Halkın Partisi Projeleri

UYGULAMAYA KOYACAĞIMIZ BAZI PROJELER VE PRATİK DÜZENLEMELER

Halkın Partisi tek başına hükümet görevine taliptir.
Çünkü Kıbrıs Türk siyasi yaşamında köklü bir değişime, yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç vardır. Menfaat dağıtarak geleceğimizi çalanlar ile bu düzenin parçası olanlardan kurtulmanın zamanı çoktan gelmiştir.

Biz menfaat gruplarının hükümranlığını kırmak, Halkın iktidarını kurmak için bu yola çıktık.

Bugüne değin ülke yönetimine hâkim olan eski siyaset, kişisel, partisel, zümresel ve ailesel menfaatler temelinde çalışan adaletten ve hukuktan yoksun bugünkü statükoyu yaratmıştır. Bu durum kötü yönetime ve irademizin her düzeyde yok sayılmasına neden olmuştur. Bugün içinde bulunduğumuz yapı sürdürülebilir değildir. Kendi geleceğimizi kendimiz belirlemek istiyorsak, Halk iradesine dayanan yeni ve adil bir düzen kurmak zorundayız.

İçinde bulunduğumuz bu statükoyu yaratanları da sonradan bu statükoya ortak olanları da bugüne dek denedik ve gördük. Halk olarak tecrübe ettik. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edemeyiz. Deneyip ne olduklarını gördüklerimizi tekrar denemenin ve zaman kaybetmenin bir anlamı yoktur.
Yıllar içinde kemikleşen bu kötü siyasi yapıyı kırmak, Halk olarak bizim elimizdedir. Hiçbir güç, Halk iradesinin önünde duramaz. Halkın iradesiyle yeni ve adil bir düzen kurmakta kararlı olduğumuz sürece bunu kimse engelleyemez.
Halk olarak bir yol ayrımındayız. Durduğumuz kavşakta önümüzde iki yol var. Biri bizi karanlığa, diğeriyse aydınlığa götürecek. Biri çıkmaz yol, diğeri ise yeni ve adil bir düzene giden yoldur. 7 Ocak 2018 seçimleri, Halk olarak bu iki yoldan hangisinden yürüyeceğimize karar vereceğimiz bir tür referandum olacak.

Gelin Halkın Partisi ile aydınlık bir geleceğe giden yoldan birlikte yürüyelim. Gelin ‘Parti Devleti’ yapılanmalarına son verelim, gerçek bir Hukuk Devleti yaratalım. Gelin hukuka saygılı, hak edenin hakkını alacağı yeni ve adil bir düzen kuralım. Gelin hesap verebilen, hesap sorabilen, insan haklarına saygılı laik ve demokratik bir devlet, yaşanabilir bir ülke yaratalım. Sosyal adaleti gözeten yeni bir düzeni birlikte kuralım.

7 Ocak 2018 tarihi, parlamentoyu ve hükümeti değiştirecek sıradan bir seçim değil, ülkemizin kaderini etkileyecek yaşamsal bir seçimdir. Halkın Seçimidir.

Bu statüko ve kötü yönetim kaderimiz değildir. Gelin kendi irademize sahip çıkalım ve kendimizi iyi yönetelim.
Halkın Partisi olarak bu vizyon çerçevesinde yürürlüğe koyacağımız bazı projeler ve pratik düzenlemeler şöyledir:

 

1- HALKIN CEBİNDEN ÇIKAN SAĞLIK HARCAMALARINI AZALTACAĞIZ: Genel Sağlık Sigortası sistemini hayata geçireceğiz. Hastalar dilerse devlet hastanelerinde, dilerse özel hastanelerde hizmet alabilecekler ve hekim seçme hakkını kamuda veya özelde kullanabilecekler. Kurulacak bu sistemle halkın cebinden çıkan sağlık harcamalarını azaltacağız. Kamuya bağlı tüm hastanelerde tam gün sağlık hizmeti verilecek. Poliklinik hizmetlerinin hem sabah hem de öğleden sonraları mesai bitimine dek verilmesini sağlayacağız. Bu uygulamayı destekleyecek bir randevu sistemini hayata geçireceğiz.

