Halkın Partisi: Çeşitlilikler zenginliğimizdir

Halkın Partisi: Çeşitlilikler zenginliğimizdir

Parti programımızdaki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ilkemizde de belirtildiği gibi, ülkemizde yaşayan herkesin ve her kesimin ayrımcılığa uğramadan, kendi çeşitlilikleri ile var olabileceği adil bir düzen inşaası önceliklerimiz içindedir. Dini, dili, etnik kökeni, rengi, cinsiyeti, cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği gözetmeden, ülkemizde yaşayan herkesin, gerek kamusal alanlarda gerekse özel alanlarındaki hak ve özgürlüklere erişmede adil olmak ve çeşitliliklerimize saygı göstermek adına gerekli tüm yasal mevzuatların güncellenmesi, ilgili politikaların oluşturulması ve her türlü ayrımcılığa karşı bireylerin korunduğu bir düzenin oluşturulması partimizin önemsediği hedeflerdendir. 17 Mayıs 1990’da Dünya Sağlık Örgütü, eşcinselliği hastalık olma listesinden çıkarmış ve o tarihten itibaren 17 Mayıs, dünyada Uluslararası ‘Homofobi’, ‘Transfobi’ ve ‘Bifobi’ Karşıtlığı günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks (LGBTİ) bireylerin, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden dolayı gerek tüm dünyada gerekse toplumumuzda yaşadıkları ayrımcılık ve şiddete karşı farkındalık yaratmak, bu bireylerin de toplum içinde eşit hak ve eşit özgürlüklere sahip, çağdaş ve adil bir sistemde yaşamalarını mümkün kılmak için Halkın Partisi olarak gerekli desteği vermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isteriz.Halkın Partisi olarak 17 Mayıs vesilesi ile çeşitliliklerin zenginlik olduğuna ve toplumsal barış içinde yaşamanın önemine bir kez daha vurgu yapmak isteriz. ‪#‎HalkinPartisi ‪#‎17Mayis