Halkın Partisi 1 Mayıs kutlama mesajı

Halkın Partisi 1 Mayıs kutlama mesajı

İnsanlığı ilkel çağlardan günümüzün çağdaş dünyasına taşıyan yegâne güç üretim ve emektir. 1 Mayıs, işçi ve emekçilerin adil şartlar altında çalışma mücadelelerinin yüceldiği, evrensel nitelikte bir gündür. Halkın Partisi olarak benimsediğimiz en temel siyasal ilke sosyal adalettir. Sosyal adalet, çalışanların emeğinin hak ettiği karşılığı bulmasıyla başlar. Ülkemizde ne yazık ki emekçiler pek çok sorun ve adaletsizlikle karşı karşıya bırakılmaktadır. Özel sektörde kayıt dışı çalıştırılan, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primleri gerektiği gibi ve gereken miktarda ödenmeyen, fazla mesaiye bırakıldığı zaman fazla mesai ücreti kendisine ödenmeyen ve asgari ücretin altında ücretlerle çalıştırılan pek çok emekçiye rastlamaktayız. Pek çok işçinin iş güvenliğinden mahrum olarak çalıştığını ve iş kazalarında hayatlarını kaybettiklerini üzülerek görmekteyiz. Kamu sektöründe ise sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primleri gerektiği gibi yatırılmayan emekçilere rastladığımız gibi, özellikle “göç yasasından” kaynaklanan, eşit işe eşit ücret ilkesini erozyona uğratan ciddi maaş farklılıklarıyla karşılaşmaktayız.
Halkın Partisi olarak, çalışma yaşamına ilişkin önceliğimiz sosyal adalettir. İş başına geldiğimiz zaman gerek kamuda, gerekse özel sektörde, çalışma yaşamının bütün kurallarını harfiyen uygulayacak, sıfır-tölerans ilkesiyle denetim yapacak ve çalışanların emeklerinin karşılığını layıkıyla alamamasının önüne geçeceğiz. İş güvenliği önlemlerinin gerektiği gibi alındığı bir çalışma yaşamı oluşturacağız. Önceliği eğitim, sağlık ve güvenlik alanlarına vererek, kamu çalışanları için eşit işe eşit ücret ilkesinin yeniden hayata geçirilmesini sağlayacağız. Sosyal adalet ilkesini daima temel rehberimiz sayacağız. İş başına geldiğimiz zaman kuralları ve yasaları tereddütsüz olarak uygulayacağız. İşverenlerin, çalışanlarına ve devlete karşı olan görev ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmesini sağlayacağız. HP iktidarında hayata geçecek halk iradesiyle gerek kamu çalışanları, gerekse özel sektör çalışanları, haklarının çiğnenmesine karşı duyarsız olan bir devletle değil, haklarının teminatı olacak bir sosyal devletle karşılaşacaklardır. Ayrıca, liyakat ve performansın hem kamu sektöründe hem de özel sektörde değer görmesini sağlayacak, emeğin taçlandırılmasına bu vesileyle de katkıda bulunacağız.
Halkın Partisi olarak, başta Kuzey Kıbrıs emekçileri olmak üzere tüm dünya emekçilerinin bayramını kutluyoruz. Ülkemizde ihtiyaçların karşılanması ve hizmetlerin yürütülmesi için alın teri döken bütün emekçilerimize sevgilerimizi sunuyoruz. ‪#‎1mayis ‪#‎halkinpartisi