 

2- DEVLET OKULLARINDA KALİTELİ VE ÜCRETSİZ EĞİTİM SAĞLAYACAĞIZ: Devlet okullarında eğitimin kalitesini artırarak, vatandaşın cebinden çıkan eğitim harcamalarını azaltacağız. Anayasamıza göre çocuklarımızın 18 yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkı bulunmaktadır. Bu hakkı hayata geçireceğiz. Okullarımızdaki alt yapı eksikliklerini hızla tamamlayıp kademeli olarak tam gün eğitime geçeceğiz.

 

3- KOLAY KONUT EDİNDİRME PROJESİYLE GENÇLERİN BARINMA SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ: Hem köylerde hem de kentlerde yerli müteahhitlerin yapacağı çevre ile uyumlu yapılar ve uzun vadeli uygun ödeme imkanları içeren kolay konut edindirme modellerimizi hayata geçirerek gençlerimizin konut sorununu çözeceğiz. Köylerdeki gençler ile kentlerdekiler arasında bir tür ayrımcılığa neden olan ‘kırsal kesim arazisi dağıtma’ yönteminden derhal uzaklaşacağız. Kolay konut edindirme projemizi hayata geçirirken faiz katkı payı dahil çeşitli yöntemler kullanacağız.

 

4- GENÇLERİMİZE İŞ İMKANI YARATACAK TEŞVİK POLİTİKALARINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ: Yatırım ortamındaki aksaklıkları, bürokratik engelleri ve verimsizlikleri ortadan kaldırarak ekonomimizin ve özel sektörün gelişmesini sağlayacağız. İş yapabilirlik ve rekabet edebilirlikte atacağımız adımlarla yatırımları artırıp yeni iş imkanları yaratacağız. KKTC vatandaşı işsiz gençlerin istihdamını teşvik edeceğiz. Bu amaçla, işletmelerin giderleri hesaplanırken, yeni istihdam ettikleri her bir KKTC vatandaşı için yapacakları maaş ödemelerine ek olarak belirli bir orana tekabül eden bir miktarın daha sınırlı bir süre için işletme gideri olarak sayılmasını sağlayacağız. Üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak girişimciliği ve yenilikçi yatırım faaliyetlerini teşvik edip özellikle genç yatırımcıların fikirlerini yatırıma dönüştürebilmelerinin yollarını yaratacağız.

 

5- SOSYAL HİZMETLERDEN YARARLANAN VATANDAŞLARIN AYLIK GELİRLERİNDE İYLEŞTİRME YAPACAĞIZ: 2019 yılı başından itibaren sosyal hizmetlerden yararlanan tüm vatandaşlarımıza yapılan aylık ödeneklerin artırılmasını ve en az yürürlükteki asgari ücret kadar olmasını sağlayacağız. Bunu, esasen kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alarak elde edilecek devlet gelirini kullanarak yapacağız.

 

6- CEP TELEFON FATURALARINDA İNDİRİMİ SAĞLAYACAK REKABETİ GETİRECEĞİZ: Telefon Dairesi’nin ortağı olacağı bir kamu-özel iş birliğine giderek üçüncü GSM operatörünün kurulmasını sağlayacağız. Bu ortaklıkla Telekomünikasyon Dairesi var olmaya devam edecek. Böylece, hem sektörde rekabeti mümkün kılarak faturalarda indirim yapılmasının önünü açacağız, hem de ülkedeki fiber optik altyapıyı geliştireceğiz. Kuracağımız ortaklıkla, fiber optik altyapıyı ülkenin tamamına yayarak geliştireceğiz. Bu altyapıyı diğer tüm internet servis sağlayıcılarına da açarak internet ücretlerinin uygun fiyatlandırılmasını ve hızlı internet erişiminin ülke geneline yayılmasını sağlayacağız.

 

7- DÖVİZ ARTIŞINA KARŞI VATANDAŞI KORUYACAK TECBİRLERİ ALACAĞIZ: Devletin vatandaşlarını koruyucu rolü çerçevesinde çeşitli tedbirler alacağız. Başka ülkelerde olduğu gibi, özellikle döviz geliri olmayan vatandaşlarımızın bireysel tüketici kredilerinde döviz cinsiden borçlanmalarına sınırlama getireceğiz. Ayrıca, kamuya ait taşınmaz malların özel ve tüzel kişilere döviz cinsinden kiralanması uygulamasına da son vereceğiz.

