Halkın Partisi: “Sayıştay Değişikliği Dost ve Akrabaya Ayrıcalık Halini Aldı”

Halkın Partisi: “Sayıştay Değişikliği Dost ve Akrabaya Ayrıcalık Halini Aldı”

Halkın Partisi açıklama yaparak Meclis’ten geçirilen Sayıştay yasa değişikliğiyle asıl yükü çeken denetçilerin mağdur edildiğine ve sadece Sayıştay Başkan ve Üyelerine emekliliklerine de yansıyacak şekilde ek tahsisat artırımıyla ayrıcalık yapıldığına dikkat çekerek Cumhurbaşkanı’nın yasayı Meclis’e iade etmesini talep etti. Açıklamada “Kişilere özel ayrıcalıklar görüntüsü içeren bu değişiklikler ertesinde, Sayıştay’ın UBP-DP hükümetini tarafsız şekilde denetleyebileceği konusunda ciddi soru işaretleri ortaya çıkmıştır” denildi.
Açıklamada ayrıca “denetim yoluyla kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve şahsi menfaatler doğrultusunda kullanılmasının önlenmesi görevine sahip Sayıştay’a bu eski siyaset anlayışının bulaştırılması tehlikenin boyutlarını artırmıştır. Zaten bağımsız ve tarafsız denetimin ciddi şekilde sıkıntılı olduğu ve suistimale açık bir kamu yönetiminin yer aldığı ülkemizde, şimdi bir de Sayıştay konusunda bu türden soru işaretleri oluşturacak bir değişiklik yapılması endişe vericidir” denildi.

Açıklamada “Meclis’te son dakikada devreye konulan garip bir pazarlık sonucunda pek çok açıdan yaratılan eşitsizlikler ve ayrıcalıklarla bağımsız ve tarafsız olması gereken Sayıştay’ın görevini olması gerektiği gibi yerine getirmesi daha da zorlaşıyor. Endişemiz, asıl yükü çeken ve dünyanın pek çok yerinde özel bir maaşa sahip olan denetçilerin devre dışı bırakılması ve sadece Sayıştay Başkan ve Üyelerine dönük bir nevi kıyak halini alan bu uygulama ertesinde bu kurumun, bunu sağlayan hükümeti nasıl denetleyebileceğiyle ilgilidir. Bu türden bir yaklaşım, ülkemizde denetime en fazla ihtiyacımız olan bir zamanda kurumların yıpratılması sonucunu doğurabilecektir” denildi.

Sayıştay’a Eski Siyaset Anlayışının Bulaştırılması Çok Tehlikeli:

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Başlangıçta asıl denetimi yapan ve risk alarak imza koyan denetçilerin de bir nevi risk ödeneği alması öngörülmüşken tasarının son dakikada değiştirilmesi ve bu ödeneğin kaldırılarak Sayıştay Başkanı’na %15, Sayıştay Üyelerineyse %12 tahsisat verilmesi kabuledilebilir değildir. Üstelik bu ödenekler bahse konu şahısların emekliliğine de yansıyacak şekilde düzenlenmektedir. Tek bir Sayıştay üyesinin ek tahsisatının çok sayıda denetçinin risk ödeneğine denk geldiği düşünüldüğünde ortaya ciddi bir kıyak görüntüsü çıkmaktadır. Meclis’ten geçen yasada ayrıca bazı üst düzey görevlilerin yabancı dil yeterlilik sertifikasından muaf tutulmasını sağlayacak düzenlemelere yer veriliyor olması da endişe yaratmaktadır.”
Halkın Partisi Parti Programı’nda iyi bir yönetim için denetimin önemine ve denetçi sayısının artırılması ve çalışma şartlarının da iyleştirilmesine dikkat çekildiği ve temel hedef olarak Sayıştay’ın güçlendirilmesinin ortaya konulduğu hatırlatılarak şu noktalara dikkat çekildi: “Halkın Partisi Sayıştay’ın gerek kadro, gerek yetkiler gerekse başta denetçilerin çalışma şartları olmak üzere güçlendirilmesi gerektiğini savunan bir siyasi oluşumdur. Bu açıdan bakıldığında Meclis’ten geçen yasada Sayıştay’ın denetim alanının ve yetkilerinin kısmen genişletildiği, kadrosunun artırılmasını sağlayan düzenlemelerin yer aldığı maddeleri olumlu bulmakla birlikte bu olumlu unsurlara özlük hakları konusunda Sayıştay Başkanı ve Üyelerine yaratılan ayrıcalıkla maalesef gölge düşürülmüştür. Bizim açımızdan UBP-DP hükümetinin bir nevi kıyak şeklini alan bu türden düzenlemelere kalkışmış olmaları şaşırtıcı değildir. Çünkü bu hükümet son talan hükümetidir ve kamu kaynaklarını şahsi menfaatleri için paylaşmaya çalışmaktan çekinmeyecektir. Ancak denetim yoluyla kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve şahsi menfaatler doğrultusunda kullanılmasının önlenmesi görevine sahip Sayıştay’a bu eski siyaset anlayışının bulaştırılması tehlikenin boyutlarını artırmıştır. Zaten bağımsız ve tarafsız denetimin ciddi şekilde sıkıntılı olduğu ve suistimale açık bir kamu yönetiminin yer aldığı ülkemizde, şimdi bir de Sayıştay konusunda bu türden soru işaretleri oluşturacak bir değişiklik yapılması endişe vericidir. Bu nedenle Cumhurbaşkanı’nı bir yandan eşitlik bağlamında Anayasa’ya uygunluğu da tartışmalı olan, diğer yandansa birilerine ayrıcalık yaratarak Sayıştay’ın bağımsızlığı ve tarafsızlığına ters bir durum yaratabilecek olan bu yasayı Meclis’e geri göndermeye davet ediyoruz. Halkın Partisi bu yanlıştan dönülmesini talep etmektedir.”