Dokunulmazlıkları Kaldırıp ‘Nereden Buldun Yasasını’ Yürürlüğe Koyacağız

Dokunulmazlıkları Kaldırıp ‘Nereden Buldun Yasasını’ Yürürlüğe Koyacağız

Halkın Partisi ülkede pek çok kamu kurumunda siyasilerle bağlantılı yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının yıllardır gündemde olduğunu, kimin ak kimin kara olduğunun belirlenebilmesi, kamu kaynaklarını kendi kişisel menfaatleri için kullananların yargılanıp cezalandırılabilmesi için gerek milletvekillerinin, gerekse Bakanlar kuruluna dışarıdan atanan bakanların dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiğini vurguladı. Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada “göreve geldiğimizde ilk iş olarak nereden buldun yasasını yürürlüğe koyacağız ve dokunulmazlıkları kaldırmak için adım atacağız. Hem yeni siyaset anlayışıyla hesap soracağız, hem de halkın hesap sormasına imkan verecek bir bilgi paylaşımını zorunlu kılacağız” denildi. Açıklamada bazı siyasilerin birbirleriyle ilgili yolsuzluklara değindikleri ama kendi yolsuzlukları gündeme gelince susup karşılıklı bir uzlaşıyla tüm yolsuzlukların üzerini örttükleri vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: “Yolsuzluk iddialarının odağında milletvekilleri ve bakanlar yer alıyor. Meclis kürsüsünde dolarların savrulduğu, Bakanların birbirlerini bazı ihalelerden ve projelerden komisyon almakla, bir başka ifadeyle rüşvet almakla suçladığı ve tüm bunların giderek kanıksandığı kötü bir yönetim döneminden geçiyoruz. Halkın bu koşullarda siyaset kurumuna güven duymasını nasıl bekleyebiliriz. Bu soru işaretlerini ve şaibeleri ortadan kaldırmanın yolu bellidir. Dokunulmazlıklar kaldırılır, kürsü dokunulmazlığı dışında vekil ve bakanlar icraatlarından sadece siyasi anlamda değil hukuki anlamda da sorumlu tutulurlarsa, bu dokunulmazlık zırhlarının kaldırılması için meclisin karar almasını beklemek gerekmezse o zaman neyin ne olduğu ortaya çıkarılabilir. Halkın Partisi göreve geldiğinde bu konuda en erken zamanda adım atacak, sadece bundan sonraya dönük olarak değil, geçmişe dönük olarak da hesap soracaktır. Herkesin akılda tutması gereken husus şudur: Hesap sorabilecek olanlar, geçmişi temiz, bir sonraki seçimi düşünmeyen ve kendileri de cesaretli olanlardır. Bizler Halkın Partisi olarak bu iradeye, cesarete ve geçmişe sahibiz.”

“Denetim Halka Açık ve Şeffaf Olmalı”
Halkın Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada “bugün artık dünyanın pek çok ülkesinde kürsü dokunulmazlığı dışında milletvekili ve bakanların ilave dokunulmazlıkları bulunmadığını görüyoruz. Ülkemizde maalesef hükümette yer alan siyasilere dönük çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları son dönemde yaygın şekilde konuşulmakta, gündeme gelmektedir. Oysa mevcut dokunulmazlıklar gerek vekillerin gerekse dışarıdan atanan bakanların denetim organları tarafından yapılan denetimleri küçümsemelerini, dikkate almamalarını, yok saymalarını ya da karşı duruş sergilemelerini kolaylaştırmakta, hatta teşvik etmektedir. Halkın Partisi göreve geldiğinde bu duruma bir son verme kararlılığındadır. Öte yandan bizler sadece dokunulmazlıkların kaldırılmasının değil aynı zamanda mal beyanında bulunacak olanların çeşitli zenginliklerinin kaynağının da açıklanacağı bir “nereden buldun yasası”nın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Halkın desteğiyle göreve geldiğimizde bu düzenlemeleri gerek bugün siyasette yer alanların denetlenmesi, gerekse bizlerin denetlenebilmesi için yapacağız. Bize göre etkili bir denetimin, bugün olduğu gibi Meclis Başkanlığı’na gönderilen kapalı zarflarda kalan mal beyanı ile yapılması mümkün değildir. Bu açıdan ideal olan, bahse konu denetimin denetlemekten sorumlu kurumlar yanında Halk tarafından da yapılabilmesidir. Bu da şeffaf bir mal beyanı ve mal varlığının kaynağının da açıklanmasıyla olur