Halkın Partisi: Bahis ve Kumar Reklamlarında Hukuk Hiçe Sayılıyor

Halkın Partisi: Bahis ve Kumar Reklamlarında Hukuk Hiçe Sayılıyor

Halkın Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada, bazı yerel gazete internet siteleri aracılığıyla ya da el ilanları dağıtılarak kumarhane ve kumar oyunu reklamı yapıldığını; kanunla açıkça yasaklanmış olan bu durumu denetlemesi gereken hükümet, polis ve diğer sorumlu makamlarınsa bu kanun ihlaline seyirci kaldıklarına dikkat çekildi. Açıklamada “Yasadaki açık hükümlere rağmen, kimi kumar salonlarının internet üzerinden kimisinin de güpegündüz dağıtılan el ilanları yoluyla ülke içine yönelik reklam yapmakta oldukları ve hatta bunların sıklığının artmakta olduğu herkesçe bilinmektedir. Bu alanda kamu yararını korumak için gerekli yasak ve cezai hükümler kanunda mevcutken böyle bir şey nasıl olabilmektedir? Sorunun yanıtı bellidir. Bunlar olmaktadır, çünkü bu tür ihlalleri engellemeye yönelik denetimleri ve kovuşturmayı yapması gereken makamlar da bu makamların görevini yapmasından sorumlu olan hükümet de durumu görmezden gelmektedir” denildi.

Halkın Partisi’nin bu konudaki açıklaması şöyle:

“Şans oyunu veya kumar salonlarının tabi olduğu kurallar 31/2009 sayılı Şans Oyunları Yasası’yla düzenlenmiştir. Maliye bakanlığı tarafından yürütülmekte olan bu yasanın amaçlarından biri ‘Şans oyunu salonlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının, … öğrencilerin ve korumaya muhtaç insanların bulunmamasını’ düzenlemektir. Çünkü bu salonlara verilen ruhsat, vatandaşlar ve ülkemizde öğrenci olarak bulunanlar dışındaki kişilere, bilhassa turistik amaçla ülkemizde bulunan yabancılara yönelik hizmet içindir. Bundan dolayıdır ki, söz konusu yasada (Madde 27) ‘şans oyunu salonlarının ülke içerisine yönelik reklam vermeleri, duyuru yapmaları, ilan vermeleri, tanıtım yapmaları ve her ne amaç için olursa olsun (sözlü, görüntülü ve yazılı) basını kullanmaları’ yasaklanmıştır. Yasaya göre Madde 38), bu yasağın ihlali halinde, ‘şans oyunu salonunun ruhsat sahibi ve şans oyunu salonu izni sahibi ve şans oyunu salonu işletmecisi 10,000 € (on bin euro) karşılığı Türk Lirasına kadar para cezasına veya 2 (iki) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir’. Ayrıca hatırlatmak isteriz ki, Fasıl 154 Ceza Yasası (Madde 20), herhangi bir suçun işlenmesini mümkün kılmak için herhangi bir fiil işleyenlerin de o suçu fiilen işlemiş sayılacaklarını hükme bağlamıştır. Yani, bu tür reklamları yayınlayan veya basanların da aynı suç ve cezanın muhatabı olmaları söz konusu olabilir.

“Buna rağmen, kimi kumar salonlarının internet üzerinden kimisinin de güpegündüz dağıtılan el ilanları yoluyla ülke içine yönelik reklam yapmakta oldukları ve hatta bunların sıklığının artmakta olduğu herkesçe bilinmektedir. Bu alanda kamu yararını korumak için gerekli yasak ve cezai hükümler kanunda mevcutken böyle bir şey nasıl olabilmektedir? Sorunun yanıtı bellidir. Bunlar olmaktadır, çünkü bu tür ihlalleri engellemeye yönelik denetimleri ve kovuşturmayı yapması gereken makamlar da bu makamların görevini yapmasından sorumlu olan hükümet de durumu görmezden gelmektedir.

“Buradaki kanun ihlali karşısında gösterilen vurdumduymazlık, aslında ülkenin içinde bulunduğu genel yönetim – daha doğrusu yönetimsizlik – krizinin bir parçasıdır. İlgili makamların buradaki etkisizliği veya duyarsızlığı, devletin genel olarak ne için var olduğunun hükümet edenler tarafından unutulmuş olduğunun açık bir göstergesidir. Bu durum, toplumu bir süredir tehdit etmekte olan siyasi çürümenin birçok işaretinden biridir.

“Devlet kurumlarının, sağlık, ulaşım ve trafik, eğitim, çevre ve gıda güvenliği, çalışma güvenliği, kamu güvenliği, temel haklar ve özgürlüklerin korunması gibi alanlardaki hayati işlevlerini yerine getirmesini sağlayamayan, hatta bazen bilerek engelleyen bu basiretsiz ve vurdumduymaz hükümetten ve onun temsil ettiği siyasi anlayıştan toplum olarak en kısa zamanda kurtulmaktan başka çaremiz yoktur. Kötü yönetim kader değildir, Halkın Partisi olarak göreve geldiğimizde bu düzensizliğe son vereceğiz ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edecek adımları atmaktan çekinmeyeceğiz.”