Fiziksel çevremizi sağlıklı bir yapıya kavuşturacak insana ve çevreye duyarlı imar planı yerine keyfi ve siyasi ranta dayalı emirname uygulanmasına karşıyız!

Fiziksel çevremizi sağlıklı bir yapıya kavuşturacak insana ve çevreye duyarlı imar planı yerine keyfi ve siyasi ranta dayalı emirname uygulanmasına karşıyız!

Halkın Partisi, her hükümet döneminde özellikle Girne bölgesi ve çevresinde emirname ile yapılmakta olan kısa vadeli değişikliklerin tamamen siyasi bir araç ve birilerine rant sağlama amacıyla keyfi olarak kullanıldığını ve bu durumun her geçen gün Girne ve çevresini kötü bir şehircilik ve imarla karşı karşıya bıraktığını düşünmektedir.

Girne ve tüm KKTC için gerekli olan; insan, toplum, çevre ilişkilerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplumu yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturacak, ileriki yatırımları, yer seçimleri ve gelişme eğilimlerini öngörecek ve keyfi emirnameler ile sekteye uğratılmayacak, sulandırılmayacak bir imar planının hazırlanmasıdır.

Girne’nin geleceğini ve gelişimini düşünüyorsak bunu emirnamelerle değil, gelişmiş bir planlamaya dayalı sağlıklı bir imar planı ile yapmalıyız. Bu nedenle, Halkın Partisi, Girne için öngörülen uzun soluklu bir imar planı olmadığı, çevre ve insan faktörü hiçe sayılarak Girne kıyı şeridini halkının hayatından soyutlandıracak bir düzenlemeye karşıdır. Şehircilik ve imar planlaması, Bakanlar Kurulu’nun veya birkaç siyasinin iki dudağına bakan “Emirname” sistemiyle yürütülmemeli, bir imar planı çerçevesinde hareket edilmeli ve bu da, daha uzun yılları kapsayan kalkınma planının bir parçası olmalıdır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizin uzun süreli kalkınma planı yapılmalı ve devlet bu doğrultuda sektörel gelişim ve kalkınma hedeflerini belirlemelidir. Yapılmak istenen değişikliklerin Girne’nin gelişimi veya geleceğinin iyileştirilmesine katkı sağlamayacağı ve sağlıklı bir şehircilik yapısının bu tür değişikliklerle sağlanmasının mümkün olmadığı açık olup, yapılan gayri yasal projeleri yasallaştırmaktan öteye bir amacı olmadığı aşikardır. Halka açık Danışma Toplantısı öncesinde yapılacak değişiklikleri içeren bilgi ve haritaların da halk ile paylaşılmamış olması da kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu toplantının “dostlar alışverişte görsün” mantığı ile yapılmak yerine gerçek anlamda özelde bölge insanının genelde ise tüm ada halkının geleceğini etkileyecek öneme haiz bir yapıda olması gereklidir düşüncesindeyiz. Girne’nin doğal güzelliğini bozmadan kalkınmasına destek olacak bir İmar Planı’nın ivedilikle hayata geçirilmesi ve emirname değişikliğinin bu imar planı çerçevesinde hayata geçirilmesi bu şehrin ihtiyacı olandır. Bu bağlamda devletin bu konuda üstüne düşeni yapması elzemdir.

Halkın Partisi olarak geçici düzenlemelerle yapılan keyfi uygulamaların Girne’nin doğal güzelliğine zarar vereceği inancında olup, acil ve kalıcı bir imar planı ve yasasının yürürlüğe girmesi gerektiği inancındayız. Kamu vicdanını yaralayacak ve daha kötüsü telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açacak her türlü keyfiliğe derhal son verilmelidir çağrımızı yineliyoruz.

‪#‎HalkınPartisi ‪#‎devam