Çevre Koruma Dairesi’nden “Suça Teşvik”

Çevre Koruma Dairesi’nden “Suça Teşvik”

Çevre Koruma Dairesi, “Mağusa Sulak Alanlar Özel Çevre Koruma Bölgesi” ve “Önemli Kuş Alanı” olarak saptanmış olan Glapsides plajında, faaliyetleri detaylı olarak ortaya koymaksızın ve gerekli çerçeveyi belirlemeksizin, bir sahil düzenlemesi projesine yazılı izin vermiştir. Belediyenin proje ile ilgili teknik şartname sunmaması, Çevre Koruma Dairesi’nin ise teknik şartnameyi incelemeden izin vermesi kabul edilemez durumlardır. Önemli Kuş Alanı ve Sulak Alanlar Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamındaki Glapsides plajı, çok genel ifadeler içeren bir izinle, denetleme öngörülmeksizin belediye dozerlerine teslim edilmiş ve belediye adeta “suça teşvik” edilmiştir. Çevre Koruma Dairesi yerel yönetimlerle işbirliği ve koordinasyonda çok yetersiz kalmakta, yeterince yönlendirme ve ortak çalışma yapamadığından dolayı belediyeleri suçlu duruma düşürmektedir. Çevre Koruma Dairesi, en kısa sürede belediyelerle koordineli biçimde çalışarak Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki ve doğal alanlardaki projelerin incelenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Mağusa Sulak Alanları doğal habitatların ve biyoçeşitliliğin varlığından dolayı Bakanlar Kurulu tarafından Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiştir. Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde zonlama (habitat özelliklerine göre bölgelendirme) yapılarak nerede hangi faaliyet ve altyapı yapılabileceği bilimsel olarak belirlenmiştir. Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde gerçekleştirilecek olan bir proje, Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin doğal yapısına göre hazırlanmış olan yönetim planına göre düzenlenmelidir. Bu faaliyetler yapılırken Çevre Koruma Dairesi görevlileri, ilgili çalışmaları adım adım takip etmelidir.