 

8- Faiz Yasası’nı Yürürlüğe Koyacağız: Faize faiz ödenmesine neden olan ve bankalardan alınan kredinin geri ödenmesini ciddi şekilde zorlaştıran faiz hesaplama yöntemlerinin (üç aylık kapitalizasyon) yerine bankaların daha adil hesaplama yöntemleri kullanmalarını sağlayacağız. Bu bağlamda, yıllardır geçirilmeyen faiz yasasını yürürlüğe koyarak finansal tüketiciler ve bankalar arasında dengeli ve adil bir ilişki oluşturacağız.

 

9- Özel Sektör Çalışanlarının Mağduriyetlerini Gidereceğiz: Başta İş Yasası olmak üzere, çalışma yaşamına ve sosyal güvenliğe dair hukuk kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlayacağız. Bu yolla çalışma şartlarını iyileştirip aynı zamanda özel sektörde istihdamı da teşvik etmiş olacağız. Özel sektörde bazı emekçilerin asgari ücretin de altında çalıştırılması şeklindeki hukuk dışı uygulamalara izin vermeyeceğiz. Ek mesailerin ödenmesini, iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin yapılmasını, sosyal güvenlik prim yatırımlarının gerçek maaş üzerinden yapılmasını denetleyerek sağlayacağız.

 

10- Bet Ofislerini Kapatacağız: Bet ofisleri, sokak aralarına ve okulların yanına kadar girmiş, bağımlılığı tetikliyor, intiharlara kadar varan sıkıntılar yaratıyor ve çocuklarımız için ciddi bir tehdit oluşturuyor durumdadır. Bet ofislerini kapatacağız. İnternet üzerinden oynatılan bahisler konusunda var olan yasal boşluğu düzenleme yapıp dolduracağız ve bu alanda oynatılan bahisleri de kayıt altına alarak devletin vergi geliri kaybını önleyeceğiz.

 

11- Nereden Buldun Yasasını Yürürlüğe Koyacağız: Hem seçilmişleri hem de üst düzey kamu görevlilerini kapsayacak bir ‘Nereden Buldun’ yasası yaparak, uygulayacağız. Siyasilerin dokunulmazlıklarını kaldırarak dokunulmazlığı sadece kürsü dokunulmazlığı şeklinde daraltacağız ve hukuka aykırı tüm işlemlerine karşı polis ve savcılık süreçlerini devreye sokacağız.

 

12- Kentlerimizin Güvenliğini Sağlayacak Adımlar Atacağız: Bazı kentlerimizde özellikle aydınlatma eksikliklerini gidererek güvenlik kamerası uygulaması ile güvenlik sorunlarının önüne geçeceğiz.

 

13- Ülkeye GirişÇıkışlar Konusunda Tedbir Alacağız: Son yıllarda artan suç oranlarına karşı tedbirlerden biri olarak Türkiye ile gerçek ve uygulanabilir bir adli yardımlaşma antlaşması yapmak için gerekli adımları atacağız. Ülkemize giriş-çıkışlarda online olarak sicil denetimi yapmanın mümkün olacağı bir modele geçeceğiz.

 

14- 24 Saat Hizmet Verecek Beyaz Masa Sistemi Kuracağız: İzinsiz ağaç kesiminde, eski eserlerin tahribatında, çevre kirliliği yaratacak hallerde ve benzeri olaylarda 24 saat hizmet verecek bir telefon hizmeti ve anında müdahale ile tek yetkili otorite aracılığıyla geriye dönülmez zararların önüne geçeceğiz.

 

15- Muhtarlık Hizmetlerinin Modern Koşullarda Verilmesini Sağlayacağız: Muhtarlarımızın, çağın gereklerine uygun şekilde, güncel ve güvenilir bir veri bankasına erişimini mümkün kılacağız ve muhtarlıkların yaşadığı bina sorununu pratik yollardan çözeceğiz.

