Halkın Partisi: Bakan Dürüst Bilimsellikten Uzak ve Keyfi Davranıyor

Halkın Partisi: Bakan Dürüst Bilimsellikten Uzak ve Keyfi Davranıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst tarafından Gönyeli çemberindeki trafik sıkıntısıyla ilgili yaptığı açıklama “bilimsellikten uzak” ve “talihsiz” bir açıklamadır. Bu konuda bir an önce ülkede bulunan trafik uzmanlarının görüş ve projelerinin dikkate alınması ve kamu kaynaklarının boşa harcanacağı olası bir yanlıştan en erken zamanda vazgeçilmesi gerekmektedir. Bakanlığının teknik açıdan yetersiz olduğunu söyleyen sayın Bakan bu “yetersizliğin” kendi hükümetinin bir müzik öğretmenini trafik güvenliğinden sorumlu Bakan olarak; bir elektrik mühendisini Karayolları Dairesi müdürü olarak ve bir edebiyat öğretmenini de sağlıklı görüş alınmadan ve yazılan görüşleri yok sayarak kurulan Trafik Dairesi müdürü olarak atamış olmasından kaynaklanıyor olduğunu bilmiyor olamaz diye düşünüyoruz .

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı sayın Kemal Dürüst 42 yılda 1855 cana mal olan, 2016 yılında ise 18’inci canı verdiğimiz trafik konusunda uluslararası kabul gören trafik güvenliği normlarından ve ülkemiz gerçeklerinden uzak, bu konuda bilimsel yeterliğe sahip uzmanlarımızca hazırlanan projeleri hiçe sayarak talihsiz açıklamalar yapmaya devam ediyor. Sayın Dürüst’ün kısa süre önce bu konuda yaptığı açıklama ülkemizdeki uzmanlar tarafından detaylı cevaplandırılmış ve hükümetin bu konudaki yaklaşımının trafik açısından hatalı olduğu kanıtlanmıştır. Hal böyleyken sayın Bakan’ın kendi bildiğini okumakta ısrarcı olması bile bu ülke insanına ve kaynaklarına zarar vermek anlamı taşımaktadır .

Sayın Bakan yaptığı açıklamaların her zaman arkasında olduğunu söylüyor ancak kendisi Eğitim Bakanı iken vadettiği 57 projeden hiçbirini gerçekleştirmediğini unutmuşa benziyor. Oysa Halk hangi Bakanın sözünü ne oranda tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Öte yandan sayın Bakan Gönyeli çemberindeki trafiğin rahatlatılması ile ilgili olarak, KKTC Karayolları Dairesi’nin böylesi projelerin hazırlanmasında yetersiz kaldığını, bunun için de TC Karayolları’ndan teknik destek talep ettiklerini, iki aşamalı bir proje hazırlandığını, ilk olarak yaklaşık 2 milyon TL’ye mal olacak kaçış yollarının projelendirildiğini söylüyor. Ayrıca trafik güvenliği ile ilgili olarak tüm yollara hız ölçer kameralar yanında, MOBESE kameralar yerleştirileceğinden bahsediyor. Trafik güvenliğinin temel amacının insan hayatı kurtarmak ve ağır yaralanmaları önlemek olduğunu kabul etmeyenlerin, henüz yasası bile çıkartılmayan, bilimsellik ve gereklilikten uzak KKTC’deki hız tespit kameraları uygulamasından medet uman anlamsız bir zihniyet sergilediğini görmekteyiz.

Yamalı Bohca Hükümetinde trafik güvenliğinden sorumlu Bakan bir müzik öğretmeni, Karayolları Dairesi müdürü bir elektrik mühendisi, sağlıklı görüş alınmadan ve yazılan görüşleri yok sayarak kurulan Trafik Dairesi için bir edebiyat öğretmeni müdür olarak atanırsa tabii ki trafik güvenliğine yönelik toplumun ihtiyacı olan projelere imza atmanız ve topluma gerçek hizmet sunmanız imkansızlaşır. Sormak lazım: Proje üretmekten yoksun bir zihniyetle ülkemizin kanayan yarası olan trafik güvenliği sorunlarımızı acaba hangi “uzmanlar,” hangi bilimsel çalışmalara göre ve ne gibi bir zaman dilimi içerisinde çözecek?

Acaba sayın Bakan “Trafik güvenliği” nedir biliyor mu? Eğitim, Denetim, Mühendislik ve Acil Servisler neyi ihtiva eder biliyor mu? Ulaştırmadan ne kadar anlıyor? Sayın Bakan sadece açıklama yaparak ve çürütülen tezlerinde bilimsel gerekçe ortaya koymadan ısrar ederek ortada bir bilgisizlik ve topluma hizmet verme niyeti noksanlığı olduğunu ortaya koyuyor.

Dün Gönyeli çemberini yoncaya çevirmekten bahsediyordunuz, şimdi kaçış yolları ve kademeli olarak yine yonca diyorsunuz. Trafikte Kazasız Yaşam Derneği (TRAKAYAD) tarafından 2011 yılı Kasım ayında tamamlanan ve içerisinde Gönyeli çemberinin de dahil olduğu Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Yol ve Trafik Düzenleme Projesi’nin yıllar sonra proje ihalesine çıkıldığından ve bu proje ihalesinin tamamlandığından haberiniz var mıdır? Ankara’ya gitmenize gerek yok. Bizim insanlarımıza güvenip, görüşlerini alıp projelerine değer verirseniz her türlü problemi çözebileceğinizi göreceksiniz. Gönyeli çemberinde bir yandan kaçış şeritleri ve diğer yandansa buna ilave olarak sinyalizasyon sistemiyle sadece günün yoğun saatlerinde devreye girecek trafik ışıkları sistemi karşı karşıya bulunduğumuz sorunu çözebilecektir.

Durum buyken öyle anlaşılıyor ki bilimsellikten uzak yaklaşımlarınızda ki ısrarınızın arkasında birilerine rant sağlamaya dönük ihaleler vardır. Bugüne değin yaptıklarınız, bundan sonra da yapacaklarınızın güvencesidir diye uyarıyoruz zaten.