“EKONOMİYİ BÜYÜTMEK İÇİN BÜROKRASİDEKİ HANTALLIĞA SON VERİP ONLİNE HİZMETLERE GEÇİŞİ SAĞLAYACAĞIZ”

“EKONOMİYİ BÜYÜTMEK İÇİN BÜROKRASİDEKİ HANTALLIĞA SON VERİP ONLİNE HİZMETLERE GEÇİŞİ SAĞLAYACAĞIZ”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, ekonomiyi büyüterek ve özel sektörü güçlendirerek bu ekonomik krizden çıkışın mümkün olduğunu bu nedenle Halkın Partisi’nin yeni yatırımların yapılması için bürokrasiyi azaltacak şekilde devletin online hizmetleri geliştirmesine odaklanacağını vurgulayarak özel sektörün önünü açacaklarını söyledi:

 “EKONOMİYİ BÜYÜTMEK İÇİN BÜROKRASİDEKİ HANTALLIĞA SON VERİP ONLİNE HİZMETLERE GEÇİŞİ SAĞLAYACAĞIZ”
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, gelişim ve kalkınmanın özel sektörün desteklenmesi ile mümkün olduğunu belirterek Halkın Partisi’nin kayıt altında devlete vergi veren, istihdam ve iş imkanı yaratan özel sektörün yanında olacağını vurgulayarak “ekonomiyi büyüterek bu krizden çıkabiliriz. Bunun için de yeni yatırımların yapılmasını, yeni iş imkanları ortaya çıkmasını sağlayacak şekilde bürokrasideki hantallığa son vermeliyiz. Biz Halkın Partisi olarak bu açıdan dijital dönüşümü, online hizmete geçilmesini ve kamuda müdürlerin siyasi atama yerine sınavla Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanmaları hususlarını olmazsa olmaz olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Kudret Özersay, özellikle pandemi ve kapanma döneminde özel sektörün kilit vurduğu veya motoru daha düşük seviyede çalıştırdığı zamanlarda memleketin enerjisinin nasıl ortadan kalktığını ve pek çok şeyin durduğunu bu toplumun yaşayarak tecrübe ettiğini kaydetti.
Özersay, “bu sürecin sonucunda; kamu sağlık hizmetlerinin öneminin çok daha iyi anlaşılması ne kadar önemliyse özel sektörün de öneminin anlaşılması gerektiği bir döneme girildi” dedi.
Sağlığı ekonomiye, ekonomiyi sağlığa feda etmek gibi bir durumun söz konusu bile olamayacağını dile getiren Kudret Özersay, ikisinin bir arada canlı ve güçlü tutulması gerektiğini söyledi.
İş Adamları Derneği’ne (İŞAD) yaptığı ziyarette konuşan Özersay, “Gerek ülke içerisinde gerekse yurtdışında yeni yatırımların yapılması ve ekonominin canlanması noktasında devletin ne kadar hizmet verebildiği ya da ne kadar engel olduğu noktasına hepimiz yakından bakmalıyız” diye konuştu.

“KAMUDA DEVLET HAFIZASINI VE HIZLI HİZMETİ SAĞLAYACAK SİYASİ KARARLILIĞI GÖSTERECEĞİZ”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “eğer iş yapabilirlik veya yatırım bağlamında en önemli engellerden birisi devletteki bürokrasi ve hantallık ise bunlara dokunulmak zorundadır” diyerek Halkın Partisi’nde bu iradenin olduğunu belirtti.
Özersay, Halkın Partisi’nin kamu ile ilgili söylediği 10 şeyden birinin müşavirliğin kaldırılması olduğunu, bunu da göreve geldiğinde yaptığını hatırlattı.
Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin önümüzdeki dönemde hükümet ortağı olup müdürlerin artık siyasi atama kapsamının dışına çıkarılacağı ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nda sınav ile bu görevlere geleceği, hükümet değiştiğinde görevlerine devam edeceği, sadece müsteşar ve özel kalem müdürlerinin bakanla gelip, bakanla gideceği yeni yapıya geçilmesi konusunda çok kararlı olduğunu kaydetti.
Özersay, “Halkın Partisi’nin devletin önünü bir miktar açan ve kamu reformunu parça parça hayata geçiren bu siyasi kararlılığı göstereceğinden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
“Bu siyaseten birilerinin hoşuna gitmeyebilir ama memleketin ihtiyacıdır” diyen Özersay, “Çünkü müdürler sürekli üçlü kararnamelerle atanıp görevden alındığı zaman projelerin devamı sağlanamıyor, devletin hafızası kayboluyor” ifadelerini kullandı.
Özersay, “Partinizi büyütmek için daha fazla insanı müdür olarak atayacaksınız diye bu yapıyı devam ettiremezsiniz. Dolayısıyla bu önceliklerimizden biri olacak” şeklinde konuştu.