 

16- Tarım İlaçlarını Tam Anlamıyla Kontrol Altına Alacağız: Ülkemizde hızla artan kanser vakalarının, başka şeyler yanında tarım ilaçları ve gıda güvenliği uygulamalarımızdaki yanlışlardan kaynaklanıyor olması son derece yüksek bir ihtimaldir. Dolayısıyla, gerekli denetimlere ek olarak, tarım ilaçlarının üreticiler tarafından bilinçli kullanımını sağlayacağız. Bu maksatla, devletin ziraat mühendisleri aracılığıyla üreticileri eğiteceği bir sistem kuracağız.

 

17- Uyuşturucu Konusunda Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Kuracağız: Uyuşturucuya karşı mücadelede her tür donanıma ve uzman personele sahip olacak bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi kuracağız.

 

18- Bazı Askeri Bölgeleri Sivil Kullanıma Açacağız: Bazı askeri bölgeleri, kamu yararına olacak projelerin hayata geçmesi için sivil kullanıma açacağız. Bu çerçevede, özellikle şehirlerimize yeşil alanlar ve kent parkları kazandırılmasını sağlayacağız.

 

19- Gazimağusa Liman Projesini Hayata Geçireceğiz: Gazimağusa’yı kirli sanayiden arındıracak, halkı denizle kavuşturacak ve bu ilçemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini bir turizm markasına dönüştüreceğiz. Projemiz kapsamında, doğru temellere dayanan bir kamu özel iş birliği ile Gazimağusa limanından kirli sanayiyi, ulaşım ve çevre açısından en uygun yere taşıyacağız. Oluşturacağımız ortaklık çerçevesinde Gazimağusa limanının ‘iç liman’ olarak adlandırılan kısmını halkın erişimine ve yat turizmine uygun hale dönüştüreceğiz. ‘Dış liman’ olarak bilinen kısmını da kruvaziyer limanına dönüştüreceğiz.

 

20- Yeni bir Vatandaşlık Yasasını Yürürlüğe Koyacağız: Yeni vatandaşlık yasasıyla bundan böyle keyfi şekilde vatandaşlık verilemeyecek, süreç şeffaf ve adil olacak. Yeni vatandaşlıklar verilmesi bağlamında, ülkenin sağlık, eğitim, sosyal hizmetler gibi temel hizmetleri sağlayabilme kapasitesi dikkate alınacak ve vatandaşlıkta yıllık bir kota, bir üst sınır belirlenecek. Vatandaşlık verme süreci muhalefetin denetimine açık ve şeffaf olacak. Ailesi vatandaş olmasına rağmen belirli bir yaşı geçtiği için, vatandaş yapılmayan gençlerin mağduriyetini önleyecek değişiklikler yapılacak, insani sorunlar aşılacak. Vatandaşlığın, kademeli olarak, sadece çalışma iznine dayanan bir süreç olmaktan çıkarılması ve ülkemizde taşınmaz mal satın alınması gibi unsurlarla da ilişkilendirilmesi yolunda gideceğiz.

 

21- Ulusal Trafik Güvenliği Seferberliği İlan Edeceğiz: Topyekûn bir ‘Ulusal Trafik Güvenliği Seferberliği’ ilan edeceğiz. Sürücü ehliyetlerinin veriliş şeklini ve sınav sistemini uluslararası standartlara uygun hale getirerek mevcut keyfi uygulamaları sonlandıracağız. Motorlu araç eğitiminde çağdaş, yenilikçi ve uluslararası standartlarda bir müfredatı ve aynı zamanda ölçülebilir ve değerlendirilebilir objektif bir sınav sistemini hayata geçireceğiz. Ulaştırma alanında projeler geliştirecek, Türkiye tarafından ayrılan hibe nitelikli kaynakları yeni yolların yapılması ve var olan yolların yenilenmesi için azami oranda kullanacağız. Özellikle Girne’de tam anlamıyla bir eziyete dönüşmüş olan trafik sorununu kalıcı şekilde çözebilmek için Girne Doğu Çevre Yolunu, Girne Batı Çevre Yolu’nun devamını ve Dağ Yolu olarak bilinen yolları en hızlı şekilde tamamlayacağız.

