Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin: “Aktif Katılım ve Aktif Denetim ile Yeni Bir Belediyecilik Anlayışı Ülkede Kök Salacak”

Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin: “Aktif Katılım ve Aktif Denetim ile Yeni Bir Belediyecilik Anlayışı Ülkede Kök Salacak”

Senin: Aktif Katılım ve Aktif Denetim ile Yeni Bir Belediyecilik Anlayışı Ülkede Kök Salacak

Halkın Partisi Genele Sekreteri Yenal Senin yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Halkın Partisi’nin 14 farklı yerde ipi göğüslemeye hazır olduğunu söyleyen Senin, ülkede yerelden genele bir değişim sürecinin ilerleyen dönemlerde ülke tarihine damga vuracağını inandığını söyledi.
Yerel meclislerin önemli görevleri olduğuna dikkat çeken Senin, Halkın Partisi’nin bu bağlamda planlılık ilkesini temel alan, mali disiplini önemseyen ve yeni idari yapılanma öngören projelerine açıklık getirdi;
Yol Haritası
Planlılığın anayasal bir zorunluluk olduğunu ifade eden Senin, bu temelde devam ederek belediye çalışma plan ve programlarını titizlikle inceleyip halkın menfaatine olacak şekilde yönlendireceğiz.
Mali Disiplin, Hesap Verebilir Yapı
Etkin bütçe denetimi, mali tabloların halkımızla düzenli paylaşılması, ihale süreçlerinde kamu menfaatinin gözetilmesi, gereksiz ve partizanca istihdamların önüne geçilmesi partimizin önemsediği konulardır ve tüm adaylarımız seçilmeleri halinde bu yaklaşımların etkin kılınmasının takipçisi olacaktır.
Yeni İdari Yapılanma
Yeni idari yapılanma çalışmaları çerçevesinde tüzük ve yönetmelikler ile Belediyelerin kurumsallaşmasına katkıda bulunacak, toplu iş sözleşmesi süreçlerinin tamamının şeffaflığını sağlayacağız. İmar Planına uygunluk ve sürdürülebilir çevre prensiplerinin aktif savunucusu olacak, belde insanının istek ve önerilerinin hem belediyede hem de diğer kurumlarda savunucusu olacağız.
Festivalleri, hem bölge tanıtımına hem de insanımıza yarar sağlayan organizasyonlar olarak niteleyen Senin, bu tip aktivitelerin organize edilmesinde aktif görev alacak belediye meclis üyelerinin Halkın Partisi listelerinde yer aldığını ve halkımızın buna destek olacağına inandığını söyledi.