“ECZACILAR BİRLİĞİ YASASNIN GEÇMESİ İÇİN İRADE GÖSTERECEĞİZ”

“ECZACILAR BİRLİĞİ YASASNIN GEÇMESİ İÇİN İRADE GÖSTERECEĞİZ”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, paydaşlarla işbirliği yapmanın sorunların çözümünde en kilit husus olduğunu vurguladı:

 “ECZACILAR BİRLİĞİ YASASNIN GEÇMESİ İÇİN İRADE GÖSTERECEĞİZ”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Sağlık Bakanlığı’nın daha iyi organize olan, idari noktalara takılmadan eczacılarla istişare halinde dünyadaki gelişmeleri yakından takip edip, temel ihtiyaç noktasında ilaç eksikliği durumuyla memleketi karşı karşıya bırakmaması gerektiğini, bu konuda Halkın Partisi’nin önümüzdeki dönemde sorumluluk üstleneceğini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın eczacılarla diyalog içerisinde istişare ederek kararlar alması gerektiğini, bu kararların uygulanabilirliğini bilenin eczacılar olduğunu belirten Özersay, HP olarak bu alanda da paydaşlarla diyalog içerisinde olmanın ve işbirliği yapmanın sorunların çözümünde en kilit husus olduğunu vurguladı.

Özersay, “Halkın Partisi olarak, bundan sonraki dönemde bundan önce olduğu gibi bu yıl içerisinde bu diyalogun ileriye doğru taşınması konusunda bir irade ortaya koyacağız “dedi.

Özersay, Eczacılar Birliği Yasası’nın seçimden sonra gerek hükümette yer almaları gerekse muhalefetin bir parçası olarak da Meclis’e gelmesi ve geçmesi için gerekli iradeyi göstereceklerini ifade etti.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, beraberindeki milletvekilleri ve milletvekili adayları ile birlikte Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’ni ziyaret etti. Ziyarette bazı ecza depoları yetkilileri de yer aldı.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE CİDDİ BİR FEDEKARLIK ORTAYA KONULDU”

Eczacılar Birliği’nin kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek konuşmasına başlayan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, pandemi döneminde birçok yer kapalıyken eczacıların aslında bir bilinmezlik içerisinde risk altında görevleri yerine getirerek ciddi bir fedakarlık ortaya koyduklarını vurguladı.

Bunun içinde toplumun genel anlamda minnettar olması gerektiğini düşündüklerini söyleyen Özersay, “çünkü kolay bir meslek değil ama olağan olarak da değil ama bir pandemi döneminde bunu devam ettirmek, ilaç bağlamında bir takım tedbirler alarak insanlara yardımcı olmaya çalışmak hakikaten önemli bir husustur, bunun farkında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz” dedi.

“PAYDAŞLARLA DİYALOG ÖNEMLİ”

Özersay, “Gerek Eczacılar Birliği Yasası’nın çalışmasında gerekse farklı toplantılarınızda ne zaman sizden bir davet geldiyse her zaman bu diyaloğa açık olduk” diyerek, Sağlık Bakanlığı’nın eczacılarla diyalog içerisinde istişare ederek kararlar alması gerektiğini, bu kararların uygulanabilirliğini bilenin eczacılar olduğunu aktardı.

“Bu sadece genel anlamda eczanelerin açılış kapanış saatleri değil genel anlamda memlekete alınacak ve ilaç Eczacılık Dairesi üzerinden getirilecek ilaçlar konusunda da ecza depoları ve eczanelerle istişare içerisinde ilerlenirse çok daha başarılı operasyonlar, gerçekleştirilebilir” diyen Özersay, Halkın Partisi olarak bu alanda da paydaşlarla diyaloğun önemli olduğunu düşündüklerini vurguladı.

“ECZACILAR BİRLİĞİ YASASI İLE İLGİLİ BİR EMEK VAR”

Eczacılar Birliği Yasası ile ilgili olarak genel anlamda da ama özelde de milletvekili Jale Refik Rogers’ın bir emeği var olduğunu aktaran Özersay, şöyle konuştu:

“Şuna bakarak da aslında bir yorum yapabiliriz. Bir yere kadar getirip, bir yılan oyunu gibi merdivenden çıkıp tekrar yılana yakalanana kadar eski noktaya geri dönüp bir çeşit Sisifus gibi taşı tepeye ittir, geri getir ittir, geri getir ittir gibi bir konuma getirilmiş durumdadır. Bir örneği var bunun bugün Başbakan olan ismin aslında komite Başkanı olarak bir yere kadar getirip ondan sonra sonuçlandırmadıkları, geri durdukları bir örnek. Umarım bundan sonrasıyla ilgili olarak ve şu anda da bir şeyleri söyleyip ondan sonra yarı buçuk bırakma gibi davranmazlar çünkü bu memlekete zarar veriliyor. Hükümetler kurulduğunda Meclis’te kadük olan yasalar bir liste halinde Bakanlar Kurulu’nun önüne geliyor. Ve deniyor ki ‘hangilerini tekrar meclise sevk edelim.’ Tek bir toplantıda ve ilk toplantıda eğer irade varsa bir kararla onların istedikleri herhangi bir yasa tasarısının tekrardan meclise sevk edebilirler. Sıfırdan başlanmaz ve hızlandırılabilir ve ivediliği de alınabilir. Dolayısıyla o halledilebilecek olan bir şeydir. Yeter ki siyasi irade olsun. Ama murat edilen şey yaparmış gibi görünüp bunu geciktirmekse eğer orada sıkıntı çıkar.”

