HALKIN PARTİSİ’NDEN EYLEME DESTEK.

HALKIN PARTİSİ’NDEN EYLEME DESTEK.

HALKIN PARTİSİ’NDEN EYLEME DESTEK

Halkın Partisi bugün 18:30 Toplumsal Varoluş Platformu tarafından düzenlenecek olan eyleme destek belirtti. Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada “Halkın alım gücünün hızla eridiği ve fakirleşmenin artık toplumun geniş kesimleri tarafından hissedilmeye başlandığı bu ekonomik yıkım ortamında sosyal adaleti yerle bir edecek şekilde kamu çalışanları ile özel sektör çalışanları arasındaki makasın daha da açılması, özellikle dar gelirli vatandaşların, asgari ücretle ev geçindirmeye, çocuk okutmaya, elektrik faturası ödemeye çalışan insanlarımızın korunması ve desteklenmesine dönük acil önlemlerin gerekliliğine dikkat çekmek; temel ihtiyaç ürünü olup olmamasına bakılmaksızın ölçüsüz şekilde yapılan zamlar konusunda hiçbir adım atılmıyor olmasını ve üreticilerin girdi maliyetleri açısından yeterince desteklenmiyor olmasını protesto etmek için biz de eyleme destek vereceğiz” denildi.
Açıklamada ayrıca “Hak ve özgürlüklerin kısıtlanmadığı, demokrasiye ve halkın iradesine, başta laiklik olmak üzere yaşam tarzımıza saygı gösterilecek bir gelecek istiyoruz. Bu nedenle, makam, mevki ve menfaat peşinde koştuğu için iradeyi temsil değil teslim edenleri protesto etmek;  hem davet edenden hem de davete icabet edenden kaynaklanan siyasi müdahaleleri kabul etmediğimizi ve bunların artık son bulması gerektiğini bir kez daha vurgulamak için biz de orada olacağız” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca “Meşru olmayan bir hükümetin istikrar getiremeyeceği için aslında ekonominin daha da bir yap boz tahtasına çevrileceği ve gelecekte demokrasimize daha da büyük yaralar açabileceğinden endişe duyuyoruz, bu nedenle bu türden hükümet oluşumlarının normalleştirilmemesi gerektiğini, sineye çekilmemesi gerektiğini düşünüyoruz” denildi.