“Halkın Partisi sağlık alanında kısa, orta ve uzun vadeli planlar ile göreve gelecektir ”

“Halkın Partisi sağlık alanında kısa, orta ve uzun vadeli planlar ile göreve gelecektir ”

Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı Üyesi Jale Refik Rogers “Ülkemizde sağlık yönetimi kötü yönetimin en bariz örneklerinden biri haline gelmiştir. Uzun yıllardır sağlık sistemindeki ihmal ve başıboşluk, sonunda hekimlerin odak noktası olduğu bir tartışmaya dönüşmüştür. Her zaman olduğu gibi olan sağlık hizmeti alamayan halka olmaktadır. Sağlık politikasının halk-odaklı bir vizyonla şekillendirilmesi gerekirken günü geçirme politikaları ile geldiğimiz nokta ortadadır. Halkın Partisi sağlıkta kısa, orta ve uzun vadeli planlar ile göreve gelecektir ”dedi.

Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı üyesi Jale Refik Rogers, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Eski siyaset anlayışının ülkemize ve halkımıza verdiği zararın sağlık alanında da etkisini gösterdiğini, kötü yönetimin en bariz örneklerinden birisinin de sağlık sistemi olduğunu dile getirdi. Son zamanlarda Sağlık Bakanlığı’na bağlı ihalelerde yaşanan usulsüzlük ve rant iddialarının kötü yönetimin örnekleri olduğunu belirten Rogers, Halkın Partisi’nin atacağı her adımda yasaları uygulayacağını, kamu yararını önde tutacağını ve sağlık vizyonunu da bu bilinçle oluşturduğunu belirtti. Refik-Rogers: “İsrafı önleyici adımlar atmak, otomasyon sistemini Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm birimlere yaymak, eksik personel ihtiyacını gidermek için planlama yapmak, teşkilat yasası gibi güncelliğini yitirmiş yasaları çağımızın ihtiyaçlarına göre güncellemek, hasta hakları yasası veya bulaşıcı hastalıklar yasası gibi taslak halinde bekleyen yasaları geçirmek Halkın Partisi’nin kısa vadede hedefleridir. Gelmiş geçmiş hükümetlerin bu konularda yıllardır bir adım attığını görmedik, bu saatten sonra da atılmasını beklemiyoruz” dedi.

Halk iradesini sandıkta gösterecektir

Refik-Rogers: “Halkın Partisinin kurulma amacı eski siyasetin yarattığı yapıya ve yönetim anlayışına bir son vermektir. Şu anda mevcut azınlık hükümeti tekrar tekrar eski siyasetin örneklerini sergilemektedir. Aile bireyleri, parti yöneticileri ve yandaşlar için yapılan istihdamlara, arazi tahsislerine, ihalelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Askeri arazinin sivilleştirilerek Maliye bakanın oğluna verilmesi, Ulaştırma Bakanı’nın olmayan havayolu şirketine uçuş izni vermesi, Başbakanın halkın parasıyla kızının mezuniyet törenine gitmesi, halka ait piknik alanının bir ilçe başkanına verilmesi, sit alanlarının ve vakıf arazilerinin özel şirketlere verilmesi gibi örnekler her geçen gün artmaktadır. Görevi kötüye kullanma, usulsüzlük, çıkar ve rüşvet iddiaları farklı farklı konularda karşımıza çıkmaktadır. Artık bakanların kendi aralarında çıkar tartışmalarına başlamıştır. Seçim yakındır ve pervasızca rant dağıtımının sebebi de budur. Bu rant dağıtımının onlara oy getireceğini düşünen siyasiler tekrar düşünmelidir. Seçimi yapacak olan halktır. Halk bu şekilde yönetilmek istemediğinin mesajlarını vermektedir. En gencinden en yaşlısına bu düzenden bıkmış usanmıştır. Halk iradesini sandıkta gösterecektir. Bu düzenden sorumlu olanlar, yapılanları normalleştirmeye çalışıyor, bu düzenin değişmeyeceğine halkı inandırmaya çalışıyorlar. Çünkü bu sistemsizlik onlara yarıyor. Halkın Partisi göreve geldiğinde onların yaptığını yapmayacak, yasaları uygulayacak, yasalara uymayanları da yargılayacaktır. Hukuk devleti olmanın gereği budur.” dedi

Mevcut sağlık sisteminde hem hastaları, hem uzman personeli kaybediyoruz

“Ülkemizde sağlık yönetimi kötü yönetimin en bariz örneklerinden biri haline gelmiştir. Uzun yıllardır sağlık sistemindeki ihmal ve başıboşluk, sonunda hekimlerin odak noktası olduğu bir tartışmaya dönüşmüştür. Her zaman olduğu gibi olan sağlık hizmeti alamayan halka olmaktadır. Sağlık politikasının halk-odaklı bir vizyonla şekillendirilmesi gerekirken günü geçirme politikaları ile geldiğimiz nokta ortadadır. Sağlık politikası ile ilgili yıllardır bir yol çizilemediğini söyleyen Rogers, Halkın Partisi sağlık alanında kısa, orta ve uzun vadeli planlar ile göreve gelecektir ”dedi.

Kısa vadede atılacak adımlar konusunda Refik-Rogers şunları söyledi: “Kamudaki sağlık hizmetlerinde ciddi bir eleman eksikliği baş göstermektedir. Uzun yıllardır süregelen ihmalin sonucunda kamu hastanelerinde hekim, hemşire, laboratuvar personeli ve paramedik personel eksikliği ciddi boyuta ulaşmıştır. Belli hastanelerde uzman hekim eksikliği, laboratuvar hizmetlerinde laborant eksikliği mevcuttur. Sağlık personelinin uzun saatler çalışması verimliliklerini etkileyecek boyuta ulaşmıştır. Hal böyle iken ülkenin farklı bölgelerine hastane açmayı vaat eden mevcut Sağlık Bakanı’nın bu yapacağı hastaneleri nasıl çalıştırmayı planladığı bir merak konusudur. Biz Halkın Partisi olarak bina yapmayı değil, sağlık hizmetlerini çalışır hale getirmeyi öncelik olarak görmekteyiz. Mevcut merkezleri çalışır hale getirecek nitelikli personel sayısının artırılması, cihaz alt yapısının geliştirilmesi, hızır hizmetlerinin güçlendirilmesi bizim önceliğimizdir.”

Sağlık alanında en büyük sorunlardan birisinin israf olduğunu söyleyen Rogers, ‘israfı önlemek için gerekli önlemleri alacağız. Otomasyon sistemini sağlık ocaklarına, eczanelere yayılacak şekilde genişleteceğiz. Gerek hastane, gerek ilaç eczacılık dairesinin envanterlerini otomasyon sistemine gireceğiz. Böylece hastanelerde ve İlaç Eczacılık Dairesinde malzeme ve ilaç stoklarımızın takibini sağlıklı şekilde yapabileceğiz, sağlık çalışanlarının ve hastaların malzeme ve ilaç siparişlerindeki aksaklıklardan dolayı mağdur olmasını önleyeceğiz ’ dedi. Kamu Hastanelerinden özel hastanelere yapılan sevklerin dikkatle değerlendirileceğini söyleyen Rogers, sevkleri önlemek için gereken önlemlerin alınacağını, malzeme veya eleman eksikliğinden kaynaklanan sevkleri önlemek için planlama yapılacağını, özel hastanelerle yapılan anlaşmaların açık ve şeffaflıkla yapılacağını’ aktardı. Bu gibi adımların bu güne dek yapılan israfın önüne geçeceğini ve sağlık bütçesinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacağını sözlerine ekledi.

Halkın Partisi’nin sağlık alanında önceliklerinden birisinin de ülkemizdeki veri eksikliğine son vermek olduğunu söyleyen Refik-Rogers, “Ülkemizde en büyük eksikliklerden birisi hiçbir alanda sağlıklı veri bulunmamasıdır. Özellikle sağlık alanında yeterli istatistik olmaması planlama yapmakta engel teşkil etmektedir. Kanser Kayıtçılık ülkemizde yeni yeni başlamıştır. Kanser başta olmak üzere, ülkemizde sıklıkla görülen belli başlı bulaşıcı veya kronik hastalıkların da bir haritasının çıkarılması sağlık alanında planlama yapmanın temelini oluşturur. Sağlık Bakanlığı altında bu verileri doğru şekilde toplayacak ve analizlerini yapacak bir birim kurmak Halkın Partisi’nin önceliklerinden olacaktır. Ancak elimizde veri olursa, koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirebiliriz. Bir hastalığın olmasını engellemek, tedavisini yapmaktan çok daha kolaydır. Hem hastanın hayat kalitesi açısından, hem de maddi açıdan önceliğimiz budur. Halkın Partisi koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmekte kararlıdır.”

Hasta Hakları konusunda adım atacağız

Rogers, hasta hakları ile ilgili de şunları söyledi: “Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının görevini laiki ile idame ettirebilmesi için gerekli hizmet içi eğitim, malzeme ve cihaz altyapısının oluşturulması ne kadar önemli ise, hastaların da kamu hastanelerinde hakkını arayabileceğini ve sorunlarını aktarabileceği bir halkla ilişkiler birimi oluşmasını o kadar önemli bulmaktayız. Göreve geldiğimizde, Kamu hastanelerinde kaliteyi artırmak için yönetsel bazı değişiklikler yapmayı planlıyoruz ve bu bağlamda hastaların danışabileceği yeni bir Halkla İlişkiler bölüm de oluşturacağız. Bu yönetsel değişiklikleri yapmak için Teşkilat yasasında gerekli değişiklikleri yapmaktan kaçınmayacağız. Teşkilat yasası yıllardır güncellenmeyi bekliyor. Sağlık alanı her geçen gün değişiyor, yeni uzmanlık alanları, yeni ihtisas alanları oluşuyor. Teşkilat yasasının güncellenerek çağı yakalaması için adım atacağız. ” Teşkilat yasası, hasta hakları yasası gibi sağlık alanında birçok yasanın geçirilmeyi beklediğini ve mevcut siyasilerin irade göstererek bu yasaları geçirmek için adım atmadığını da belirten Rogers, Verilecek sağlık hizmetinin kalitesini artırmak için gerekli olan yasal düzenlemeleri göreve gelir gelmez hayata geçirmeye başlayacaklarını, kaliteyi artırmak hedefiyle sağlık çalışanlarının performans değerlendirmesinde hastanın değerlendirmesine de yer vereceklerini de sözlerine ekledi.