HALKIN PARTİSİ BASIN BİLDİRİSİ: “YARGI BAĞIMSIZLIĞINA TARTIŞMASIZ SAHİP ÇIKILMALIDIR”

HALKIN PARTİSİ BASIN BİLDİRİSİ: “YARGI BAĞIMSIZLIĞINA TARTIŞMASIZ SAHİP ÇIKILMALIDIR”

 

HALKIN PARTİSİ BASIN BİLDİRİSİ

“YARGI BAĞIMSIZLIĞINA TARTIŞMASIZ SAHİP ÇIKILMALIDIR”

Toplumda adalet duygusunun oluşmasının ve korunmasının temeli olan yargı bağımsızlığı, aynı zamanda hukuk devletinin olmazsa olmaz koşuludur. Anayasamız, cumhuriyetimizi demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlamıştır. Ülkemizde temel hak ve özgürlüklerimizin korunması ve adaletin sağlanmasında en büyük güvencemiz olan “yargı bağımsızlığı”na tartışmasız sahip çıkılmalıdır… 

Yargı bağımsızlığının olmadığı yerde hukuk devleti, hukuk devletinin olmadığı yerde bireysel haklar, bireysel hakların olmadığı yerde demokrasi, demokrasinin olmadığı yerde toplumsal huzur, refah ve özgürlük olmaz. 

Siyasal karşıtların, kutuplaşma ve inatlaşmanın demokrasiyle ve hukukla uyuşmadığı, “hukukun üstünlüğü” ve “yargı bağımsızlığı”nı savunmanın toplumsal barışın tesisi ve adaletin sağlanması için elzem olduğu unutulmamalıdır. 

19 Nisan 2021 Pazartesi günü KKTC Barolar Birliği’nin hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya yönelik yapacağı eyleme destek belirtir, toplumsal barışın ve birliğin temel taşı olan hukukun üstünlüğünün ve hukuk devletinin korunması için mücadele etmeye inançla devam edeceğimizi ifade ederiz.