HALKIN PARTİSİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİTESİ’NDEN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BİLDİRİSİ

HALKIN PARTİSİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİTESİ’NDEN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BİLDİRİSİ

HALKIN PARTİSİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİTESİ’NDEN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BİLDİRİSİ 

“KADINA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN SON BULMASI İÇİN BİR GÜN DEĞİL HER GÜN MÜCADELE EDİYORUZ”

Dünyada ve ülkemizde Covid-19 salgınıyla mücadelenin gölgesinde bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü daha geçiriyoruz. 

Salgınla birlikte kırılgan grupların hak ihlalleri arasında kadınlar yine başta gelmektedir. Salgından korunmak için güvenli alan olarak tespit edilen “ev”, birçok kadın için şiddetin, tacizin arttığı, iş yükünün ikiye-üçe katlandığı bir mekana dönüşmüştür.  İnsan hakları temelinde yıllardır verilen kadın hakları ve eşitliği mücadelesi maalesef bu sürede pandeminin gölgesinde kalıp bir çok coğrafyada gerilemiştir.  Ekonomik ve sağlık sorunları, kadının ezilmesi, sömürülmesi ve şiddet görmesinin önüne geçmiştir ve onu önemsiz ya da görünmez kılmıştır.

Ekonomik şartların ciddi bir şekilde zorlaştığı bu yeni düzende artan işsizlik oranlarına bakıldığında yine kadın mağduriyetinin bu durumda da çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan işini kaybetme korkusuyla, normal çalışma saatlerinin çok üzerinde ve riskli şartlar altında çalışmak zorunda kalan birçok kadın, bu fazla mesailerin karşılığını alamamakta ve emek sömürüsüne uğramaktadır.

Kendi ülkemizde de okulların bir yıla yakındır çevrim içi olması nedeniyle çocukların evde kalması ve iş yaşamının büyük oranda çevrim içi olarak eve taşınması, kadının halihazırda “ev”e dair sahip olduğu sorumluluklarını çokça artırmış ve farklı şekillerde sömürülmesine neden olmuştur. Diğer yandan gerek salgınla mücadelede gerekse diğer alanlarda karar verme mekanizmalarında kadının varlığı istenilen düzeyde olmayıp, çoğunlukla kadın alt kademelerde alınan kararları uygulayan konumunda kalmıştır.

Salgın sırasında ve sonrasında halihazırda, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kismliği üzerinden yaşanan hak ihlallerinin önüne geçmek ve yeni oluşan dünya düzeninde bu grupların sömürülmesi minimumuma indirmek için Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi olarak çalışmalarımıza ve mücadelemize devam ediyoruz.. 

Hiçbir bireyin dini, dili, ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği yüzünden ayrımcılığa uğramadığı, ötekileştirilmediği , sömürülmediği bir toplumsal düzen oluşturmak için bir gün değil her gün mücadele etmeye devam ediyoruz.

Salgının gölgesinde olsa da yüzyıllardır verilen kadın hakları mücadelesini, bu mücadelede hayatını yitirilenleri saygıyla anıyor, onların mücadele ruhuyla daha aydınlık günler için çalışmaya devam ediyoruz.