Halkın Partisi’nden Güzelyurt’ta Kanser ve Gıda Güvenliği Paneli

Halkın Partisi’nden Güzelyurt’ta Kanser ve Gıda Güvenliği Paneli

Halkın Partisi Kanser Haftası çerçevesinde bir açıklama yayınlayarak bu konuda ülkemizde atılması gereken adımlara dikkat çekti ve halkı 7 Nisan Cuma günü Güzelyurt’ta Parti’nin düzenleyeceği “Kanser ve Gıda Güvenliği” konulu panele davet etti. Halka açık olarak yapılacak olan panelde konunun uzmanları sunum yaparak kanserde erken tanı ve gıda güvenliği konusunda hangi tedbirlerin alınması gerektiğini ve bunun kanser hastalığının önlenmesiyle ilişkisini ele alacaklar. İyi tarım uygulamalarına dayalı, ciddi bir denetim içeren çözüm önerilerinin de ele alınacağı panelde HP Genel Başkanı Kudret Özersay da bir açılış konuşması yapacak. Panele Ziraat Mühendisi Uzman İbrahim Kahramanoğlu, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği As Başkanı ve Çevre Platformu üyesi Dt. Teksen Köroğlu, Genetik Uzmanı Dr. Jale Refik Rogers ve Psikolog Yrd. Doç. Dr. Demet Karakartal konuşmacı olarak katılacak. Panel Prof. Dr. Ferhat Erişir’in moderatörlüğünde Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek.

Halkın Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kanser dünyada ölüm sebepleri arasında ikinci sıradadır. Global ölüm sebeplerinin 6 da 1’nin kanserden olduğunu göz önünde bulundurursak, ülkemizin kapsamlı ve devamlılığı olan bir kanserle savaş politikasına sahip olmasının önemi ortaya çıkar. Ülkemizde her geçen gün kanser vakalarına yenilerinin eklendiği bu günlerde, bütünsel bir kanserle savaş politikası olmadan sadece Onkoloji Hastanesi açmakla bir yere varamayacağımız aşikardır. Halkın Partisi olarak kanserle savaş konusunda önceliğimiz, kanser vakalarının ülkede dağılımını ve yaygınlığını saptayacak çalışmalar yapmak, kanserde tarama ve erken tanıya ağırlık veren koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirmek, gıda güvenliği konusunda yasaların ve tüzüklerin eksiksiz çıkarılıp uygulanması ve denetimini de kapsayan iyi tarım uygulamalarını hayata geçirmektir. Buna ek olarak, halkımızın ihtiyacı olan tedaviye ulaşmasını sağlamak, kanser tedavileri için gerekli uzman ve cihaz yatırımının yapılması ve kanser hastalarının yaşam kalitesini artıracak palyatif bakım ve rehabilitasyon merkezi açılması için gerekli adımların atılması da önceliklerimiz arasında olacaktır. Ancak bütünlüklü bir bakış açısıyla; halk sağlığını koruyucu adımlar atarak, farkındalık ve denetimi artırarak kanserle savaşta ilerleme kaydedebiliriz.

Bu bilinçle, Kanser hastalığını önleme konusunda halkı bilgilendirme ve erken tanının önemine vurgu yapmak amacıyla Halkın Partisi 7 Nisan Cuma günü Güzelyurt AKM’de saat 19.00-21.00 saatleri arasında “Kanser ve Gıda Güvenliği Paneli” düzenleyecektir. Bu panele Ziraat Mühendisi Uzman İbrahim Kahramanoğlu, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği As Başkanı ve Çevre Platformu üyesi Dt. Teksen Köroğlu, Genetik Uzmanı Dr. Jale Refik Rogers ve Psikolog Yrd. Doç. Dr. Demet Karakartal konuşmacı olarak katılacaktır. Prof. Dr. Ferhat Erişir’in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panelde, kanser hastalıklarında kalıtsal ve çevresel faktörler, pestisitlerin çevre ve insan sağlığına etkileri, iyi tarım uygulamaları ve kanser hastalarında psikososyal desteğin önemi gibi konulara yer verilecektir. Bu panele tüm halkımız davetlidir.”