HP GENEL BAŞKAN VEKİLİ YENAL SENİN’DEN TEŞEKKÜR

HP GENEL BAŞKAN VEKİLİ YENAL SENİN’DEN TEŞEKKÜR

HALKIN PARTİSİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ YENAL SENİN, VAKIFLAR BANKASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ…
 
HP GENEL BAŞKAN VEKİLİ YENAL SENİN: “Göreve geldiğimiz 2019 yılından itibaren sadece Bakanlıklarda değil, diğer kurum ve kuruluşlarda da iyi yönetim, eşit ve adil bir uygulamayı misyon edindik. Bugün aldığım rapora göre Kıbrıs Vakıflar Bankası son 2 yılda brüt kar’ını yüzde 380 arttırmış, “Donuk Krediler” diye adlandırılan alacakların bazılarında başarıya ulaşılıp belirli oranda tahsilat sağlanmış, zarar eden şubeler kapatılmış, yüksek kira bedellerinden dolayı Banka kendi adına,kendi malı olacak yeni bir bina inşaası için fizibilite çalışmasını tamamlamıştır.
Banka içinde yıllarca görev ifa etmeyen, disiplin suçu işleyen kişiler üzerinde sendika ile ortak karar alarak cezai yaptırımlar uygulanmış, yapılan içmünhaller şeffaflık ilkesi üzerinden hareket edilmiş,münhallere hiçbir itiraz olmamıştır. Sadece 5 sözleşmeli personel alımı konusunda HP’li üyeler şerh koymuştur.
Cari giderler azaltılmış, sakıncalı görülen kredilere onay verilmemiş,bankaya külfet olan özel sözleşmeler sonlandırılmıştır.
İşin özü sadece Halkın Partisi üyelerinin katkısı ile değil dönemin koalisyon ortağımız tarafından atanan üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile bir uyum yakalanmış, iyi yönetimi, hesap verebilir bir yapıyı hedefe koymuşlardır. Kurumlarımız Kıbrıs Türk Toplumunun varlığı açısından son derece önemlidir. Bunlara sahip çıkmak bizim görevimizdir. Bu bağlamda yaklaşık 2 yıldır bu görevi ifa eden tüm Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürü bir borç bilirim.”