HALKIN PARTİSİ: ACİL TEDBİR ALINMALI, TOPLUMSAL HUZUR TEHLİKE ALTINDA

HALKIN PARTİSİ: ACİL TEDBİR ALINMALI, TOPLUMSAL HUZUR TEHLİKE ALTINDA

Halkın Partisi, son günlerde dikkat çeken ve toplumun huzurunu bozan suç olayları konusunda acil tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada sadece suç oranlarının değil suç türlerinin de artış gösterdiğine dikkat çekilerek “Türkiye ile acilen gerçekten işleyecek bir adli yardımlaşma mekanizması kurmalı ve ülkemize giriş-çıkışlarda online olarak sicil denetiminin de mümkün olacağı bir uygulama devreye sokulmalıdır” denildi. “Ülkemize girecek olan yabancıların hangi amaçla geldiklerinin gerek kalacak yer, gerekse kalınacak sürede hayatını nasıl idame ettireceği gibi unsurların özellikle polis tarafından dikkate alınması gerekir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu konularda bir an önce tedbir alınmaması durumunda halkın huzurundan söz edilemeyecek ve insanların devletin düzeni sağlayan otoritesine olan inancı daha da bir zayıflayacaktır”.

Ülkemizde yankı bulan cinsel taciz ve tecavüz, adam öldürme, darp, ölümlü trafik kazaları, hırsızlık, ev açma, mala zarar verme, kaçırılma, araba kundaklama, tehdit, dolandırıcılık gibi suçların işlenme oranının artması nedeniyle oluşan ortam, toplumda günden güne artan bir korku ve endişe yaratmaktadır. Bu endişenin giderilmesi ve toplumsal huzurumuzun yeniden sağlanması için, polis teşkilatımızın var olan personel, alt yapı eksikliklerinin giderilmesi, suçu önleme konusundaki önleyici ve koruyucu politikaların ivedilikle hayata geçirilmesi, bilişim yasasının güncellenmesi, çağın gereklerinden ve yeni oluşan suç tiplerinden yoksun olan yasaların tadil edilerek yasal zeminde bir karşılığının oluşturulması gerekmektedir. Bunlarla birlikte, adli tıp laboratuvarının olmamasının suçların erken tespitinde ciddi bir engel olduğu, bu eksikliğin suça karışan kişiler ve suçun kurbanları açısından adaletin erken sağlanmasının önüne geçtiği ve toplumda adalete güveni zayıflattığı ortadadır. Tüm bunların hayata geçirilmesi, hem meclisin yasama faaliyetlerini artırması hem de hükümetin üzerine düşen projeleri oluşturması ile mümkündür. Ne yazık ki önlem alıcı tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönünde adım atılmaması ve atılmakta geç kalınması, suç oranlarında artışı hızlandırmaktadır.

KKTC nüfusuna göre suç işleme oranının yüksek olduğuna da vurgu yapan Halkın Partisi, suç oranlarında var olan artışlarla birlikte suç çeşitlerinin de arttığını, yasalarımızın süratle gözden geçirilmesinin ve suç tanımları ve cezalarının güncellenmesi gerektiğini de belirtti.

Artan trafik ve yollarımızın barındırdığı sorunlar nedeniyle yaşanan trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla hükümetin kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmediği, bilinçlenmeyi sağlamak maksadıyla eğitime önem vermediği gibi, trafik güvenliği hususunda da gerekli alt yapı projelerini oluşturmadığı, caydırıcı cezaların verilmesi için herhangi bir çaba sarf etmediği açıktır. Ülkemizin kanayan yaralarından bir diğeri olan uyuşturucu kullanım ve ticareti suçlarının artması gerçeği karşısında da, yapılan bazı yasaların içinin boş olduğu, mevcut yasaların güncellenmediği aşikardır. Uyuşturucu ile mücadelede gençlerin rehabilitasyonunu sağlayacak rehabilitasyon merkezleri ve ıslah evlerinin kurulmamasının da bu mücadeleye engel olduğu bilinmektedir.

Türkiye ile KKTC arasında adli konularda sağlıklı bir işbirliği yapılmasının önünde ciddi bürokratik engeller vardır. Ülkeye giriş çıkış şartları dahil, tüm bu sorunların ivedilikle ele alınması ve bu konularda gerçekçi bir politika oluşturulması gerekmektedir. Ne yazık ki hükümette bu yönde herhangi bir adım atma niyeti olmaması, toplumsal huzuru bozmakta ve halkımızı ciddi şekilde korkutmaktadır.

Halkın Partisi olarak göreve geldiğimizde tüm bu hususlarla ilgili projelerimizi ivedilikle hayata geçireceğiz. Öte yandan, bugüne kadar iktidara gelmiş olan pek çok hükümet, polis teşkilatının sivil otoriteye bağlanması vaadinde bulunmuş ancak bu vaatler de hayata geçirilmemiştir. Yapacağımız reformlar arasında polis teşkilatının İçişleri Bakanlığı bünyesinde hükümet kontrolüne girmesini sağlamak da yer alacaktır. Bunun yanında, devletin suça karşı mücadelesini daha etkin bir hale getirecek ve hükümet bünyesinde görev yapacak bir yerli istihbarat teşkilatı da kuracağız. Ülkemizde pek çok sektörde kendisini hissettirerek sosyal adaletsizliklere sebep olan “göç yasasından” doğan mağduriyetleri, öncelik eğitim ve sağlık çalışanlarının yanı sıra güvenlik kuvvetleri ve polis teşkilatı mensuplarına verilecek şekilde ivedilikle gidereceğiz. Suçu caydırmanın, engellemenin, suça karşı etkin bir mücadele vermenin, ve vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamanın; demokratik hukuk devletinin öncelikli görevi olduğunun bilincindeyiz.