HALKIN PARTİSİ’NİN, SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ’YE KORONAVİRÜSLE MÜCADELE İÇİN YAPTIĞI ÖNERİLER

HALKIN PARTİSİ’NİN, SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ’YE KORONAVİRÜSLE MÜCADELE İÇİN YAPTIĞI ÖNERİLER

HALKIN PARTİSİ, SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ’YE KORONAVİRÜSLE MÜCADELE İÇİN ÖNERİLERDE BULUNDU

Halkın Partisi (HP), Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye koronavirüsle mücadele için önerilerde bulundu.

HP tarafından yapılan açıklamada, “Covid19 salgınının ülkemizde sağlık sistemimizi zorladığı bugünlerin halk sağlığı açısından en az zararla aşılması Halkın Partisi olarak en büyük dileğimizdir” denildi.

Önerilerin Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarına katkıda bulunacağı ve ivedilikle hayata geçirilmesinin yararlı olacağı kaydedilen önerilerin yanı sıra, halk sağlığını korumak için yapılacak çalışmalarda her türlü desteğe hazır olunduğu da kaydedildi.

Halkın Partisi Sağlık Komitesi tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli ile paylaşılan öneriler şunlar: 

 • Bulaşmanın yoğun olduğu bölgelerde daha çok test yapılmalıdır.

Yerel bulaşın yaygın olarak görüldüğü bölgelerde taramaların artırılması pozitif vakaların hızla saptanması ve izole edilmesi  ve dolayısıyla  yerel bulaşın hızını yavaşlatmak açısından büyük önem taşımaktadır.

 

 • Genel test kapasitemiz artırılmalıdır.

Yaygın test yapılabilmesi açısından test kapasitesinin artırılması önemli bir unsurdur.  Test kapasitesini artırmak açısından daha hızlı sonuç verecek test yöntemleri de  değerlendirilmelidir.  PCR kapasitesinin artırılması veya onay almış hızlı antijen testlerinin PCR’a ek olarak yaygın tarama yapmak için kullanılmaya başlanması bulaşın yaygın olduğu bu dönemde büyük önem taşımaktadır. 

 

 • Sağlık Çalışanlarının hasta olma ve devre dışı kalması durumunda yedeklerinin kimler olacağının planlanması gerekmektedir.

Pandemi merkezlerinde çalışan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının temaslı olması veya hastalanması durumunda onların yerine geçecek sağlık ekiplerin kimler olacağını, karantina merkezi ve yoğun bakımların dolması durumunda hangi merkezlerin devreye gireceğini ve benzeri bilgileri  içeren  bir eylem planının ivedilikle hazırlanması gerekmektedir.  Covid19 dışındaki sağlık hizmetlerin aksamaması ve Covid19 hastalarının sağlık hizmeti alabilmesi açısından bu eylem planı kritiktir.

 

 • Temel Sağlık Dairesi merkez kadrosu güçlendirilmelidir.

Bulaşıcı Hastalıklar yasasında bulunan ‘Ulusal Odak Noktası’nın oluşturulması, epidemiyoloji ve biyoistatistik uzmanlığı olan kişilerin ulusal odak noktasında görevlendirilmesi ve bunun için gerekli yasal zeminin oluşturulması hem koronavirüs salgını ile mücadelede hem de bundan sonra ülkemizde ve dünyada yaşanabilecek salgınlara hazır olmamız açısından önemlidir.

 

 • Dünya Sağlık Örgütü kriterleri arasında yer alan raporlar her 14 günde yayınlanmalıdır.

Covid19 Sürveyans raporunun DSÖ tarafından önerildiği gibi her 14 günde bir yayınlanması, halkın bu konuda bilgilendirilmesi ve Üst Komite kararların bu bilimsel veriler ışığında alınması halk sağlığını korumak açısından önemlidir.  Zamanında alınmayan kararlar hem sağlık hem ekonomi açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.

 

 • Laboratuvar ve Sürveyans Komiteleri hemen kurulmalı ve çalışmaya başlamalıdır.

Bulaşıcı Hastalıklar yasasının öngördüğü salgın yönetimini planlayacak Sürveyans komitesi ve testlerle ilgili değerlendirme ve görüş bildirecek Laboratuvar Komitesinin kurulup etkin olarak çalıştırılması ve bu komitelerden çıkan verilerin Üst Kurul ile paylaşılması üst kurulun çalışmalarını daha verimli hale getirecektir.

 

 • Aşıya erişim hızlanmalı, aşılama programı hazırlanmalı ve aşı kayıtları dijital ortamda tutulmalıdır.

Aşı konusunda bulaş riskini azamide tutarak aşıya erişimi sağlamak, planlama, halkı bilgilendirme ve güven ortamı yaratma açısından aşağıdaki unsurların hayata geçirilmesi faydalı olacaktır.

 1. Toplam aşı ihtiyacının ne olacağının belirlenmesi (muhaceret izinli kişiler dahil olmak üzere ) , 
 2. Aşıların ne zaman nereden ne miktarda temin edileceğinin netleştirilmesi
 3.  Ülkeye aşı getirilebilmesi  için AB ve TC dışındaki kaynakların araştırılması (Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla veya başka kaynaklar)
 4. Aşı planının halkla paylaşılması  ve hangi tarihe kadar aşıların tamamlanmasının hedeflendiği konusunda halkın bilgilendirilmesi
 5. Aşıların kişileri hastanelere çağırarak değil, sağlık ocakları ve belediyeler aracılığı ile bölgelerde yapılarak bulaş riskinin minimumda tutulması
 6. Aşıların randevu verilerek yapılması ve aşı yapılacak yerlerde yığılmaların önlenmesi
 7. Aşı yapılırken kişilere bilgilendirme yapılması
 8. Aşı olan kişilerin yaşadıkları herhangi bir akut veya geç yan etkiyi bildirebilecekleri bir online başvuru sitesi oluşturulması.

 

Açıklamada HP’nin, halkın sağlığının korunmasına yönelik tüm çabalara gerek fikirsel anlamda gerekse aktif olarak katkı sağlayacağının, Ali Pilli ile yapılan görüşmede net bir dille iletildiği de belirtildi.  

HP açıklamasında halka da çağrı yapıldı. “Halkı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, mümkün olduğunca evde kalarak, temaslı ise Temaslı Takip Ekibine 1102’yi arayıp başvurarak, semptom gösterdiklerinde mutlaka test yaptırarak bu mücadeleye katkı koymaya, hem kendilerini hem sevdiklerini korumaya özen göstermeye davet ediyoruz” denildi.