Halkın Partisi’nden Sağlıktaki Kaosun Aşılması İçin Çözüm Önerisi

Halkın Partisi’nden Sağlıktaki Kaosun Aşılması İçin Çözüm Önerisi

Halkın Partisi Sağlık Çalışma Grubu, sağlıkta devam eden tartışmanın sonunda devlet hastanelerinin içinin boşalacağı ve sadece parası olanın sağlık hizmeti alabileceği bir kaosa doğru gidildiği uyarısı yaptı ve sorunun giderilmesi için çözüm önerisi ortaya koydu. Sosyal devlet anlayışının gereği olarak devlet hastanelerinde vatandaşların sağlık hizmeti alabilmeleri için, sadece doktorların değil genel anlamda kamu sağlık çalışanlarının ikinci iş sorunuyla ilgili yaşanan sıkıntının aşılması gerektiğini vurgulayan Halkın Partisi yetkilileri, çözüm önerisi ortaya koydukları açıklamada şu hususlara yer verdi: “Bugün karşı karşıya olduğumuz en önemli tehlike kamu hastanelerinin içinin boşalmasıdır. Belirli konularda kendini geliştirmiş, uzmanlık eğitimi almış hekimlerin özele kayması, sosyal devlet olmanın gereği olarak kamuda sağlık hizmeti verilmesini imkansız hale getirecektir. Oysa herkesin özelde sağlık hizmeti almaya ekonomik olarak gücü yeterli değildir. Sadece parası olanın sağlık hizmeti alabileceği bir yapı sosyal adalet ilkesini derinden yaralayacak bir durum ortaya çıkarır. Yani Halkın kamuda verilen sağlık hizmetinden mahrum edilmesi kabul edilemez. İkinci iş yasağı sadece kamu görevlileri için geçerlidir. Bu nedenle kamu sağlık çalışanlarından ikinci bir iş yapmak isteyenlerin, emeklilik hakları saklı kalmak üzere, bu statülerinden vazgeçerek sözleşmeli statüye geçmeleri ve devlete bu statüde hizmet sunmaları sorunun çözümünde tek çıkış yolu gibi görünmektedir” denildi. Açıklamada “bugün kamu görevlisi olan ama sözleşmeli statüye geçmeyi kabul edecek olan doktorlar ve diğer sağlık çalışanları, hukuk ihlali yaratmaksızın mesai saatleri dışında ilave iş yapabileceklerdir ve bu da bugün sağlıkta yaratılan kaosun aşılmasına yardımcı olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Hukukun üstünlüğünün gereği olarak kamu görevlilerine ikinci iş yasağının uygulanmasının şart olduğuna dikkat çeken Halkın Partisi yetkilileri, “öte yandan zaten devlet bugün de halihazırda sağlık konusunda ihtiyaç duyduğu bazı alanlarda dışarıdan sözleşme ile hizmet satın almaktadır, bu nedenle mesai saatleri dışında klinik veya özel hastanede çalışmak isteyenlerle de sözleşme yaparak hizmet satın alabilir ve bu kişiler kamu görevlisi olmaktan çıkarlar” denildi. İkinci iş yasağının sadece doktorların sorunu olmadığı, bu konuda bir mahkeme kararı olduğu için bu hukuk dışı uygulamanın doktorlar özelinde kamuoyunun gündemine geldiği vurgulanan açıklamada “kimseyi günah keçisi haline getirmeden, kamu görevlisi statüsünden vazgeçmeyi kabul edecek kişilerden sözleşmeyle hizmet alınması bu sıkıntının aşılmasını mümkün kılacaktır” denildi.