 

22- Belirli Araçlara Hız Kontrol Cihazı veya GPS Takma Zorunluluğu Getireceğiz: Trafikte başka tedbirler yanında, resmi hizmet araçlarına, okul servis araçlarına, ağır yük taşıma araçlarına, kiralık araçlara, turistik taşıma izni olan araçlara hız kontrol cihazı (takometre veya GPS) takılmasını zorunlu kılacağız.

 

23- Toplu Taşıma Projesi ve Gece Otobüsleri”: Toplu Taşıma Projesi: Gerek şehir içi gerekse şehirlerarası güzergahlarda düzenli ve saatleri önceden belirlenmiş toplu taşıma hizmeti verecek bir yapı oluşturacağız. Kamu-özel ortaklığı modelinde şekillendireceğimiz, güvenlik ve konfor açısından uluslararası standartlarda araçlarla hayata geçireceğimiz bu projeyle hem kamu ve özel sektörde çalışanların işe gidiş-dönüşlerinde trafiğin rahatlatılması açısından hem de can güvenliği bakımından önemli iyileştirmeler sağlayacağız. Bu proje sayesinde bireylerin akaryakıt masraflarının da azalmasına yardımcı olacağız. Gece belirli bir saatten sonra da ‘gece otobüsleri’ hizmeti de verecek olan bu projeyle, alkollü sürücülerin arabalarını kullanmak yerine bu otobüslerle seyahat etmelerini teşvik ederek trafikte can güvenliği açısından da önemli bir ilerleme sağlamış olacağız.

 

24- Proje Geliştirme Birimi Kuracağız: Türkiye ve uluslararası fon kuruluşları tarafından her yıl ayrılan ve proje hazırlanmadığı için önemli kısmı kullanılamayan hibelerin doğru ve verimli şekilde kullanılarak yatırıma ve istihdama dönüşmesi için Proje Geliştirme Birimi kuracağız. Proje değerlendirme konusunda uzman kişilerden oluşacak bu birim gerek bakanlıklara gerekse belediyelere proje geliştirme, şartname hazırlama ve benzeri noktalarda teknik destek sağlayacak.

 

25- Kamuda Bürokrasiyi Azaltacak, Hayatı Kolaylaştıracak Adımlar Atacağız: Halkın devlet dairelerinden hızlı, nitelikli ve adil hizmet alabilmesi için mümkün olan en erken zamanda e-devlet uygulamasını hayata geçireceğiz. İsrafın önlenmesini de getirecek olan bu uygulamanın yanında düşük değerlerdeki pul vergisini (damga pulu) kaldırarak pul basım ve kullanım giderlerini en alt düzeye çekeceğiz. Diğer miktarlardaki pulların ise pul bedelinin makbuz karşılığı tahsilatını sağlayarak, bu konuda halkın katlanmak zorunda olduğu zaman ve enerji kayıplarını önleyeceğiz.

 

26- Dış Ticaret Birimi Kuracağız: Üreticilerimizin dış pazarlara erişimine aracılık edecek, uluslararası pazarlamayı ve satışı kolaylaştıracak, gerekli sertifikasyonlara ve kalite standardına dair danışmanlık hizmeti sağlayacak bir Dış Ticaret Birimi kuracağız.

 

27- Maraş’ı Kıbrıs Türk Yönetiminde Açmak için Adım Atacağız: Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk yönetimi altında eski sakinlerinin kullanımına açılması için gerekeni yapacağız. Bu sürecin adil, bireyler açışından öngörülebilirlik de içerecek şekilde şeffaf ve insanca yönetilebilmesi için her türlü tedbiri alacağız. Bunun hem siyasi hem de ekonomik anlamda olumlu etkileri olacaktır. Bu adımla gerek Gazimağusa gerekse ülke ekonomisi bağlamında birçok ekonomik sektöre canlılık gelecektir.

