E-Nüfus Projesi çerçevesinde “Nüfus Kayıt Sistemi” tamamlandı…

E-Nüfus Projesi çerçevesinde “Nüfus Kayıt Sistemi” tamamlandı…

E-Nüfus Projesi çerçevesinde “Nüfus Kayıt Sistemi” tamamlandı…

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars bugün BRT’de canlı yayınlanan Pembe Paşaoğulları’nın sunduğu Birinci Boyut’ta konuk oldu. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars E-Nüfus Projesinin ilk ayağı olan “Nüfus Kayıt Sistemi” hakkında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “10 yılı aşkın bir süredir başbakanlık bünyesinde E-devlet programı kapsamında, e-nüfus projesi oluşturuldu ve e-devlet yürütme kurulu tarafından yürütülüyor. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılması gereken kayıt sistemleri ve projelerden bir tanesi de e-nüfus projesidir. Bu projeye bağlı olarak iki sistemimiz vardır. Bir tanesi nüfus kayıt sistemi diğeri de adres kayıt sistemidir. Nüfus kayıt sistemi, dediğimiz ülkemizdeki nüfus hareketlerine dayalı kişisel verilerin, kişisel bilgilerin sayısal ortama geçirilmesi ve bununla birlikte e-devlet kapsamında bütün bakanlıklara bu bilgilerin paylaşılabilmesi için nüfusun sayısallaştırılması tamamlanmıştır. Ve biz şu an yeni sistem üzerinden nüfusumuzu kayıt altına alıp kişisel bilgileri yeni sistem üzerinden bir hafta sonra tüm bakanlıklara bu hizmeti veremeye başlayacağız. Bu hizmeti verince vatandaşın hayatında ne olacak noktasına gelirsek onu söyleyelim, aslında e-devlet kapısında bekleyen bazı kurumlar var. Mesela vergi dairesi, tapu dairesi, tarım bakanlığı, çevre bakanlığı veya çalışma bakanlığı bunlar e-nüfustaki kişisel bilgileri, e-devlet kapısında bizden alacaklar. Kurumlarımızın aldıkları bu veriler sadece isim soyisim, doğum tarihi olmayacaktır. Bu veriler kişilerin bütün seceresine ilişkin bilgiler olacağı için vatandaşlarımız o daireye gittiği zaman, artık örneğin kimlik kartı fotokopisi istenecekse istenmeyecek, doğum belgesi istenecekse istenmeyecek, bilgileri orada nüfus kayıt sisteminde gören daire bu işlemleri hızlıca yapabilecek ve vatandaşın hayatında ilk etapta bu yönde bir kolaylık olacaktır.” Dedi.

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi…

Tüm sistemin, e-nüfus projesi kapsamında nüfus kayıt sistemi tamamlandıktan sonra da bu aralar konuştuğumuz ve üzerinde yoğunlaştığımız Mekânsal Adres Kayıt Sistemimiz vardır. Mekânsal adres kayıt sistemi dediğimiz de önce mekânsal bilgilerin bir veri tabanını oluşturmasıdır. Adres kayıt sistemini oluşturabilmek için öncelikle ihtiyaca baktığımızda ülkenin bir uydu resmi çekildi. Daha sonra panoramik bir haritası ortaya çıktı ve 28 Belediyemizle birlikte bir saha çalışması yapıldı. Tüm bunlar ışığında bir yazılım geliştirildi. Şu anda belediyelere eğitim veriliyor. Nedir bu verilen eğitim: 28 Belediye bünyesinde aslında adres güncellemelerini yapmak, sokak isimlerini oluşturmak, yol isimlerini oluşturmak, bina, apartman, konut, hane numaralandırmalarıyla sayısallaştırma işlemleri ve isimlendirme işlemleri belediyelerin yetki ve sorumluluğundadır. Bugüne kadar kent belediyelerinde değil ama bazı kırsal belediyelerde şu pek fazla yapılmadı; Yani daha önce oralara şehirleşmeyi getirdik. Oralara bir takım inşaat faaliyetleri getirdik. Sonrasında oraların sokak isimleri vesaireyi yaptık. Bu alt yapıda yaşadığımız sıkıntılar gibi bir durum yaratı.

