fakat ilgili İmar yasası ve tüzüğünün bakana veya başbakana planla ilgili değişiklik yapma, değişiklik talep etme yetkisi verilmediğini söyledi. Bu bağlamda da İçişleri Bakanı olarak kendi görüşlerinin imar yasası ve tüzüğü çerçevesinde oluşturmuş kurullar nezdinde onaylanan planın yürürlüğe girmesi yönünde olduğunu belirtti. 

Tabi ki bunun da Sayın Başbakan’ın taktirinde olduğunu yineleyen Baybars, “Bu benim yetkimde değildir. Dolayısıyla ülkeyi emirnamelerle yönetmeye devam mı etmek istiyoruz, yoksa verdiğimiz sözleri tutup süresinde  imar pılanını yaptığımızı halka göstererek siyaset kurumuna olan  güven mi sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu. Bu konularda bir karar verilmesi gerektiğinin altını çizen Baybars, bu anlamda kendi duruşlarının bir önceki hükümet döneminde de içişleri bakanlığı görevi yapmış bir kişi olarak açık olduğunu ve amaçlarının ülkeyi emirnamelerle yönetmek olmadığını vurguladı.

İçişleri Bakanı olarak ülkeyi emirnamelerle yönetmeyeceklerini defaatle söylediklerini belirten Baybars, İmar Planı konusunda ilk geçen İmar Planı olan Lefkoşa imar planına atıfta bulunarak orada iki belediye başkanının red oyuna rağmen planın  yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Bu anlamda da birleşik kurul üyelerinin tümünün onayı olması da hukuken gerekmez diyen Baybars, fakat önemli olanın, arzu edilenin planın ortak akılın bir ürünü olması ve yerel demokrasi gereği yerelin ifade ettiği hususların planda yer almasıdır” dedi.

Baybars, “Biz de zaten o iki birleşik kurul arasında bunu yaptık. Hukuken gerekmemesine rağmen ortak akılda oluştu. Bu saaten sonra hem belediye başkanlarının onayı hem de Sayın Başbakan’ımızın defaatle vurguladığı gibi KTMMOB görüşleri dikkate alınarak bu planı revize edilirse “ben bu anlamda adım atmaya kararlıyım” duruşu, sanırım yapmış olduğumuz çalışmayı teyit eder niteliktedir. Dolayısıyla, bu planın yürütücüsü konumunda olarak ben, imar planının yürürlüğe geçmesini arzu ediyorum. Tabi ki takdir Sayın Başbakan’ındır” dedi.