Halkın Partisi: “Ceza Yasasını Değiştirmek Yetmez, Uygulamak Daha Önemli

Halkın Partisi: “Ceza Yasasını Değiştirmek Yetmez, Uygulamak Daha Önemli

Halkın Partisi Ceza Yasasında iki yıl önce yapılan değişikliklerin yıldönümünde bu değişikliklerin kağıt üzerinde kalmaması ve uygulanması gereği üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Fasıl 154 Ceza Yasası’nda yer alan çağ dışı düzenlemenin İki yıl önce değiştirilmiş olması bir yandan olumlu bir gelişme olarak değerlendirirken diğer yandansa uygulamada bu değişikliğin gerçek anlamda toplumsal olarak benimsenmesi ve uygulanabilmesi için gereken çabanın ortaya konulmadığını gözlemliyoruz. Hukuk devleti olmanın en temel ayırt edici özelliği var olan kuralların etkili şekilde uygulanmasıdır. Bireylerin ayrımcılığa ve ötekileştirmeye maruz kaldıkları böyle bir alanda var olan kuralların kağıt üzerinde kalmaması ve uygulanmasıysa çok daha büyük önem arz etmektedir. Bizler bir yandan yapılan bu yasal düzenleme ile atılmış olan olumlu adımın gerçekten hayat bulabilmesi için uygulanmasını görmeyi istiyoruz, diğer yandansa cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğiyle ilgili uluslararası toplumda giderek yerleşen prensip ve değerlerin yer aldığı Yogyakarta İlkelerini de baz alarak, ülkemizde bazı ilave yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğine inanıyoruz.
Bizler Halkın Partisi olarak toplumda Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks LGBTİ bireylerle ilgili olumsuz algıların üstesinden gelmenin birincil adımının eğitim olduğunu düşünmekteyiz ve eğitim politiklarımızı belirlerken toplumda ciddi bir ötekileştirilmeye maruz kalan LGBTİ bireyler ile ilgili farkındalık yaratacak uygulamaları hayata geçirmeyi planlamaktayız. Bu adımlar arasında, okullarda özellikle rehber öğretmenlerle işbirliği içerisinde hareket ederek, zaman zaman ailelerin de katılım sağlayabileceği bir bilinçlendirme programı yaratmak vardır. Bu tür bir programı hayata geçirirken hedefimiz ülkemizde bu alanlarda bulunan sivil toplum örgütleri, kurum, kuruluş ve aktivistlerle paydaş ilişkisi içerisinde, fikir alış verişi yaparak herkesin ve her kesimin ayrımcılığa uğramadan özgür bir vicdan ile yaşaması olacak.

Öte yandan, ülkemiz sağlık sistemindeki uygulamalarda da LGBTİ bireyler için ciddi problemler bulunmaktadır. LGBTİ bireyler, sistemdeki mevcut problemlerin üzerine sağlık sektöründe birtakım olumsuz veya ötekileştiren tutum, tavır veya davranışa da maruz kalabilmektedirler. Bu da LGBTİ bireylerin sağlığa erişimi ile ilgili ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. Sağlık sektöründe bu anlamda bir iyileştirme yapılabilmesi için sağlık çalışanlarının bu gibi konularda bilinçlendirilmesini amaçlayan eğitim programlarını hayata geçirmek gerekmektedir.

Halkın Partisi bu coğrafyada yaşayan herkesin, adalet ve eşitlik ilkesine dayalı, evrensel hak ve özgürlükler temelinde, toplumsal barış ilkesine uygun olarak yaşayacağı insan odaklı politikalar üretmeyi hedeflemektedir. İşte bu bağlamda bizler her tür ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı duruşumuzu somut politikalarla hayata geçireceğiz.