Halkın Partisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Basın Açıklaması

Halkın Partisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Basın Açıklaması

Kadınlar, dünyanın her yerinde hala daha şiddete, baskıya ve ayrımcılığa uğramakta, sömürülmekte, karar alma mekanizmalarında ve siyasette istenilen düzeyde temsil edilmemektedirler.

Kadınların hak ve eşitlik mücadelesi yüzyıllardır devam ediyor olmasına rağmen, dünyada olduğu gibi ülkemizde de 8 Mart’ı yine kadınların şiddet görmediği, sömürülmediği, ekonomide ve eğitimde erkeklerle eşit konumlarda olduğu, karar alma mekanizmalarında yeterli sayıda temsil edildiği bir konumda kutlayamıyoruz.

Ülkemizdeki kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset ve benzeri alanlarındaki fırsat ve imkanlardan eşit düzeyde yararlanabilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin yerleşmesi, çok temel ihtiyaç olan kadın sığınma evlerinin açılması ve gece kulüplerinde çalışan seks kölesi kadınların üzerinde kurulan tahhakküm ve sömürünün sona ermesi için hükümete, yerel yönetimlere ve sivil toplum örgütlerine çok ciddi görevler düşmektedir.

Elzem olan ve uzun yıllardır yapılmayan bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi için Halkın Partisi, kadınlarımızın ayrımcılığa uğramadan, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde eşit bireyler olarak var olacakları bir gelecek için çalışmalarına devam etmektedir.

Şiddetsiz, sömürüsüz, adil bir yaşam için mücadelemiz devam ederken, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.