HALKIN PARTİSİ’NDEN BASIN AÇIKLAMASI: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ OLMAZSA OLMAZDIR, BASIN EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ

HALKIN PARTİSİ’NDEN BASIN AÇIKLAMASI: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ OLMAZSA OLMAZDIR, BASIN EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ

HALKIN PARTİSİ’NDEN BASIN AÇIKLAMASI:

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ OLMAZSA OLMAZDIR, BASIN EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ

Genel anlamda düşünce özgürlüğü, özelde de basın özgürlüğü konusunda son dönemde toplumda bazı kesimlerin bir hazımsızlık içerisinde olduklarını, kendilerini eleştiren gazetecilere karşı demokratik sınırların ötesine geçen tepkiler vererek basın emekçilerini hedef göstermeye dönük açıklama ve tavrılar içerisine girdiklerini görüyoruz. 

Çok zor şartlarda mesleklerini icra etmeye çalışan ve yerine getirdikleri görev nedeniyle demokrasiye ve çok sesliliğe hizmet eden gazetecileri baskı altına alarak toplumda itibarsızlaştırmaya çalışan bu ve benzeri açıklama ve yaklaşımları Halkın Partisi olarak demokrasiye bir tehdit olarak değerlendiriyor ve kınıyoruz. 

Basın özgürlüğü ve gazetecilerin mesleklerini özgür şekilde icra edebilecekleri bir ortamın varlığı bir ülkedeki demokrasi için olmazsa olmazdır. Bu türden tavırlara sessiz kalınmaması son derece önemlidir. Bu bağlamda mesleklerine, özgürlüklerine, çok sesliliğe ve demokrasiye sahip çıkmaya dönük olarak tepki veren ve eylem yapma kararı alan basın emekçilerinin bir gün değil, her gün yanındayız.