Halkın Partisi: “İyi Yöneterek KIB-TEK’i Kazanacağız”

Halkın Partisi: “İyi Yöneterek KIB-TEK’i Kazanacağız”

Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay ve beraberindeki heyet, 3 Mart 2017 tarihinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Çalışanları Sendikası’na (EL-SEN) nezaket ziyaretinde bulundu. EL-SEN Başkanı Umut Öksüzoğlu, Halkın Partisi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, parti yetkililerine teşekkür etti. Başkan Öksüzoğlu ve Sendika yetkilileri, Halkın Partisi’ni, KIB-TEK’te yaşanılan yönetim sorunları, buna bağlı olarak ortaya çıkan yakıt sorunu, hükümetlerin Kurum’u zarara uğratan teşvik sistemi ve diğer birçok önemli konularda bilgilendirdi.

Halkın Partisi (HP) yetkilileri yaptıkları ziyarette, KIB-TEK’i iyi yönetilen ve verimli çalışan bir kuruma dönüştürmek için görüş ve çözüm önerilerini sundular. HP yetkileri ayrıca, politik istismardan dolayı Kurum’u zarara uğratan teşvik sistemini değiştirerek uygulamaya koymayı düşündükleri yeni teşvik sistemine dair bilgiler paylaştılar.

Ziyaret sırasında Halkın Partisi Başkanı Özersay’a, Merkez Yürütme Organı (MYO) üyelerinden Ayla Gürel, Jale Refik Rogers ve Kemal Bağzıbağlı, Basın ve Halkla İlişkiler sorumlusu ve MYO üyesi Gizem Çeliker Akandere, ve Enerji Çalışma Grubunu temsilen Parti Meclisi üyesi Saffet Aşıksoy ile Yusuf Avcıoğlu eşlik ettiler.

Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay’ın ziyaretle ilgili yaptığı yazılı açıklama, aşağıdaki gibidir:

KIB-TEK’in ülkemiz ve ekonomimiz için büyük önem arz ettiği tartışılmaz bir gerçektir. Evimizde kullandığımız elektrikten, iletişim haberleşme, ulaşım, sağlık, eğitim ve daha  birçok alanda kullandığımız ve en önemli üretim girdilerinden biri olan elektriğin en uygun fiyat ve kalitede olması gerekmektedir.

Ülkemize bunu sağlaması gereken KIB-TEK’in, bugün içinde bulunduğu sorunlar, Kurum’un iyi yönetilmemesi ve siyasi çıkarlara alet edilmesinden kaynaklanmaktadır. Kurum’un Yönetim Kurulu üyelerinin, profesyonellik ve kurumsallıktan uzak bir şekilde, iktidarda olan partilerin siyasi atamaları ile belirlenmesi, Kurum’un halkın yararı için değil, siyasi çıkarlar çerçevesinde yönetilmesi, teşvik sisteminin istismar edilmesi ve Kurum’un çeşitli şekillerde zarara uğratılması kabul edilebilir değildir.  

KIB-TEK’in ve dolayısıyla tüm halkımızın şu an içinde bulunduğu yakıt eksikliği krizi iyi yönetim anlayışına olan ihtiyacı açıkça ortaya koymaktadır. Bitiş tarihi belli olan yakıt alma sözleşmesinin yenilenmesi için zamanında ihaleye çıkılmaması, tam bir kötü yönetim örneğidir. Bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik kararları ivedilikle alması gerekenler, Yönetim Kurulunu toplamaktan bile aciz bir halde olup, hem Kurum’u hem de tüm halkımızı zarara uğratmaktadır. 

Yönetim Zaafiyeti Yaratan Sorunları Çözeceğiz

Ziyaretimizde de dile getirdiğimiz gibi, göreve geldiğimiz zaman, tüm halkımızın olması gerekenden daha pahalı ve düşük kaliteli elektrik kullanmasına neden olan bu yönetimsel sorunların tümünü çözebileceğimizden eminiz. KIB-TEK’i gerçek anlamda özerk bir yapıya büründürmek ve siyasetten tamamen arındırmak, parti programımızda da verdiğimiz bir taahhüttür.

Partimizin Enerji Çalışma Grubu, KIB-TEK’in yasal ve yapısal olarak iyileştirilmesi, norm kadro çalışmasının yapılması, üretim çeşitliliğinin ileriki yıllarda gerçekleşecek olan enerji talebi çerçevesinde şekillendirilmesi, enerji verimliliğinin sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının en uygun şekilde kullanılması gibi tüm konular üzerine şimdiden kapsamlı çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu Teşvik Sistemini Değiştireceğiz

Çeşitli sektörlere uygulanan mevcut teşvik sisteminde, teşvik alan kurum ve işletmeler KIB-TEK’ten elektriği indirimli fiyattan almakta, aradaki farkı da Maliye Bakanlığının KIB-TEK’e ödemesi gerekmektedir. Maliye Bakanlığının KIB-TEK’e teşviklerden kaynaklanan toplam 32 milyon TL borcu bulunmaktadır. Bu alacaktan dolayı KIB-TEK zarara uğratılmakta ve doğal olarak halkın kullandığı elektrik birim maliyeti yükselmektedir. Yıllardır süregelen bu durum, uygulanmakta olan teşvik sisteminin ne kadar yanlış olduğunu göstermektedir.

Halkın Partisi olarak göreve geldiğimiz zaman, KIB-TEK’in tüm halktan olduğu gibi, teşvik alan kurum ve işletmelerden de tahsilatını satış fiyatı üzerinden yapmasını, ve teşvik ödemelerinin Maliye Bakanlığı tarafından, teşvik alan kurum ve işletmelere zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapılmasını sağlayacağız. Ekonomik kalkınma planımız çerçevesinde belirleyeceğimiz teşvik sistemimiz üretimi canlandırma ve halka yarar sağlama üzerine kurulacaktır.

Herkes Elini Taşın Altına Koymalı

KIB-TEK’in iyi yönetilerek varlığını sürdürmesi ve enerji konusunda ana aktör olmaya devam etmesi, ülkemizin bütünen dışa bağımlı hale gelmemesinin garantisi olacaktır. Parti programımızda da belirtildiği üzere, KIB-TEK’in yasal ve yapısal reformlarla istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmuş şekli ile kamuya ait olmasını sağlayacağız. KIB-TEK’in elektrik üretim, iletim ve dağıtım faaliyetlerinde yer alması, ülkemiz için hem ekonomik hem de stratejik açıdan büyük önem arz etmektedir. Siyasi erkin, vatandaşa ve kurum çalışanlarına güven vermesi, tüm paydaşlarla birlikte hareket etmesi durumunda, Sendika’nın ve çalışanların da bu yapısal reformlar için elini taşın altına koyacağından şüphemiz yoktur.