“PARTİZANLIĞIN PANZEHRİ ONLİNE HİZMET VE DİJİTALLEŞMEDİR”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, kamuda dijitalleşmenin önemine de vurgu yaptı. Özersay, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevini aldığımızda, seyrüseferlerde online işleme geçtik, popülizm ve partizanlığın nasıl devre dışı kalmaya başladığını, partizanlığın panzehrinin online hizmet ve dijitalleşme olduğunu yaşayarak gördük” diye konuştu.
Özersay, artık çalışma izinleri ve başka hizmetlerin de online sisteme taşınmasının şart olduğunu dile getirdi.
Tapu ve yurtdışı temsilcilikler bağlamında da Halkın Partisi’nin başlatıp devam ettiremediği projeler olduğunu söyleyen Kudret Özersay, “bize göre devletin bu şekilde dönüştürülmesi özel sektörün de önünü açabilecek önemli unsurlardan bir tanesidir” dedi.
Kudret Özersay, ayrıca vergi politikasının gözden geçirilmesinin de ihtiyaç olduğunu kaydederek, vergi oranının arttırılmasından ziyade tabana yayılmasının ve oranının aşağıya çekilmesinin, daha fazla ekonomik faaliyet gösterenlerin kayıt altına alınmasının temel felsefe olması gerektiğini dile getirdi.

“SİYASİ İSTİKRARSIZLIĞIN SONUÇLARINI HEPBİRLİKTE TECRÜBE ETTİK. DERS ÇIKARMALIYIZ”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetlerin belli bazı özelliklere sahip olmaması halinde nasıl siyasi istikrarsızlıkların yaşandığını toplum olarak tecrübe ettiğimizi söyledi.
Özersay, “Koalisyonun sadece bir ortağının gurubu olduğunda, diğer ortaklarının sadece 2-3 vekil desteği vererek 26’yı bulabilecekleri, güvenoyu alabilecekleri, bakanlar kurulunu oluşturabilecekleri ancak meclisi, meclis komitelerini çalıştıramayacakları, yasa yapamayacakları, meclis başkanı seçemeyecekleri, meclisi toplayamayacakları bir durum yaşadık” dedi, toplum olarak bundan bir ders çıkarılması gerektiğini söyledi.
Hem 4’lü koalisyon döneminde hem de Ulusal Birlik Partisi (UBP) koalisyonu döneminde Halkın Partisi’nin meclisin toplanamama sorununu yaşatmadığını ve meclisten hükümetin gönderdiği yasaların geçmemesi sorunu yaşanmadığını anlatan Kudret Özersay, meclis başkanının seçilememesi gibi bir durumun da ortaya çıkmadığını kaydetti.
Özersay, Halkın Partisi’nin görevde olduğu dönemde; dövizdeki sıkıntılara ve dünya piyasasındaki diğer sıkıntılara rağmen benzin kuyrukları, tüp gaz ile ilgili böyle bir yokluk dönemi yaşatmadıklarını belirtti.

“DEVLETE İTİBAR KAZANDIRMAK ŞART VE BU MÜMKÜN”

Devlet otoritesinin sağlanması ve iyi yönetimin pek çok alana sirayet ettiğini kaydeden Özersay, konuşmasının devamında şunları kaydetti:
“Geçen 1 yıl içerisinde bu yaşadığımız yokluk ve kötü yönetimi bir an önce devlete itibar kazandırarak, devletin hizmet vermesiyle düzeltmek gerektiğini söyleyen Kudret Özersay, şöyle dedi: “Bu seçimlerin ertesinde biz uzun ömürlü, koalisyon ortaklarının her ikisinin de gurubu bulunan siyasi partilerden oluşacağı istikrarlı, bir bakanın başlattığı projeyi bitirebileceği bir hükümet için bir duruş sergileyeceğiz. Hissiyatımız bu yönde bir sonucun ortaya çıkacağıdır. Bugünden bir şey talep edemezsiniz çünkü bu sandıktır, yüzdeliktir, bilemezsiniz ama bugünden eğer ülke menfaatine olacağını düşünüyorsak mutlaka o hükümetin bir parçası olma yönünde bir çaba ortaya koyacağız.”