Şu anda bizim yaptığımız sistemde bütün ülkenin coğrafi işaretlendirilmesi ve coğrafi bilgiye dayalı sistemi geliştiriliyor. Bütün ülkenin coğrafi işaretlendirmesi yapıldı. Bu işaretlendirmeden sonra tüm koordinatlar, var olan olmayan yollar, sokaklar, müstakbel sonradan yapılacak yol ve sokaklar hep çizildi ve harita üzerinde bu koordinatlar 28 belediyeyle paylaşıldı. 28 Belediyemizde görevli personel arkadaşlara eğitim veriliyor. Kendilerine hangi bilgilerinin eksik olduğu, yani bir bölgede yol var, sokak ismi yok veya bir bölgede hane numaraları eksik, bunun gibi birçok eksik tabela, levha numaralandırması ve isimlendirme var. Bunlar tüm belediyeler söylendi ve biliniyor. Belediyelerimiz ne kadar hızlı bu eksiklikleri tamamlarsa güncel adres kayıt sistemimiz de o kadar hızlı sisteme entegre olur. Bizim aslında bunun için öngördüğümüz tarih 2019 yılının sonuna doğrudur. Esasında birçok belediye bunu daha erken tamamlayabilecek ama 28 belediye ve kırsaldaki imkânları da değerlendirirsek bu sanıyorum 6 aylık bir süreyi bulacaktır. Mekânsal Adres Sistemini ve güncel verileri kayda geçirdikten sonra bizim içişleri bakanlığı olarak yapmamız gereken işte bu e-nüfus sistemi dediğimiz; mekânsal adres kayıt sistemi ile nüfus kayıt sistemini birbirine eşleştirmektir. Bu da ne demektir; Kişisel bilgilere dayalı nüfus hareketlerimiz var, güncel veri tabanımız var, adreslere ilişkin bu iki veri tabanını kişi bazında eşleştireceğiz. Zaten bazıları eşleşmiş durumdadır. Buna yardımcı olacak olan şu anda bir mevzuat çalışıyoruz. Adres bildirim zorunluluğu getiriyoruz. Çünkü adres beyan zorunluluğu getirmezsek bu ülkede kimin nerede yaşadığı halen tamam değildir. Bazen 10 yıl önceki yaşanılan yere ait kişisel bilgiler var. Yüksek seçim kurulunda itiraz edilmediği takdirde, kişiler şehir değişse bile adres beyan zorunluluğu da olmadığı için çok eski 10-15 yıllık adresi orada kalmıştır. Bu karmaşayı aşmak için bir tüzükle adres beyan yükümlülüğü getireceğiz. Bunu da belediyelerimizin sokak isimleri, konut numaralamalarıyla paralel yapacağız. Şu anda tamamlanan bir diğer yazılım da Mahalle Sakinleri Otomasyon yazılımıdır. Bu da aslında muhtarlarımızın esasta işini kolaylaştıracaktır. Biliyorsunuz ikamete dair aslında muhtarlarımız yoğun olarak muhatap oluyorlar. Bu yazılım da muhtarlarımızın teknik donanımının tamamlanmasıyla devreye girecektir. Yani herkesin bir bilgisayara ve donanıma dair gerekli eğitimleri sağlandıktan sonra yazılım sistemi işleyecektir. Şu anda adres sisteminin tamam olduğu bir pilot bölge seçmek üzereyiz. Arkadaşlar sahada bakıyorlar. Bir küçük bölgede uygulama yapacağız. Burada altını çizmek istiyorum belediyelerimizin çalışmalarını verdiğimiz 6 aylık sürede tamamlamaları halinde, nüfusumuz artık güncellenecek, kimin nerede oturduğunu biliyor olacağız, buna dayalı sayımı daha kolay yapacağız.