HALKIN PARTİSİ’NDEN KIB-TEK HAMLESİ

HALKIN PARTİSİ’NDEN KIB-TEK HAMLESİ

HALKIN PARTİSİ’NDEN KIB-TEK HAMLESİ

Halkın Partisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK), muhtelif zamanlarda mali açıdan zarara uğratıldığı gerekçesiyle Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na şikayet başvurusunda bulundu. 

Halkın Partisi’nin verdiği dilekçede, KIB-TEK’in 1954 Elektrik İnkişaf Nizamnamesi’nin iki ayrı maddesine aykırı şekilde zarar verildiği vurgulandı. Dilekçede, “Nizamnameye ekli Beşinci Cetvel uyarınca ticari ve endüstri tarifelerinde Reaktif Enerji’nin faturalandırılması gerekmektedir. Buna ilişkin kuralın uygulanması  Nizamname’nin Geçici 1’inci maddesi uyarınca 31.12.2020 tarihine kadar durdurulmuş olup, 01.01.2021 tarihinden itibaren ise uygulamanın yani faturalandırmanın başlaması gerekmektedir. Buna rağmen, Reaktif Enerji faturalandırması 01.01.2021 tarihinde BAŞLAMAMIŞ olup, bu tarihten itibaren Kurum, faturalandırılmayan tüm Reaktif Enerji bedelleri kadar zarara uğratılmıştır. Söz konusu zarar gün geçtikçe büyüyerek devam etmektedir” denildi. 

Nizamname’de yer alan, “Casino’su (Kumarhanesi) olan Oteller, eğer tek sayaçla ölçümlendiriliyorsa K-1442-2010 sayı ve 29.12.2010 tarihli Bakanlar Kurulu ile kendilerine sağlanan teşvikten yararlanamazlar” ifadesine ve bu kuralın 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmesine rağmen, bu kapsamdaki tüm otellere 01.01.2021 tarihinden sonra da teşvik indirimi verilmeye devam ettirilerek kurumun ciddi bir zarara uğratıldığının aktarıldığı şikayet dilekçesinde, söz konusu zararın da gün geçtikçe büyüyerek devam ettiğine dikkat çekildi. 

 

“KIB-TEK MÜDÜRÜ USULSÜZ BİR KARARI UYGULAYARAK KURUMU ZARARA SOKMUŞTUR”

 

Halkın Partisi’nin sunduğu dilekçede ayrıca; Teknecik II TM- Girne III – Alsancak TM arası Enerji İletim Hattı Projesi’nde alınan ara emirleri nedeniyle yüklenici firmanın talep ettiği şantiye masraflarının hukuka aykırı şekilde ödenerek kurumun zarara uğratıldığı belirtilerek şu bilgiler paylaşıldı: “Adı geçen iletim hattı projesi ihalesini Mors LTD. kazanmış olup, projenin yapımı aşamasında arazisinden iletim hattı geçirilen bazı arazi sahipleri yargı yoluna başvurarak, 3 farklı yerde projenin durdurulması veya söz konusu arazilerden geçisin durdurulması yönünde ara emri temin etmişler, söz konusu ara emirleri nedeniyle ise projenin yapımında aksaklık veya gecikme yaşanmıştır. Yüklenici firma, söz konusu gecikme nedeniyle Kurum’dan “Çalışmaya hazır beklettiği şantiye masrafları” için günlük 2200 USD X 87 Gün + KDV toplamı olan 222,024 USD ve/veya daha fazla bir rakamın ödenmesini talep etmiş, KIB-TEK Yönetim Kurulu ise 24.01.2018 tarih ve HÇE/46/2018 sayılı karar ile söz konusu ödemenin yapılmasına karar vermiştir. Mezkur karar uyarınca yüklenici firmaya adı geçen meblağ ödenmiştir.”

Dilekçede yer alan bilgilere göre; 

  • Yüklenici firma ile kurum arasındaki sözleşme uyarınca firmaya böyle bir meblağ ödenmesini öngören herhangi bir kural bulunmamasına rağmen, ödeme talebinin yerine getirilmesinin dayanağı bulunmamakta olup, bu hata nedeniyle kurum zarara uğratılmıştır. 
  • Bir an için yüklenici firmaya bir ödeme yapılması gerektiği kabul edilse dahi, bu kadar yüksek ve/veya fahiş meblağın ödenmesi nedeniyle kurum ciddi bir zarara uğratılmıştır.
  • Bir an için yüklenici firmaya bir ödeme yapılması gerekmekte olsa ve bu meblağ bu çerçevede ödenmiş olsa dahi, kurumun bu zararı ilgili yetkililerine ve/veya personeline rücu etmesi gerekmekteyken, herhangi bir rücu prosedürü başlatılmayarak kurum zarara uğratılmıştır. 
  • Bir an için yüklenici firmaya bir ödeme yapılması gerekmekte olsa dahi, böyle bir ödemenin KIB-TEK Yönetim Kurulu tarafınca usulüne uygun bir toplantı ve karar uyarınca yapılmış olması gerekmekteydi. Halbuki, söz konusu ödemenin dayandırıldığı Yönetim Kurulu kararı, hukuka aykırı ve/veya toplantı yeter sayısı ve/veya karar yeter sayısı olmaksızın alınmış bir karar olup, böyle bir kararın gereklerinin kurum müdürü tarafından yerine getirilmemiş olması gerekmekteydi. Dolayısı ile usulsüz bir kararın gereklerini yerine getiren KIB-TEK Müdürü kurumu ciddi bir zarara sokmuştur.