HALKIN PARTİSİ’NDEN BASIN AÇIKLAMASI: “YAŞAYABİLİR BİR ÇÖZÜMÜ DESTEKLİYORUZ”

HALKIN PARTİSİ’NDEN BASIN AÇIKLAMASI: “YAŞAYABİLİR BİR ÇÖZÜMÜ DESTEKLİYORUZ”

 

HALKIN PARTİSİ’NDEN BASIN AÇIKLAMASI:

“YAŞAYABİLİR BİR ÇÖZÜMÜ DESTEKLİYORUZ”

Halkın Partisi’nde yapılan açıklamada Cenevre görüşmesinden hemen olumlu bir sonuç çıkmayacak olsa da bugünkü statükonun ve çözümsüzlüğün devamının Kıbrıs Türk halkının yararına olmayacağına vurgu yapılarak “Halkın Partisi Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir yaşayabilir bir çözümden yanadır, çözümü desteklemektedir. Kıbrıs Türk tarafı Cenevre’de yapıcı davranmalı, Kıbrıs Türk halkının haklarını gözetecek bir çözüm için çaba ortaya koymalıdır” denildi. Açıklamada ayrıca “Kıbrıs Rum tarafı “tek yol federasyon”, Kıbrıs Türk tarafı ise “tek yol iki devlet” derken her ne kadar da bir açmaza doğru gidiliyor olduğu görülse de Halkın Partisi olarak ortaya koymuş olduğumuz Üçüncü Yol’un bir çıkış yolu olabileceğine inanıyoruz. İki devletin başlangıçta az sayıda konuda iş birliği yapmasına dayalı federasyon dışı bir ortaklık bir başlangıç noktası olabilir, taraflar Kıbrıs’ta çözüm için bir yerden başlamış olur, gelecekteki bir federasyona da, iki ayrı devlete de kapı kapatılmamış olur ” ifadelerine yer verildi.

“ÜÇÜNCÜ YOL BİR ÇIKIŞ YOLU OLABİLİR”

Halkın Partisi’nin uzunca bir süredir “Üçüncü Yol” önerisini ortaya koyduğuna ve bunun Avrupa Birliği’nin 50 yılı aşkın oluşum serüvenine benzediğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tarafların bir yerden başlayacakları, az sayıda konuda iş birliğine dayalı bir ortaklık kuracakları ve zaman içerisinde işler yolunda giderse daha ziyade bir federasyona ya da tarafların ortak iradesiyle iki devletin ayrılığına evrilecek olan bir yaklaşım bize göre gerçekçi bir alternatiftir. İki devletin varlığı bu adanın bugünkü gerçeğidir, bunu kimse inkar edemez. Bu nedenle bunu esas alarak başlayacak olan federasyon dışı bir ortaklığın, iki devletin iş birliğine dayalı bir ortaklığın nihai şekli zamana ve şartlara bağlı olarak şekillenebilir. Avrupa Birliği bugün federal unsurlar içeriyorsa da bu ilk günden ortaya çıkmış bir şey değildir. Kömür ve çelik konusunda işbirliği yapacakları bir ortaklık olarak başlamış olan AB zamanla yetkilerini artırmış ve bugünkü yapıya dönüşmüştür. Bu zaman zaman üye ülkelerdeki referandumlarla zaman zaman da yapılan çok taraflı uluslararası antlaşmalarla mümkün olmuştur. Kıbrıs’ta da içerisinde doğal gazın da olacağı 4-5 önemli konuda iki devletin iş birliği antlaşmaları imzalayacakları kısıtlı konularda federasyon dışı bir ortaklık şeklinde başlayabilir. Çözüm içerisine konulacak belirli periyotlarda tekrarlanacak referandumlarla bu yetkilerin sayısı zamanla artırılabilir, her şey yolunda giderse yıllar içerisinde bu ortaklı bir federasyona da iki devletin tam olarak ayrılmasına da evrilebilir. AB bazı üye devletler için daha federatif bir yapıya evrilirken örneğin Birleşik Krallık için bir ayrılığa evrilmiştir. Önümüzde bir Avrupa Birliği modeli vardır, sadece sonuçları açısından değil aynı zamanda süreç açısından da dikkate değer bir tecrübe sunmaktadır. Bundan da yararlanılarak bir çıkış yolu bulunabilir”.

CENEVRE’DE HALKIN PARTİSİ’Nİ MANAVOĞLU TEMSİL EDECEK

Halkın Partisi’ni Cenevre’de Genel Sekreter Gülşah Sanver Manavoğlu’nun temsil edeceğine de dikkat çekilen açıklamada “Genel Başkanımız Kudret Özersay ve Girne Milletvekilimiz Erek Çağatay’ın covid salgını bağlamında şu anda izolasyonda olmaları nedeniyle Cenevre ziyaretinde görev alacak heyette bir değişikliğe gidilmiş ve Halkın Partisi adına bu görevi Genel Sekreterimiz Sayın Gülşah Sanver Manavoğlu’nun yapmasına karar verilmiştir” denildi.