HALKIN PARTİSİ 14 MART TIP BAYRAMI BİLDİRGESİ

HALKIN PARTİSİ 14 MART TIP BAYRAMI BİLDİRGESİ

HALKIN PARTİSİ 14 MART TIP BAYRAMI BİLDİRGESİ: 

 

“SAĞLIK KADROLARI GÜÇLENDİRİLMELİ, KOŞULLAR İYİLEŞTİRİLMELİ”

 

Halkın Partisi, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir bildirge hazırlayarak, son bir yılda pandemi ile birlikte daha da zorlaşan şartlarda, özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarının gününü kutladı. Yapılan açıklamada; “Ülkemizde hem sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi hem de halkımızın tüm kesimlerinin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak kaliteli sağlık hizmeti alabilmelerini sağlamak için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadesi kullanıldı. 

Koronavirüs küresel salgınının bugüne dek dünyada 119 milyon vakaya rastlanmasına ve 2.64 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığının belirtildiği bildirgede; salgının sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan tüm dünyada kalıcı etkiler bıraktığı; pandemi ile birlikte, kamusal sağlık hizmetlerinin altyapı ve kadro açısından güçlü olmasının ne kadar önemli olduğuyla bir kez daha yüzleşildiği ifade edildi.

 

“SAĞLIK İŞ GÜCÜ PLANLAMASI YAPILMALI, YASAL BOŞLUKLAR TAMAMLANMALI”

 

Bildirgede; sağlık altyapısında ciddi eksiklikleri bulunan ülkemizde, pandemi ile birlikte yatak kapasitesinin, test kapasitesinin ve yoğun bakım kapasitesinin bir yıl içerisinde artırıldığı ancak sağlık iş gücü planlamasındaki eksikliklerin, yasal boşlukların ve var olan yasaları uygulamadaki eksikliklerin bu süreç içerisinde kendini göstermeye devam etttiği bilgisi paylaşıldı. 

 

Halkın Partisi’nin hazırladığı bildirgesinde sağlık alanında yapılması gerekenler de maddeler halinde sunuldu. İşte yapılması gerekenler: 

 

 1. Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de devletin ilgili kurumları, üniversiteler ve sağlık örgütleri ile işbirliği içerisinde kapsamlı bir “pandemi ulusal eylem planı” oluşturulmalıdır.  

 

 1. Sosyal ve ekonomik hayatın aksamadan devamı için aşılama çalışmaları hükümetin en büyük önceliği olmalıdır. Aşılama bir program çerçevesinde ve yaş aralıkları gözetilerek sürdürülmeli, hastalığı ağır geçirme riski en yüksek olan yaşlıların ve kronik hastalığı olanların aşılanmasına öncelik verilmelidir.

 

 1. Yerel bulaşın yayılmasının önlenmesi için iş yerlerinin Covid19 önlemlerine uyup uymadığı konusunda etkin denetim yapılmalı ve rastgele testler hız kesmeden devam etmelidir.

 

 1. Ev karantinası, denetlenebilir bir sistem kurulabilmesi şartıyla elektronik bileklik ve/veya interaktif uygulamalar ile birlikte hayata geçirilmelidir.

 

 1. Kamu Sağlık Hizmetleri’nin etkin bir şekilde verilebilmesi için devlete bağlı hastanelerde ve sağlık merkezlerinde altyapı eksiklikleri giderilmelidir. Verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak, halkımızın kendi bölgesine en yakın kamu sağlık kuruluşundan sağlık hizmetine erişimini sağlamak, belli merkezlerde yığılmaları önlemek ve altyapı eksikliklerinden doğan sevkleri engelleyebilmek açısından bu adımlar büyük önem taşımaktadır.

 

 1. Yarım kalan Girne ve Güzelyurt Hastaneleri, devlet laboratuvarı, Amatem Projesi gerekli kaynak aktarılarak ivedilikle tamamlanmalıdır. Pandemi Hastanesi’nin etkin şekilde çalışması için altyapı eksiklikleri acilen giderilmelidir.

 

 1. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Teşkilat Yasası günümüz koşullarına göre düzenenmeli, hemşire istihdamı yanında, ihtiyaçlı olan tüm dallara gerekli personel alımları yapılmalıdır.

 

 1. Temel Sağlık Dairesi’nin Teşkilat Yasası  günümüz koşullarına göre güncellenmeli, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda öngörülen Ulusal Odak Noktası biriminin daire çatısı altında oluşturulmalı, epidemiyoloji ve biyoistatistik uzmanlığı olan kişilerin ulusal odak noktasında görevlendirilmesi bir an önce yapılmalıdır.

 

 1. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda öngörülen alt komitelerin tamamı hemen oluşturulmalı, yasanın etkin çalışması için hazırlanmış olan tüzükler ivedilikle hayata geçirilmelidir.

 

 1. Sağlık merkezlerinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi bir devlet politikası haline getirilmeli, 112 Acil Hizmetler Birimi ve paramedik kadrolarındaki eksiklikler kısa sürede giderilmelidir.

 

 1. Yeni açılan Pandemi Hastanesi ve Kalkanlı Yaşam Evi kadroları yasal bir zemine oturtulmalı,  ülkemizde önemli bir ihtiyaç haline dönüşen yaşlı bakım evlerinin sayısı artırılmalıdır.

 

 1. E-Sağlık hemen devreye sokulmalı, ülkemizde yaşamını sürdüren her bireyin hasta hakları ve mahremiyet  korunarak  kullandığı ilaçları, alerjileri, kronik hastalıkları, geçirdiği ameliyatlar gibi tüm tıbbi verileri kayıt altına alınmalıdır.

 

 1. İlaç takip sistemi hayata geçirilerek ülkeye, devlet hastanelerine ve sağlık merkezlerine giren ve çıkan tüm ilaçlar takip altına alınarak kontrolü sağlanmalı, ilaç depolama alanları çağdaş hale getirilmelidir.

 

 1. Özel ve kamu eczanelerinin, hastanelerinin ve İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin tümünün merkezi bir sisteme bağlanması, yazılan reçetelerin online sistem üzerinden takibinin ve denetiminin yapılması sağlanmalıdır.