HALKIN PARTİSİ, YAKIT ALIMI KONUSUNDA SAYIŞTAY VE POLİSE BAŞVURDU.

HALKIN PARTİSİ, YAKIT ALIMI KONUSUNDA SAYIŞTAY VE POLİSE BAŞVURDU.

HALKIN PARTİSİ, YAKIT ALIMI KONUSUNDA SAYIŞTAY VE POLİSE BAŞVURDU

Halkın Partisi ihalesiz yakıt alımı yaparak kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle Maliye Bakanlığı aleyhinde Polis Genel Müdürlüğü’ne ve Sayıştay’a başvurdu. Halkın Partisi tarafından yapılan açıklamada ihalelerle yapılan alımların aksine, ilgili yakıtın borsa fiyatının yaklaşık iki katına yakın bir fiyat üzerinden alındığı ve Kıb-Tek’in 1 Milyon USD (yaklaşık 16,5 milyon TL) zarara uğratıldığı iddia edildi.

Başvurularda Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun herhangi bir kararı da olmaksızın yapılan alımların, zamanında gerekli uyarılar yapılmış olunmasına rağmen Bakanlar Kurulu’na konuyu getirmeyerek ihmalde bulunan Maliye Bakanlığı’nın görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma yoluyla kamuyu zarar uğrattığı ve Kamu İhale Yasası’nın doğrudan alım kriterlerine dolayısıyla da ilgili yasaya aykırı davranılarak kamunun zarara uğratıldığı iddia edildi.