HP ÇEVRE KOMİTESİ BAŞKANI TEKSEN KÖROĞLU: LEFKE YİRMİ GÜNDÜR ZEHİRLENİYOR, DUYUYOR MUSUNUZ?

HP ÇEVRE KOMİTESİ BAŞKANI TEKSEN KÖROĞLU: LEFKE YİRMİ GÜNDÜR ZEHİRLENİYOR, DUYUYOR MUSUNUZ?

“LEFKE YİRMİ GÜNDÜR ZEHİRLENİYOR, DUYUYOR MUSUNUZ?”

Halkın Partisi Çevre Komitesi Başkanı ve Parti Meclisi üyesi Dt. Teksen Köroğlu gayrimeşru hükümetin Lefke’de neredeyse üç haftadır çöplüğün yanarak insanları zehirliyor oluşuna kulaklarını tıkadığına dikkat çekerek bu konunun sadece belediyelere bırakılamayacak kadar halk sağlığını ilgilendiren önemli bir husus olduğuna işaret etti. Geçmişte Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu sözcülüğü de yapan Halkın Partisi PM üyesi Köroğlu “Halkın Partisi olarak 10 gün önce tüm yetkilileri Lefke çöplük yangını konusunda uyarmış, göreve davet etmiş ve birtakım sorular sormuştuk. Görüyoruz ki halkın sorunlarına ve muhalefetin halk yararına olan taleplerine gayrimeşru hükümet kulaklarını tıkamıştır. İşte tam da bu sebeple biz Halkın Partisi olarak bu gayrimeşru hükümetin halka karşı kendisini sorumlu hissetmediği için sonradan telafisi mümkün olmayacak zararlar vereceği uyarısını yapmıştık” ifadelerini kullandı.

 

“İLGİLİ KURUMLAR ELLERİNDEKİ VERİLERİ KAMUOYU İLE PAYLAŞMALIDIR”

 

Gerek merkezi gerekse yerel yönetimlerin çöp yangını konusunda ellerindeki verileri ve yaptıkları ölçüm sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaları gerektiğine de dikkat çeken Köroğlu “Örneğin Sağlık Bakanlığı bu çöpten yayılan dumandan kaç kişinin rahatsızlanarak sağlık birimlerine müracaat ettiğine dair bir veri topladı mı? Topladılarsa bunu kamuoyu ile neden paylaşmıyorlar?” diye sordu.

 

“ÇAĞDAŞ ÇÖP DEPOLAMA VE ÇÖPTEN YARARLANMA TESİSLERİ ŞART”

 

