Halkın Partisi: “Gailemiz Adaletsizliklere Son Vermektir”

Halkın Partisi: “Gailemiz Adaletsizliklere Son Vermektir”

Halkın Partisi köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde dün İskele-Karpaz bölgesinde Mehmetçik ve Kumyalı’yı ziyaret ederek vatadaşlarla biraraya geldi. Bu ziyaretler sırasında konuşan Parti geçici Başkanı Kudret Özersay ülkede eğitim ve sağlık alanlarında yaşanan adaletsizliklere ve partizanlık örneklerine dikkat çekerek “bu ülkenin en büyük sorunu her alanda yaşanan adaletsizliklerdir. Bundan en fazla olumsuz etkilenenlerse dar gelirlilerdir. İşte amblemi eşitlik işareti olan Halkın Partisi bunlara son vermek, vatandaşlar arasında eşitliği sağlamak için kurulmuştur” dedi. Halkın Partisi Genel Sekreteri Tolga Atakan ve partinin yetkili organlarından temsilcilerin de katıldığı ziyaretlerde vatandaşların soruları da yanıtlandı.

“Onlar Bile Çocuklarını Devlet Okullarına Göndermiyorlarsa!”
Ülkemizde özellikle eğitim ve sağlık alanında yeterli gelire sahip olmayan vatandaşların, devletin vereceği eğitim ve sağlık hizmetlerine muhtaç olduklarını anımsatan Halkın Partisi geçici Başkanı Kudret Özersay şu şekilde konuştu: “Bugün bir yandan öğretmenler ve diğer yandan da eğitimi düzelteceğini söyleyen hükümet yetkilileri kendi çocuklarını devlet okullarına göndermiyorsa ortada çok ciddi bir sorun ve adaletsizlik var demektir. İmkanı olan vatandaşların buna yönelmesi anlaşılabilir bir şeyse de eğitimdeki sorunları düzeltme sözü vererek hükümete gelenlerin bunu yapmaları bizlere şu mesajı vermektedir: ‘devlet okullarında eğitim kötüdür ve hükümet olarak da üzerimize düşen görevi yapmadık, yapmayacağız’. Evet Halka verdikleri mesaj budur. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Madem ki devlet okullarının bu hale gelmesine seyirci kaldınız ve madem ki göreve geldiğinizde de bunu düzeltmiyor ve kendi çocuklarınızı gerek özel okullara gerekse güneydeki okullara gönderiyorsunuz, o zaman bizlere eğitim konusunda söylediğiniz herhangi bir şeye inanmamızı beklemeyin. Vatandaşların kendi çocuklarını özel okullara göndermeyi tercih etme hakkı elbette vardır ve hedef hem özel hem de kamu okullarının eğitim kalitesinin en üst seviyelere yükseltilmesi olmalıdır. Ancak bu tercihi yapamayacak durumda olan çocuklarımızın mağdur olmaması için görev ülke yöneticilerinindir. Eğer parası olmayan varsın eğitim kalitesinin iyice düştüğü devlet okullarında okusun, diğerleriyle eşit şartlarda eğitim alamasın diyorlarsa, sosyal adaleti bir bütünen adaletsizliğe çevirdiler ve bundan da rahatsız olmuyorlar demektir. Ülkemizde sınırlı gelire sahip ailelerin çocuklarının diğer çocuklarla eşit şartlarda eğitim alamamasından rahatsız olmuyorlar demektir. Sosyal adalet ve sosyal devlet bu yaklaşımlarla adeta içi oyulan, içi boşaltılan boş bir söyleme dönüşmektedir. Oysa Anayasamızda da yer alan sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak bizim görevimiz herkesin kaliteli bir eğitim almasını sağlamak olmalıdır. Halkın Partisi sosyal adaleti savunan siyasi bir parti olarak, bu sosyal adaleti esasen eğitimde, sağlıkta, çalışma yaşamında, vergi politikalarında ve sosyal hizmetlerde somut şekilde hayata geçirecektir. Çünkü bizim memleketimize dair bir gailemiz vardır, o da esasen adaletsizliklere artık bir son vermek ve bunun temelinde yatan partizanlığın kökünü kurutmaktır.”

“Halkın Partisi, Halkın Yüreğinde Yer Buldu”

Ziyaretler sırasında vatandaşların bir yandan bölgedeki otellerde çalışan gençlerin çalışma yaşamında karşı karşıya kaldıkları sıkıntıları, diğer yandansa müşavirler sorununu, kamuda verimsiz çalışma ve devlet yapısı içerisindeki disiplinsizliği dile getirmeleri ve soru sormaları üzerine yapılan açıklamalarda Halkın Partisi’nin bu konulardaki görüşleri Parti Programına dayalı olarak anlatıldı. Anayasal zorunluluk olan fakat geçmiş iktidarların hiçbir zaman önemsemediği kalkınma planlaması yapılarak ekonomik olarak çökertilmiş Karpaz bölgesine yerel istihdam yaratan ve aynı zamanda çevre dostu olan yatırımların çekilmesinin önemini vurgulayan Özersay diğer konularda olduğu gibi bu konuda da gerekli iradeyi göstereceklerinin sözünü verdi.
Geçici Başkan Özersay toplumun farklı kesimleriyle kuracakları ilişkide menfaatler temelinden hareket etmeyeceklerini, bu yolla da iradelerini birilerinin ipoteği altına koymayacaklarını vurgulayarak “işte bu nedenle verdiğimiz sözleri tutacağız, finansal ya da başka türlü destek için birilerine irademizi teslim etmeyeceğiz. Bunların kolaylıkla yapılacağı iddiasında değiliz, tabi ki başlangıçta belirli bir dirençle de karşılaşılacaktır. Yalnız doğru olanı yapmaktan geri durmayacağız. İşte Halkın Partisininin, Halkın yüreğinde yer bulmasının en önemli nedenlerinden birisi de budur” dedi. Halkın Partisi önümüzdeki günlerde köy ve bölge ziyaretlerine devam edecek.