Halkın Partisi 9 Aralık Yolsuzlukla Mücadele Günü Konferansı

Halkın Partisi 9 Aralık Yolsuzlukla Mücadele Günü Konferansı

Halkın Partisi “9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü” kapsamında bugün bir konferans düzenliyor. 14:00-17:30 saatleri arası gerçekleşecek olan konferans, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda yer alacak. Halkın Partisi tarafından konferansa ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekildedir:

Halkın Partisi olarak, yolsuzluğa karşı etkili mücadelede şeffaflık, hesap verebilirlik ve denetimin olacağı iyi yönetim olmazsa olmazımızdır. Parti Programımızda kapsamlı bir şekilde belirttiğimiz gibi, kamu kaynaklarının ve dolayısıyla çocuklarımızın geleceğinin çalınması anlamına gelen yolsuzluklara karşı etkili ve sonuç alıcı bir mücadele en önemli hedeflerimiz arasındadır.

Kuruluş ilkelerimizden olan “İyi Yönetim” olgusunun yerleşmesi için, yönetimin etkin ve verimli denetimle sınanması gereklidir. Kamu kurumların çalışmalarının devamlı gözetim ve denetim altında tutulması, kaynakların yerinde kullanılıp kullanılmadığının saptanması ve kurumların verimliliğinin devamlı olarak artmasını sağlayacak tedbirlerin alınması zorunludur. Bizler, gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz en güzel miraslardan birinin kamu kaynaklarını israf etmeyen, kendi kendini denetleyen, şeffaf ve hesap verebilir bir sistem olduğunu düşünmekteyiz.

Bu çerçevede bugünün önemini vurgulamak için detayları aşağıda paylaşılan program çerçevesinde değerli konuşmacıların yer alacağı bir konferans düzenledik. Tüm halkımız davetlidir.

Konferansımızda, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nden R. Bülent Tarhan “Yolsuzlukla Mücadelenin Temel Bileşenleri”, Avukat Uğur Çulhaoğlu “Sayıştay Raporları Işığında Yolsuzluklar”, Köşe yazarı Cenk Diler “İhale Oyunları”, DAÜ Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz “Fasıl 154 Ceza Yasasında Rüşvet ve İrtikap Suçları Özelinde Yolsuzluk ve Görevi Kötüye Kullanma Suçlarının Değerlendirilmesi”, Temiz Toplum Derneği’nden Adil Şeytanoğlu da “Yolsuzlukla Mücadelede Sivil Toplumun Yeri” konularında sunum yapacak.