“YASANIN MECLİSE GELMESİ VE GEÇMESİ İÇİN İRADE GÖSTERECEĞİZ”

Özersay, Eczacılar Birliği Yasası ile ilgili emekler ortaya konulduğunu, bu yasanın bazı sorunların çözümünde çare niteliğinde olması nedeniyle seçimden sonra kurulacak olan hükümette yer almaları ya da muhalefetin bir parçası olarak da bu yasanın Meclis’e gelmesi ve geçmesi için gerekli iradeyi göstereceklerine şüphe duyulmamasını belirtti.

Özersay, “Bununla ilgili olarak biliyorsunuz sadece ilaç anlamında değil ama dünya pandemi ile birlikte uluslararası düzeyde arz talep dengesinde çok ciddi bir bozulma ve istikrarsızlık içerisinde oldu. Başka ürünlerde de üretimde de… Ama arz talep dengesini kendi içinde bozulduğu andan itibaren de pek çok ilacın eksikliğiyle sonuçlandı. Tabii ki bizim ülkemize has bir durum değil. Başka ülkelerde de yakın geçmişte Türkiye’de de pek çok kalemde pek çok ilacın ya üretilmediği ya getirilmediği, bulunmadığına ilişkin olarak tespitler yapılıyor. Ama en azından belli bazı ilaçların bir grip aşısının memlekete getirilmesi konusu organize edilebilirdi. Bunun dahi yapılamamış olması başlı başına bir yönetim zafiyetinin sonucudur diye düşünüyoruz. Sizlerle istişare halinde zamanında adım atarak önceden adım atarak bu sıkıntı ortaya çıkmadan bertaraf edilebilirdi diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki dönemde Sağlık Bakanlığı’nın daha iyi organize olan, idari noktalara takılmadan sizlerle istişare halinde dünyadaki bu gelişmeleri yakından takip edip, temel ihtiyaç noktasında ilaç eksikliği durumuyla memleketi karşı karşıya bırakmaması gerektiği kanaatindeyiz” diyen Özersay,  bu konuda da önümüzdeki dönemde sorumluluk üstleneceklerini söyledi.

“LİYAKATA DAYALI İSTİHDAM POLİTİKALARINI DESTEKLİYORUZ”

“Devletteki eczacı sayısı ve etkinliği ile ilgili olarak yani devlet eczacılık yapmamalı noktası bize göre de doğru bir noktadır” diyen Özersay, sosyal sigorta ve benzeri noktalarda reçetelerin onaylanması veya harcamaların onaylanması ve denetlenmesi bağlamında da devletin kapasiteye sahip olması gerektiğini vurguladı.  “Oralara istihdam yapılması gerekirken maalesef geçmişte başka bazı maksatlar da seçim maksadıyla veya partizanca yapılan gereksiz ve verimliliği öldüren istihdamlar bizi bu noktaya getirmiştir” vurgusu yapan Özersay, ilk baştan itibaren Halkın Partisi’nin liyakata dayalı istihdam politikalarını desteklediğini belirtti. Özersay, “aslında kurduğumuz koalisyonlarda da genelde bunun aksine bir şey yapılmaya kalkışıldığında bunu engellemeye gayret gösterdik. Bazen başarılı olduk, bazen başarılı olamadık ama gerçek bir şey var bu noktalarda da ihtiyaç olan alanlarda devletin güçlendirilmesi ve iyi bir denetim yapması gerektiği kanaatindeyiz” dedi.
Özersay, istismarı önleyebilmek açısından, ilaç sanayide üretim bağlamında çok daha aktif konumda olan ama son dönemde ciddi sıkıntılar içerisinde olan firma yetkilileriyle kendisinin görevde olduğu dönemde bir teması olduğunu, firmaların somut önerileri olan bir mektup gönderdiklerini anımsattı. Özellikle askeri personel ile ilgili olarak da bir önerileri olduğunu hatırlatan Özersay, “detaya girmek istemem ama bunu dikkate alıp askeri yetkililerle de bunu konuştuğumuzu ve bunun için bir girişim yaptığımızı bir çaba sarf ettiğimizi herkesin bilmesini isteriz” dedi.

“İŞBİRLİĞİ YAPMAK SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE EN KİLİT HUSUS”

Kudret Özersay, hangi alan olursa olsun ama özellikle sağlık alanında bu konuların en önemli paydaşı konumundaki eczacılar ve ecza depoları gibi kurumlarla istişare halinde olmanın, diyalog içerisinde olmanın ve işbirliği yapmanın sorunların çözümünde en kilit husus olduğu görüşünde bulundu. Özersay, “Halkın Partisi olarak, bundan sonraki dönemde bundan önce olduğu gibi bu yıl içerisinde bu diyalogun ileriye doğru taşınması konusunda bir irade ortaya koyacağımızı bilmenizi isteriz” diyerek, kendilerine bu imkanı verdikleri için teşekkür etti.