“Çevreye Yaptıkları Yapacaklarının Garantisidir”

“Çevreye Yaptıkları Yapacaklarının Garantisidir”

Ülkemizde ardı arkası kesilmeyen çevre felaketlerine bir yenisi eklenmeye hazırlanıyor. Lefke İlçesi’nde ikinci bir serbest liman kurulması için alınan Bakanlar Kurulu kararı birçok soru işaretini de beraberinde getirmiştir. Bu bölgede doğaya ve halka verdiği zarar yıllardır bilinen ve göz ardı edilen bir serbest liman bölgesi halihazırda mevcuttur ve tüm uyarılara rağmen bu bölge ile ilgili hiçbir önlem alınmamıştır. Şimdi, mevcut serbest limanın birkaç kilometre ötesinde, yine aynı potansiyel riskleri taşıyacak ikinci bir serbest bölge ve liman yaratmak için izin verilmesine anlam vermek mümkün değildir. Bu karar ile birlikte ilk akla gelen sorular şunlardır.

– Muvcut bir serbest bölge varken ikincisi neden gereklidir?

– Bu bölge ile ilgili ileriye dönük bir plan var mı? 49 yıllığına ne amaçla ve hangi şirkete kiralanıyor?

– Çevre Etki Değerlendirme raporu hazırlandı mı?

– İleriye dönük ve dışsal etkileri de içeren maaliyet-fayda risk analizleri yapıldı mı?

– İkinci serbest liman nereye bağlı olacak?

– Yerleşim bölgeleri ve üniversite ile iç içe olacak olan bu bölgede eğitim, tarım, eko-turizm gibi bölgenin kalkınmasını sağlayacak sosyo-ekonomik faaliyetlerin yapılmasını desteklemek yerine kirli sanayiye ortam hazırlayan ikinci bir serbest liman bölgesinin desteklenmesinin altında yatan nedir?

Pusulasız bir gemi gibi hareket eden Bakanlar Kurulu’nun Lefke bölgesindeki mevcut serbest limanın birkaç kilometre ötesinde yeni bir serbest bölge ve liman için izin vermesi, ikinci bir kirli sanayi bölgesi yaratarak, CMC’den sonra o bölgeye yapılacak ikinci bir darbe olma riskini taşımaktadır ve bu kabul edilemezidir. Halkın Partisi Çevre Komitesi olarak, Lefke bölgesinin doğasına, kültürüne ve doğal güzelliklerine uyumlu olan değer katacak olan, sürdürülebilir istihdam ve kalkınma sağlayacak yatırımları destekliyoruz. Ama özellikle CMC’nin geride bıraktığı ve 43 yıldır temizlenemeyen bir serbest bölge dururken, çevre ve bölge insanının sağlığı ve ekonomisi bakımından acılar dinmemişken, bölge insanının sağlığını tehdit edecek, bölgede kirlilik yaratacak ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek yeni bir yatırımı desteklemeyecektir. Hükümeti ard arda aldığı kararlarla sebep olduğu çevre katliamlarına bir son vermeye çağırıyoruz. Bu çevre hepimizindir.