Halkın Partisi: Kamu Bankalarında Keyfi Kredi Verilmesi Kabul Edilemez

Halkın Partisi: Kamu Bankalarında Keyfi Kredi Verilmesi Kabul Edilemez

Halkın Partisi bazı kamu bankaları kanalıyla haksız şekilde ve geri ödenmeyecek krediler verilmek istendiği yönünde bilgiler geldiğine dikkat çekerek gerek hükümeti, gerekse bu bankalardaki yönetici konumundaki kişileri uyardı. Bankalar Yasası’na göre bu türden haksız kredilere onay veren yöneticilerin cezai sorumluluğu olduğu anımsatılan açıklamada, Halkın Partisi’nin göreve geldiğinde yasa maddelerini işleterek bu konularda Halkın parasını batık kredilerle harcayanlardan hesap soracağı vurgulandı. Açıklamada “çoğu zaman partili oldukları için kamu bankalarının yönetimine getirilen kişilerin, banka çalışanlarının olumsuz görüşüne rağmen onaylanmaması gereken kredileri onayladıkları ve kendi partililerine imtiyaz sağladıkları yeni örneklerle karşı karşıyayız. Yasaya göre bu tür suçları işleyenler ya da buna ortak olanlar yedi yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirler. Göreve geldiğimizde bu konularda sorumluluğu olan ve ülkeyi ve kamu bankalarını zarara uğratanların yürürülükteki yasalar çerçevesinde cezalandırılmasını sağlayacağız. Şimdiden uyarma ihtiyacı hissediyoruz” denildi.

Halkın Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca şu unsurlara da yer verildi:

“Meşruiyeti tartışmalı olan hükümet kamu kaynaklarını hesapsızca harcamaya devam ediyor. Son olarak kamu eliyle yönetilen bankalar tarafından, geri ödenmemesi muhtemel bazı büyük kredilerin iktidar partilerinin yandaşlarına verilmek istendiği duyumları gelmektedir. Bu konudaki yasa hükümleri çok açıktır. 39/2001 Bankalar Yasasının 39’uncu Maddesi, bu şekilde davrananların şahsi sorumlulukları olacağını açıkca hükme bağlamaktadır. 39. Madde “Bir bankanın Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi Başkanı ve üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurlarının bu Yasaya ve/veya bu Yasa altında çıkarılan tali mevzuata aykırı karar ve işlemleriyle, bankanın mali bünyesinin zayıflamasına ve/veya tasfiyesine neden olduklarının tespiti halinde, bankaya verdikleri zararlarla sınırlı olarak bunların şahsi sorumlulukları yoluna gidilerek, Merkez Bankası kararına istinaden ve Fonun talebi üzerine şahsi sorumlulukları vardır” demektedir. Buna ek olarak yine ilgili yasanın 49’uncu maddesi de bu türden ihlalllerde bulunanların suç işlemiş olacaklarını ve yedi yıla kadar hapis ve para cezasına çarptırılabileceklerini düzenlemektedir. 49. Madde’nin 4’üncü fıkrası ise şu şekilde kaleme alınmıştır: “Bu Yasanın 23’üncü, 24’üncü, 26’ncı, 27’nci ve 28’inci maddelerle 30’uncu, 31’inci, 32’nci, 34’üncü, 36’ncı, 37’nci ve 39’uncu maddelerin kurallarına uymayan bankaların ve 34’üncü madde kurallarına aykırı hareket eden iştiraklerin ve bunların ortağı olduğu kuruluşların işlerini fiilen yöneten mensupları görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde 15.000.000.000-TL. (On Beş Milyar Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya yedi yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.”

“Halkın Partisi olarak, ister kamu bankası olsun isterse gerçek sahipleri kamu olmayan ancak eski siyaset anlayışının bir ürünü olarak yönetim kurulları hükümetler tarafından atanan bankaları, diğer kamu kurumlarda olduğu gibi partililerin, yandaşların ve akrabaların hizmetine sunmaya çalışanları uyarma ihtiyacı hissediyoruz. İktidara geldiğimiz gün, daha önce batırılan ve hesabı sorulmayan bankalar için yapacağımız soruşturmaların yanı sıra, hali hazırda kamu eliyle yönetilen bankaların vereceği ve halkımızın emeğinin karşılığı olan mevduatlarının korunduğu, aynı zamanda birçok kişinin çalıştığı bu bankaları zorda bırakması muhtemel kredilere onay verenlerin de peşinde olacağız.”