HALKIN PARTİSİ’NDEN ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ’NE ZİYARET.

HALKIN PARTİSİ’NDEN ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ’NE ZİYARET.

HALKIN PARTİSİ’NDEN ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ’NE ZİYARET

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığında bir heyet Mehmet Nizam başkanlığındaki Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği heyetiyle görüştü. Halkın Partisi’nin Çiftçiler Birliği ziyareti sırasında tarımsal üretimde yaşanan sıkıntıların çözümü ve çiftçilerin girdi maliyetlerindeki artışların yarattığı sorunların nasıl çözülebileceği konularında görüş alış verişinde bulunuldu. Ziyaret sırasında HP lideri Özersay’a parti Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu ve partinin tarım politikalarının şekillendirilmesine katkı koyan ziraat yüksek mühendisleri Yrd. Doç. Dr. Serhat Usanmaz ve Yrd. Doç. Dr. Turgut Alas da eşlik etti.

Halkın Partisi’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada özellikle dünyada arpa, pirinç, gübre ile akaryakıt alanında yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle ciddi artış gösteren girdi maliyetleri konusunda neler yapılabileceğinin ele alındığına ve temel gıda ürünleri bağlamında hem ülkemize has ürünlerin geliştirilmesi hem de miktar olarak kendi kendimize yeten bir tarımsal üretim yapmamızın önemine dikkat çekildi. Görüşmede ayrıca ülkede yaşanmakta olan ve tüm sektörleri olumsuz yönde etkileyen yönetim zafiyeti konularına da değinildiği açıklandı.

DÜNYA DEĞİŞTİ: KENDİ KENDİMİZE YETEN TARIMSAL ÜRETİMİ ŞART

Görüşmeyle ilgili olarak Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada dünyada son dönemde yaşanan global ekonomik ve gıda ile ilgili krizlerin ülke tarımını vurduğu ve bu bağlamda hem Halkın hem de tarım üreticilerinin ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “Başta mazot olmak üzere çiftçilerimiz son dönemde gübre ve elektrik gibi ciddi girdi maliyeti artışlarıyla boğuşmaktadır. Bu olumsuz gelişmeler hem çiftçinin üretim yapmaktan vazgeçmeye başlaması ve böylece ülkedeki temel tarımsal ihtiyaçların karşılanamaz hale gelmesi, dışa bağımlılığın daha da artması sonucunu doğurabilecek, hem de piyasada pek çok tarımsal ürünün daha da pahalılaşması kriziyle karşı karşıya kalmamıza sebebiyet verebilecektir. Bu bağlamda tamamen başka koşullarda tasarlanmış olan tarım master planının yeniden ele alınması ve durum tespiti ötesinde acilen stratejik bir planlama yapılması elzemdir”.