Denetlemesi Gereken Denetlenmeye Muhtaç!

Denetlemesi Gereken Denetlenmeye Muhtaç!

Kamu yönetiminde şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanması için bilgi ve belge verilmesi görevini yerine getirmeyenleri denetlemekten sorumlu olan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, hükümetin aymazlığı sonucunda değil denetim yapmak, toplanamıyor bile! Yeni hükümet göreve geldikten sonra bu kurul değil görev yapmak, toplantı dahi yapmıyor. Belirli süreler içerisinde vatandaşa yanıt vermesi gerekirken, bu süreler geçiyor ama kurul tarafından herhangi bir yanıt verilmiyor. Başka kurumların hatalarını ya da gecikmelerini şikayet edeceğiniz bu kurul hükümet tarafından kendisi sürelere uymayan bir hale getirildi.

Halkın Partisi, yürüttüğü çalışmalarda doğru bilgi ve veriler üzerinden hareket edebilmek ve bu yolla idari işlemleri denetleyebilmek için bazı kurum ve kuruluşlara yazılı başvuruda bulunmak suretiyle Bilgi Edinme Hakkı Yasası altında tanınan bilgi edinme hakkını kullanmaktadır. Bu yasa demokrasi, şeffaflık, tarafsızlık ve açıklık ilkeleri ışığında gerçek ve tüzel kişilere, devleti ve kamuyu yönetenlerden bilgi ve belge talep etme hakkı tanımaktadır. Bu yasa altında yapılan başvurulara 15 iş günü içerisinde yazılı olarak yanıt vermek ve başvuru sahiplerine (mevzuatta belirtilen istisnalar saklı kalmak koşuluyla) talep etmiş oldukları bilgi ve belgelere erişim hakkı tanımak zorundadır. Ancak ülkemizdeki yöneticilerin birçoğu yasal süresi içerisinde yazılı taleplere cevap vermeyerek veya talepleri mevzuata aykırı bir şekilde reddederek bu hakkın kullanılmasını zorlaştırmaktadır.
Öte yandan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu yasaya göre en geç 30 gün içerisinde kendisine yapılan itirazları değerlendirip, karara bağlamakla yükümlüdür. Üstelik aynı yasa altındaki tüzüğe göre de söz konusu kurul en geç ayda bir toplantı yapmak zorundadır.

Bu konuda yapmış olduğumuz temaslarda, söz konusu kurulun bir ay geçmesine rağmen toplantı yapmadığı ve üyeleri belli olmasına rağmen henüz kurulun bu süreç içerisinde toplantı yapıp yeni başkanını dahi seçmediği öğrenilmiştir. Bilgi edinme hakkı ihlal edilenlerin veya süresi içinde yanıt alamayanların şikayet etmesi amacıyla kurulan bu kurulun, kendi mevzuatında belirlenen süre içerisinde toplantı yapıp karar üretmemesi kabul edilebilir bir davranış değildir, yasanın ve tüzüğün açık ihlalidir. Bu nedenle Halkın Partisi, gerek kurul üyesi müsteşar konusunda gerekli girişimi yapması için hükümeti, gerekse Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyelerini bir an önce yasal görevlerini yapmaya ve halka hizmet vermeye davet etmektedir.