Bu yüzyılda çağdaş çöp depolama ve çöpten yararlanma yönünde Avrupa Birliği yetkilileriyle yakın temas halinde işbirliği yaparak çalışmak gerektiğini vurgulayan Teksen Köroğlu “Ancak şu anda öncelikli hedef bu kanayan yarayı durdurmak ve bu duruma acilen müdahale etmek olmalıdır. Çünkü Lefke merkez ve civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarımız maalesef zehirlenmektedir” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi Çevre Komitesi Başkanı Teksen Köroğlu tarafından yapılan ve HP basın bürosunca dağıtılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Lefke çöplüğündeki yangın sürüyor . Lefke’deki çöplükte başlayan yangın 20 gündür yanmaya devam etmektedir. Özellikle Lefke merkez ve yakın çevrede etkili olan dumandan bölge halkı olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Çeşitli atıkların yanması ile oluşan emisyonlar nedeni ile Halkın sağlığı tehdit altında kalmaktadır. 20 gündür duman altında kalıp hava kirliliği yaşayan Lefke merkez ve ilçenin yerleşim alanlarında Halkın Partisi’nin 27 Temmuz 2022’de ‘Yetkililer uyuyor mu? Halk sağlığı tehlike altında!’ çağrısı yapıp Sağlık Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Çevre Dairesi’ne sorduğu sorulara bugün oldu cevap verilmemekle Yöneticilerin Toplum ve çevre sağlığına karşı bilinen verdikleri değer bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 19 Temmuzdan 2022’den beridir 20 gündür duman altında zehir soluyan bölge halkı ve oluşan hava kirliliği hakkında ilgililerin bu suskunluğu umursamazlığı plansızlığı daha ne kadar sürecek? Sağlık Bakanlığı toplum sağlığı açısından bölge insanı ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirlerle ilgili ne düşünüyor ne yapıyor ne planlıyor? Çöplük alanının türüne ve içeriğine bağlı olarak, çöplük yangınlarından çıkan duman, solunum bozukluklarına ve diğer sağlıkla ilgili sorunlar oluşturabilecek tehlikeli kimyasal bileşikler içerdiğini bilmek ve toplum sağlığı açısından önlemlerini almak kimin görevidir? Uygun şekilde depolanmamış çöpler, yeraltı ve yüzeysel su kirliliğine haşerelerin üremesine çevreye kötü kokuların yayılmasına görüntü kirliliğine ve çeşitli hayvanlar vasıtasıyla taşıyıcı mikropların yayılmasına neden olmaktadır. Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Dairesi bölgedeki hava kirliliği ölçümleri ve limit aşımı ile ilgili ne tür çalışmalar yaptı bu bilgileri kamu oyuyla ne zaman paylaşacak? Bakanlıklardan hiç bir açıklama gelmeyerek çevre ve halk sağlığı risk altında bırakılmaya devam edilmektedir. Hükümet, merkezi yönetim katı ve sıvı atıkların ülke genelinde yok edilmesini belediyelerin bireysel çabalarına bırakılmayacak kadar çok önemli bir husustur. Bugün birçok bölgemizin dağlarında ovalarında derelerinde sahillerinde vahşi çöp alanları oluşmasına sebep belediyeler tarafından önüne gelen yere düzensiz yığınla katı ve sıvı atıkların biriktirilmesindendir. Diğer yandan da AB ve KKTC arasında çalışılıp projelendirilen KKTC katı atık sorununu çözecek olan Güngör katı atık depolama alanı Güngör çöplüğü bir kısım belediyelere hizmet edebilmektedir ancak.

Başarısız atık yönetimimiz sayesinde KKTC Güngör çöp depolama alanımız olmasına rağmen düzenli depolamaya hala daha geçemeyip birçok belediyelerin çöp atıklarını vahşice depolamaya devam etmesi merkezi yönetimlerin beceriksizliklerinin ülkemize hediyesidir. Ülkemizde ve dünyadaki katı atıkların yönetiminin üç temel ilkesi vardır. Bunlar az atık üretilmesi, atıkların geri kazanılması ve atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesidir. Çöplerin toplanmasından, depolanmasından ve yok edilmesine kadar tüm hizmetlerin bir plan çerçevesinde ele alınmalı, öncelikle bu atıkların değerlendirilmesi veya geri kazanılması çevre ile uyumlu olmalıdır Ülkemizdeki katı atık yönetimindeki bitmez tükenmez sorunlar yönetim beceriksizlikleri çevre ve halk sağlığı üzerinde çok olumsuz etkiler bırakmakta hatta turizmin gelişmesini bile engellemektedir. 27 Şubat 2008 tarihinde onaylanan katı atık yönetim planı onaylanmış olmasına rağmen maalesef merkezi yönetimlerin ülkemizde atığı önleme, azaltma ve geri dönüşüm stratejileri uygulamaması AB politikaları doğrultusunda gereken adımların atılmaması tüzüklerin çıkarılmaması ve hedeflenen plana hükümetlerce uyulmaması neticesinde yaşanılan yaşatılan bu olumsuz tablolar ülkemize ve toplumuza layık değildir. Ülkemizin her tarafına yayılmış olan Lefke çöp alanı ve Güngör çöp alanı da dahil yeni birer ‘Dikmen Çöplükleri’ olma yolunda ilerlediğini görmezden gelmememiz gerekmektedir. KKTC çöp sorununa kesin bir çözüm getirmesi için AB ile birlikte projelendirilen ve eksiklikleri ile neticelendirilmeyen Güngör katı atık depolama alanının bir an önce acil olarak masaya yatırılması ilgili merkezi yönetim, yerel yönetimler, ilgili paydaşlarla temas ,görüş alışverişi içinde sonuçlandırılmasının hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için her türlü çaba harcanmalıdır. Halkın Partisi olarak halk ve çevre sağlığını ilgilendiren bu projenin, halk sağlığını ilgilendiren bu konuların takipçisi olacağız.”