‘HAYVANCILIKTA ÖNCELİĞİMİZ NİTELİKLİ ÜRETİM ’

‘HAYVANCILIKTA ÖNCELİĞİMİZ NİTELİKLİ ÜRETİM ’

Halkın Partisi Parti Meclisi ve Hayvancılık Çalışma grubu üyesi Veteriner Hekim Güneş Sarıkamış son günlerde hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sarıkamış şunları söyledi; ‘Hayvancılık sektörü’nün ürettiği süt olmadan süt ürünleri imalat sanayi, imalat sanayi olmadan da hayvancılık sektörü olamaz. Üzülerek görmekteyiz ki hükümetin tarım ve hayvancılık politikası’nın yanlışları nedeniyle birbirlerine bağımlı ve işbirliği içinde olması gereken hayvansal üretim ve süt ürünleri imalat ve pazarlama sektörleri bugün birbirlerine yabancılaşmış, karşı karşıya gelmiş ve her biri adeta kamu desteklemelerine bağımlı duruma getirilmiştir. Geçtiğimiz Kasım ayında yine üretici eylemleri vardı aradan 8 ay geçmesine rağmen sorunlar çözülmedi, tam tersi büyümeye devam etti. Bugün hem hayvancıların hem de imalatçıların eylemleri var ve bu eylemler sektör sorunları bağlamında buzdağı’nın sadece görünen kısmıdır.

Hükümet tarım ve hayvancılık politikalarını anlık, günlük, üretici ve imalatçıların eylemlerini sonlandırmaya yönelik reflekslere göre şekillendirmekte ve bu uygulamalar da sektörün sorunlarına bütünlüklü çözüm olmaktan uzak, sadece günü kurtaracak fiyat ayarlamalarıyla sınırlı kalmaktadır. Bugün görülüyor ki bu politikalar artık günü bile kurtarmaya yetmiyor.

Halkın Partisi olarak “HAYVANCILIĞA BAĞLI SEKTÖRLERİ BİRBİRLERİYLE UYUMLU HALE GETİRECEĞİZ”

Sarıkamış: ‘Ülkesel düzeyde tüm sektör paydaşları’nın katılımcılığı sağlanarak, oluşturulacak bir üretim planlaması’nın yapılması, süt üretiminin ne miktarda ve ne standartta üretileceği’nin kısa ve orta vadede yol haritası’nın çıkartılması, sütte miktara değil kalite ve niteliğe göre fiyatlandırma yapılması ve verilen teşvik ve desteklerin ise verimi, kaliteyi ve sürdürülebilirliği arttırıcı nitelikte olmasını sağlamak öncelikli hedefimizdir.Bu hedefleri hayata geçirmek için projelerimiz hazırdır.

Ülke’nin yüzölçümü belli, yıllık yağış ortalaması ve su kaynakları belli, bir dönümden elde edilen yem bitkisi miktarı belli, yem maliyetlerimiz ve işçilik maliyetlerimiz belli, elde edilen hayvansal ürünlerin iç ve dış piyasalardaki pazarlanma durumları belli iken tüm bu bu şartları dikkate alacak bir üretim planlaması’nın geçmiş hükümetler tarafından yapılmamış olması inanılır değildir.

Halkın Partisi olarak hayvansal üretimin her aşamasında kamunun kısa süreli politik ve populist kaygılara öncelik vermeden , bilimsel veriler ışığında, ülke yararını gözeterek, tüm ilgili paydaşlarla istişare içinde, denetleyici, yol gösterici, destekleyici rolünü hayata geçireceğiz.

1/1977 sayılı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu yasasına baktığınız zaman yasa’nın güncelliğinin olmadığını, sektöre hizmet edebilecek katılımcılığı sağlamadığı ve hatta yasanın ceza kısımlarının Kıbrıs Lirası üzerinden tasvir edildiği görülüyor.Gerekli yasal düzenlemeler yapılarak yasa güncellenip sektöre yararlı hale getirilecektir.

“GELİR DESTEKLERİNDE ÇAPRAZ UYUM SİSTEMİNE (Cross Compliance) GEÇECEĞİZ”

Yıllardır uygulanan plansız ve yanlış kısa süreli hayvancılık politikaları ile hayvancılık sektörü tam bir kaosa sürüklenmiştr. Uygulanan kaliteye ve verimliliğe dayanmayan yanlış teşvik sistemleri ile sürdürülebilir ve ekonomik olmayan düşük verimli bir hayvancılık sektörü oluşmuştur.

Gıda arz güvenliği ve sürekli olarak gıdaya olan ihtiyaç nedeniyle tarım ve hayvancılık sektörleri tüm dünyada devletler tarafından desteklenmektedir. Bu destekler üretici kesimin piyasadaki dalgalanmalara karşı ürettiklerinden elde edeceği gelirden bağımsız bir emniyet subabıdır.

Halkın Partisi verilecek desteklerle ilgili vizyonunu Avrupa Birliği’nde uygulanan ve doğrudan gelir desteği alan tüm çiftçi ve hayvancılar’ın uymak zorunda olduğu çarpraz uyum (cross-compliance) sistemine dayandırmaktadır.

Halkın Partisi’nin uygulayacağı teşvik sisteminde teşvik alan tüm üreticilerin yerine getirmek durumunda olduğu gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve toprağın korunması ile ilgili, bazı kurallar vardır. Bu kurallar üretimde dikkat edilmesi gereken noktaları belirler. Bu mekanizma otomatik olarak çok güçlü bir denetim işlevini yerine getirecektir. Resmi denetimlere uygunluk durumuna göre teşviklerin verilmesi ve uymayanlar için ise teşviklerde kesinti yapılması veya yararlandırmama sistemi ülkedeki tarım ve hayvanclığın gelişmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması için olmazsa olmazdır.