 

28- İsrafı Önlemek için Gerekli Tedbirleri Alacağız:

a- Müşavirliği kaldıracağız. Üst kademe yöneticilerinin atanmasında liyakate dayalı bir modele geçeceğiz. Atanan müdür ve müsteşarlar, görevden alındıklarında ‘müşavir’ olamayacak.
b- Mevcut müşavirlerin statüsü bu şekilde devam etmeyecek. Bu kişiler arasından kendini kanıtlamış ve partizanlığın parçası olmamış olanların tecrübesinden faydalanılacak, bazıları yeniden müdür yahut müsteşar olarak görev alabilecek. Geriye kalanlar daha farklı bir statüye aktarılacak ve devletin kasasından bir hizmet alınmaksınız çıkan bu büyük maaşlara da bir son verilecek.
c- Emekli olmadan kısa bir süre önce siyasi olarak (özellikle partizanca veya dost-akraba kayırma maksadıyla) müdür veya müsteşar olarak atanmış olan kamu görevlilerinin emeklilik menfaatlerinin hesaplamasında ‘son dakika’ atamayla ‘haksız zenginleşme’ (‘kıyak emeklilik’) durumu yaratılmasını önleyecek tedbirleri alacağız, gereken düzenlemeleri yapacağız.
d- Makam araçlarının kullanımını kısıtlayacağız; gereğinden kalabalık heyetlerle resmi yurt dışı seyahatlerine son verecek düzenlemelerle israfı önleyeceğiz. Bakanların ve diğer kamu görevlilerinin, özel maksatları için makam arabalarını ve/veya resmi araçları kullanmalarına izin vermeyeceğiz.
e- Siyasi partilere devlet bütçesinden verilen katkı payını azaltacağız.

 

29- Partizanlığı Önlemek İçin Atacağımız Bazı Adımlar:
a. Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş Yasası’nı değiştirerek gerçekten tarafsızlık temelinde çalışan, kamuda işe girişte adil sınavların yapılabilmesine imkân veren yeni bir sistemi devreye koyacağız.
b. Bakanların birinci derece akrabalarının devlet ihalelerine katılmasına izin vermeyeceğiz.
c. Sanayi bölgesi arsalarının keyfi ve partizanlık yapılarak dağıtılmasını önleyeceğiz. Bu arsaların objektif kriterlere göre sadece ve sadece hak edenlere verileceği adil bir sistem yaratacağız.
d. Turistik T izinlerinin ve taşımacılık alanındaki diğer izinlerin, keyfi ve partizanca dağıtılması uygulamasına son vereceğiz. Bu izinlerin sektördeki arz-talep dengesine göre ve objektif kriterler temelinde verilmesini sağlayacağız.
e. Devlet kontrolündeki tarımsal arazilerin kiralanmasında partizanlığa dayalı uygulamalara son vereceğiz ve gerçekten tarımsal araziye ihtiyacı olanlara verilmesini sağlayacak adil bir kiralama yöntemini uygulamaya koyacağız.
f. Turizm rezerv arazilerinde yapılacak olası yatırımları, ulusal ve uluslararası düzeyde açılacak ihalelerle belirleyeceğiz. Bakanların bu arazileri tanıdıklarına keyfi şekilde vermesi uygulamasını imkânsız hale getireceğiz.
g. Gençlerin geçici işçi statüsünde işe alınıp sonra memur gibi çalıştırılmaları şeklindeki hukuka aykırı uygulamalara son vereceğiz.
h. Üniversite açma izinlerinde ölçü kaçmış, izin verme süreci ciddi şekilde istismar edilmiştir. İzin sürecini, devlet arazilerinin eşe dosta ya da partizanca menfaat karşılığında dağıtılmasına izin vermeyecek şekilde yeniden düzenleyeceğiz. İzinlerin, yüksek öğrenimde kaliteli eğitim ve güvenilir kurumlar yaratma mantığıyla, yerel yönetimlerle iş birliği halinde ve yerel yönetimler ile kentlerin kapasitesi temelinde verileceği bir uygulamaya geçeceğiz. Gelinen aşamada bazı izinlerin iptali gerekli olacak; bunu yapacağız. Mevcut üniversitelerin kampüslerini ya da bazı eğitim birimlerini Maraş, Güzelyurt ve Karpaz gibi bölgelere kaydırmalarını gerekli altyapıları da içerecek şekilde teşvik edeceğiz.
i. Okul Kantinlerinin işletmecilerinin belirlenmesinde keyfi ve partizanlığa dayalı uygulamalara son vereceğiz; bu bağlamda objektif kriterler temelinde, hak edenlerin mağdur olmayacağı bir sistemi hayata geçireceğiz.