Halkın Partisi: “Çocuklarımızı Daha Fazla Mağdur Etmeyin”

Halkın Partisi: “Çocuklarımızı Daha Fazla Mağdur Etmeyin”

Halkın Partisi son iki gündür yaşanan ve önümüzdeki günlerde de devam etmesi planlanan Kar-İş eylemi ile ilgili olarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın konuyu ivedilikle çözmesini ve öğrenci mağduriyetini sonlandırmasını istedi.

Açıklamada hükümetin kamu kaynaklarını verimli ve ihtiyaca göre kullanmadığı, eğitim ve sağlık gibi sosyal devlet anlayışının esas alınmasının zaruri olduğu alanlarda herhangi bir plan program yapmadığının aşikar olduğu vurgulandı. ‘Bugün yaşanan kriz durumunun sorumlusu bu önemli konuları devlet politikası haline dönüştürmeyen tüm gelmiş geçmiş ve mevcut kötü yönetim hükümetleridir’ denildi.

Halkın Partisi yaptığı açıklamada son iki gündür bir çok öğrencinin okullarına ulaşmakta sorunlar yaşadığını belirtmiştir. Hükümet taşımacılık alanına hizmet verenlere Şubat ayı içerisinde yaptığı toplantı sonucunda verilmesi kararlaştırılan %26’lık artışı aradan üç ay geçmiş olmasına rağmen, hala daha uygulamaya almamıştır. Bundan dolayı bu alandaki çalışanlar eylem yapmaktadırlar. Bu sorun, özellikle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı birçok devlet okulunda çok sayıda öğrencinin okullarına gidememesine ve dolayısı ile almaları gereken eğitimi de alamamalarına neden olmuş ve bu bağlamda öğrencilere ciddi bir mağduriyet yasatmıştır. Bazı aileler bu mağduriyeti gidermek için kendi olanakları ile çocuklarını okula ulaştırma gibi geçici çözümler üretmeye başlamışlardır. Lakin bu olanağı olmayan bir çok aile de akademik yılının ve derslerin bitmesine üç hafta kala çocuklarını okula gönderememe sorunu ile karşı karşıya bırakılmışlardır. Bu partimizin önemle ve hassasiyet ile üzerinde durduğu sosyal adalet ilkesi ve eğitim öğretimin gelir düzeyine bakılmaksızın bütün kesimlere ulaştırılması gerekliliği inancına da ters düşen bir durum yaratmaktadır. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bu konuya cözüm bulmak yerine, ‘bütçede böyle bir kaynak yoktur’ şeklinde açıklama yapmış ve sorunu paydaş kurumlar ile diyalog ile çözmek için uğraş vermek yerine, sorunun devamını sağlayacak davranışlarda bulunmuştur.

 

Halkın Partisi son olarak bu durumun kabul edilemeyeceğini ve hükümet yetkililerini bu sorunu çözmeye ve çocuklarımızın mağduriyetini en kısa sürede gidermeye davet etmiştir.