Döner Sermaye Modeli Mevcut Sorunu Çözmez

Son dönemde hükümetin doktorların devlet hastanesinde belirli bir ödeme karşılığında hasta bakmalarını önerdiğini, döner sermaye modeli olarak da bilinen bu yaklaşımın Türkiye’den alındığının anlaşıldığını da vurgulayan HP Sağlık Çalışma Grubu “oysa Türkiye’deki hastanelerle mukayese edildiğinde ve bizdeki hasta sayısı dikkate alınacak olursa, aslında bizde döner sermayenin çalıştırılmasının çok gerçekçi olmadığı ortaya çıkmaktadır. Böyle bir döner sermaye modelinde elde edilecek ilave gelirin hiçbir doktor için cazip olamayacağını bugünden kestirebilmek gerekir. Bir başka ifadeyle hem mevcut standartlar dikkate alındığında hastalar mesai saati dışında veya içinde devlet hastanelerinden hizmet almayı tercih etmeyeceklerdir, hem de hastaların sayısı nedeniyle elde edilecek gelirin döner sermaye üzerinden paylaştırılması, bugünkü ikinci bir iş yapılması durumuna bir alternatif oluşturamayacak ve mevcut sorunu çözmeyecektir” uyarılarını yaptı. Türkiye’de uygulanan bazı modellerin hem yapısal farklılıklar, hem de ölçek farklılığı nedeniyle ülkemizde istenilen sonucu vermeyebileceğini öngörmek gerekir denilen açıklamada döner sermaye modelinin Sağlık Bakanlığı tarafından sihirli bir değnek olarak görülmesinin ve gösterilmesinin yanlış olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada “bu nedenle döner sermaye modeli olası istifaları ve devlet hastanelerinin içinin boşalmasını, yani yaratılan kaosu engellemeyecektir” ifadelerine yer verildi.

Halkın Beklentisi Sağlıkta Mesai Saatlerine Uyulmasıdır

Halkın Partisi olarak ülkenin dört bir yanında ziyaretlerle toplumun nabzını çok iyi tutabildiklerine dikkat çeken HP Sağlık Çalışma Grubu “halkın beklentisi sabahın köründe sıra numarası almak üzere hastane kapılarında beklemek değil, gerçek ve çalışır bir randevu sistemine geçilmesidir. Doktorun saat 10:00 gibi gelip öğlen olmadan hastaneyi terk etmesi değildir. İnsanlar haklı olarak doktorları ve diğer kamu sağlık çalışanlarını mesai saatleri içinde hastanede bulmak istiyor. Bu da mesai saatlerine uyulmasını sağlayacak bir disiplinle ve performans değerlendirmesiyle mümkündür. Mesai saati dışında ikinci bir iş yapmak isteyip de kamu görevlisi statüsünden vazgeçenlerin, yani devlete sözleşme ile hizmet sunacak olanların belirtilecek mesai saatleri içerisinde görevlerinin başında olmalarını sağlamak daha bir mümkün olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Maaş Artışı Tek Başına Sorunu Çözmez

Göç yasası olarak adlandırılan yasaya göre işe giren sadece sağlık çalışanlarının değil başka kamu görevlilerinin de geçim sıkıntısı yaşadıklarına, kamuda eşit işe eşit ücret ilkesinin zedelenmesine neden olunduğuna dikkat çekilen açıklamada “bu nedenle sadece bazı sağlık çalışanlarının maaşlarında iyileştirme yapılması sorunu çözmeyecektir, ikinci iş sıkıntısı devam edecektir” denildi. Açıklamada ayrıca özellikle doktor maaşlarında iyileştirme yapılmasının, devletin genel imkanları da dikkate alındığında, sınırlı kalacağına, sorunun çözümünü sağlamayacağına ya da sadece sorunun şimdilik ertelenmesine neden olacağına da dikkat çekildi. Öte yandan aynı açıklamada “Halkın Partisi de kendi programına kamu sağlık çalışanı ve polis gibi mesleklerde 2011 ertesi girenlerin durumlarının öncelikle düzeltilmesi ilkesini koymuştur. Bu, sağlıkta atılması gereken pek çok başka adımı ve alınması gerekli tedbiri ancak destekleyecek, tamamlayacak mahiyette bir tedbir olabilir” ifadelerine de yer verildi.

Hükümet Adeta Kaosa Davetiye Çıkarıyor

“Sağlık Bakanı tarafından dün yapılan açıklamada “kimin istifa edeceğini Ağustos ayı içinde göreceğiz” diyebilmesini hayretler içerisinde karşılıyoruz” diyen Halkın Partisi yetkilileri bu yaklaşımla Sağlık Bakanı’nın kriz çıkmasını bekler bir pozisyona girdiğini, bekleyip olası bir krizi izlemek yoluna gittiğini gösterdiğine dikkat çekti. Hükümetin ve Sağlık Bakanı’nın döner sermaye ısrarının ülkeyi tam anlamıyla bir sağlık kaosu ile karşı karşıya bırakabileceği uyarısında da bulunan HP Sağlık Çalışma Grubu “sağlıkta yaşanan sorunların çözümü vardır, yeter ki seçim gailesine düşülmesin. Biz toplumsal yararı esas ve öncelikli aldığımız için başka alanlarda olduğu gibi sağlıkta da çözüm önerilerimizi bugünden kamuoyu ile paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.