HALKIN PARTİSİ GENEL BAŞKANI KUDRET ÖZERSAY: HALKIN PARTİSİ DEMOKRASİDEN YANA TARAFTIR.

HALKIN PARTİSİ GENEL BAŞKANI KUDRET ÖZERSAY: HALKIN PARTİSİ DEMOKRASİDEN YANA TARAFTIR.

“HALKIN PARTİSİ DEMOKRASİDEN YANA TARAFTIR”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada demokratik teamüllerin önemine vurgu yaptı; Halkın Partisi’nin demokrasiden yana taraf olduğunu, halkın yararına duruş sergilemeye devam edeceklerini belirtti. Özersay açıklamasında; “Ülkenin içinde bulunduğu krizle bağlantılı olarak değişik olasılıklar konusunda Halkın Partisi’nin görüşlerini Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la paylaştık. Sürecin en başından itibaren yapıcı bir tutum sergilemeye çalışıyoruz. Memleketin düzlüğe çıkması ve demokrasinin zarar görmemesi için bir duruş sergiliyoruz. Dün yaptığımız açıklamada da dile getirmiştik; biz demokratik teamüllere aykırı birtakım oluşumların parçası olmayız. Halkın Partisi, demokrasiden yana taraftır. Memleketi makul bir süre sonra salimen seçime götürecek bazı seçenekler, alternatifler olduğu kanaatindeyiz. Bu alternatifleri Sayın Cumhurbaşkanı’yla da paylaştık. Demokrasiye sahip çıkılması, halkın yararına olması ve bu devletin kurumlarının prensiplerinin erozyona uğramaması için Halkın Partisi yapıcı tavrını sürdürecektir” ifadesini kullandı.