Halkın Partisi’nden Sığınma Evleri için İmza Kampanyasına Destek

Halkın Partisi’nden Sığınma Evleri için İmza Kampanyasına Destek

Halkın Partisi toplumumuzdaki şiddete ve bu şiddetten mağdur olanların sığınabilecekleri evlerin eksikliğine dikkat çekmek için Sosyal Riskleri Önleme Vakfı (SORÖV) öncülüğünde başlatılan “25 Kasım’a Kadar 25 Bin İmza İle 5 Kadın Sığınma Evi” kampanyasına destek açıklamasında bulundu. Açıklamanın tam metni şöyle:

Halkın Partisi parti programında yer alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ilkeleri çerçevesinde, bu coğrafyada yaşayan herkesin adalet ve eşitlik ilkesine dayalı, evrensel hak ve özgürlükler temelinde, toplumsal barış ilkesine uygun olarak yaşayacağı insan odaklı politikalar üretmek önceliklerimiz arasında bulunmaktadır. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızı ülkemizin kanayan yaralarından biri olan sığınma evlerinin eksikliğini gidermek için imza kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz. Ayrıca devlet yetkililerinin şiddete maruz kalan yurttaşlarını korumakla mükellef olduğunu, toplumun tüm kesimlerinin sığınma evlerinin açılması ve idamesi ile ilgili sorumluluklarının olduğunu hatırlatmayı bir görev biliriz.

Bu anlamda, Halkın Partisi olarak yaptığımız köy ziyaretlerinde imza kampanyasını tanıtıyor ve vatandaşları bilgilendirerek destek talep ediyoruz. Ayrıca ilerleyen günlerde Bu konuda yasal düzenlemelere , sığınma evlerine olan ihtiyaçlara dikkat çekmek ve kampanyanın daha geniş kesimlere duyurulması için yapılması planlanan bir takım etkinliklerin detaylarını da kamuyu ile paylaşacağız.

Ülkemizdeki aile içi şiddetten mağdur olan kadın ve çocukların yanında olduğumuzu ve her türlü şiddete maruz kalan tüm bireylerin devlet, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve duyarlı tüm vatandaşların desteğine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.