HALKIN PARTİSİ TARIM KOMİTESİ’NDEN DÜNYA SU GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ

HALKIN PARTİSİ TARIM KOMİTESİ’NDEN DÜNYA SU GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ

HALKIN PARTİSİ TARIM KOMİTESİ’NDEN DÜNYA SU GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ

“SUYA DEĞER VERMEK GELECEĞE DEĞER VERMEKTİR” 

“Dünya Su Günü” olarak kabul edilen 22 Mart, su kıtlığı yaşayan bir ülke olduğumuzu ve su kaynaklarımızı doğru ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmemiz gerektiğini bizlere yeniden hatırlattı. Ülkemizin içinde bulunduğu iklim kuşağı kuraklıkla karşı karşıyadır ve iklim değişikliklerinden nasibini alması kaçınılmazdır. Yıllık yağışların önemli bir bölümünün altyapı sorunu ve plansız yapılaşma sayesinde yüzey akıntısı olarak denize gittiği de bir gerçektir. Hal böyle olunca, su kaynaklarına sürdürülebilir bir erişim için sektörler arası birlikteliğe ihtiyacımız vardır. Bunun için de politikacılar, üreticiler, tüketiciler, araştırmacılar, özel sektör, kamu ve sivil toplum örgütlerinin koordinasyon içerisinde, bütünleşik ve kanıtlara dayalı bir yaklaşım sergilenmesi gerekmektedir. Özellikle tarımsal üretimde hedef, “En az su kullanarak, en birincil ihtiyaçlarımızın karşılanması” olmalıdır. İvedilikle çiftçilik profesyonelleştirilmeli, ülke ihtiyaçları ve bitkilerin su kullanımları dikkate alınarak kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapılmalıdır. 

Diğer yandan, çok sayıda bilim insanı, önümüzdeki yılların yeryüzünde “su savaşları”na sahne olacağına işaret etmektedir. Doğal kaynaklar üzerine yıllardır süregelen savaşlar hepimiz tarafından bilinmektedir. Bu bağlamda, her 3 yılda bir toplanan Dünya Su Konseyi, 2021 yılında yapılması gereken fakat pandemi nedeni ile 2022 yılına ertelenen 9. Dünya Su Forumu’na ev sahipliği yapmak için Senegal’i ve başkenti Dakar’ı seçmiş, forumun temasını “Barış ve Gelişme için Su Güvenliği” olarak belirlemiştir. 2021 yılı Dünya Su Günü teması “Suyun Değeri” olarak belirlenmiştir. Dünya Su Günü’nün temel odak noktalarından biri de “2030’a kadar herkes için su ve sanitasyon” sloganı ile sürdürülebilir kalkınma hedefinin 6’ya ulaşılmasını desteklemektir. Ülkemizde de sürdürülebilir su kullanımı için suyun tek bir damlasının bile israf edilmeden çevre ile uyumlu olacak şekilde etkin kullanımını sağlamamız gerekmektedir. Bu kapsamda, su tüketim oranlarının azaltılıp, suyun etkin ve yeniden kullanımına ilişkin yöntemlerin belirlenmesi ve sürdürülebilir su yönetimi için su tasarrufu modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir.