HP Girne Milletvekili Erek Çağatay: Bilginin kaynağı internetin hukuki bir zemine oturtulması zaruridir

HP Girne Milletvekili Erek Çağatay: Bilginin kaynağı internetin hukuki bir zemine oturtulması zaruridir

“Bilginin kaynağı internetin hukuki bir zemine oturtulması zaruridir”

Halkın Partisi Girne Milletvekili Erek Çağatay, Hukuk Komitesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın çalışmaları sonucunda hayata geçirilen Bilişim Suçları Yasası’nın, bilişim sistemine hukuka aykırı şekilde erişmeyi, müdahale etmeyi, bilişim verisi üzerinde sahtecilik yapmayı, başkasına ait banka kartı veya müşteri bilgilerini ele geçirerek bundan menfaat sağlamayı, bir fikri, sanat eserini izinsiz şekilde çoğaltmayı ve yayımlamayı engelleyeceğini söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda onaylanan yasayla ilgili detaylı bilgi veren Çağatay, bilgi çağında yaşadığımızı ve bu bilgiye en kolay ulaşılan mecranınsa internet olduğunu belirtti ve ekledi: “Hayatımızın her alanına giren internetin toplumsal yaşamın bir gereği olarak hukuki bir zemine oturtulması zaruridir.”

 

“Verilere hukuka aykırı erişim ve verilerin kötüye kullanımı suç kapsamına alındı”

Bu yasa ile internet üzerinden bireylere, kurum ya da kuruluşlara kasten zarar vermek amacıyla yapılan saldırıların suç kapsamına alındığını anlatan Çağatay, verilere hukuka aykırı şekilde erişmek, müdahale etmek, verileri bozmak, silmek, değiştirmek, engellemenin suç sayılacağını ifade etti ve ekledi:  “Bilgisayar yoluyla dolandırıcılık, sahtecilik, kişisel verilerin kötüye kullanımı, yasadışı yayın, terörist faaliyetler, çocuk pornografisi, hacking, fikri haklara, yazılım ve veri tabanı üzerindeki haklara yönelik ihlaller bilişim suçu kapsamına alındı. Yasayla içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcılarına yükümlülük ve sorumlulukları da düzenleniyor. Her türlü bilgi ve veriyi üreten içerik sağlayıcıları kullanıma sunduğu içerikten sorumlu tutulacak.”         

 

“İnternet haber sitelerine künye zorunluluğu getirildi”

 

Bilişim Suçları Yasası’nda basın için de düzenleme yer aldığını anlatan HP Milletvekili, internet üzerindeki tüm haber sitelerine künye bilgisi zorunluluğu getirildiğini, künyesiz haber sitelerine erişimin engellenebileceğini aktardı: “Bu düzenleme, konunun yargıya taşınmadan çözülebilmesini öngörüyor. BTHK erişimi engelleyecek yetkili kurum olacak. Onur zedeleyici, kişiye doğrudan ya da dolaylı fiziksel veya zihinsel olarak zarar verme kastıyla yapılan yayınların erişimi engellenebilecek. Yasayla birlikte ayrıca, kişisel verilerin yasaya aykırı olarak elde edilmesi veya yayımlanması gibi özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda da mahkeme kararıyla erişim engellenebilecek.”

 

 

 

“El konan bilişim sistemi veya veriler ancak mahkeme kararıyla incelenebilecek”

 

Bilişim sistemlerinde ve yazılımlarında arama kopyalama ve el koyma faaliyetlerinin polis tarafından yapıldığını hatırlatan Milletvekili Çağatay, tasarıda bu konuyla ilgili de düzenleme yapıldığını belirtti: “El konan bilişim sistemi veya verilerinin incelenmesi ve verilerin kopyasının alınması mahkeme kararı olmaksızın yerine getirilemeyecek. El konulan bilişim sistemleri veya bilişim verileri, davanın açılmasından itibaren 3 ay içerisinde sahibine iade edilecek, bu süre mahkeme tarafından en fazla 6 ay daha uzatılabilecektir.”

 

“Halk sağlığını merkeze koyarak bilimin ışığında karar almak önemlidir”

 

Pandemi sürecini de değerlendiren Erek Çağatay, “Süreç hem bizi hem dünyayı daha önce yaşamadığı olaylarla yüzleştirdi. Mart ayından bugüne kadar yaşananlar değerlendirildiği zaman hükümetin hızlı karar alarak kapanma kararı almasının ve izole bir dönem geçirmesinin olumlu bir tablo sağladı. Bu başarı hem hızlı karar mekanizmasının hem de halkın kurallara uymasının sonucudur. Hükümet en baştan itibaren kademe kademe kapandığı gibi aynı şekilde kademe kademe açılacağını söylüyordu. Hükümet ilk kez karşılaştığı pandemi krizini yönetirken şartların değişmesi durumunda aldığı kararları hep yeniden gözden geçirdi ve şartlara göre revize etti. Esas önemli olanın halk sağlığı olduğu gerçeğini merkeze koyarak bilimin ışığında, akılla kararları şekillendirmek önemlidir” şeklinde konuştu.

 

“Hepimiz önlem alarak yeni normale alışmak zorundayız”

 

Kapalı olduğumuz süre içinde bir tecrübe edinildiğini söyleyen HP Milletvekili Çağatay, kazanılan bu tecrübenin avantajını kademe kademe açılırken yaşayacağımızı belirtti: “Bu avantajı sağlık çalışanlarımızın yol göstermesiyle yaşamamız gerekir. Sağlık Bakanlığı, diğer ülkelerin durumunu, pandeminin seyrini inceleyerek yönlendirmede bulunmaya devam edecektir.”

1 Temmuz’la birlikte yeni bir dönem başladığı belirten Erek Çağatay, alınan tedbirler bizim sağlığımız içindir. Bireyler de gerekli önlemleri almalıdır. Bu bir kültür meselesidir. Kıbrıs Türk Halkı kurallara uyduğu için başarı sağlandı. Önlem alarak yeni normale alışmalıyız. Steril ve izole bir halde yaşıyorduk, o nedenle biraz tedbirlerin gevşediğini gözlemliyorum. Kuralları bırakmayalım. Artık daha dikkatli olmalıyız. Sosyal mesafeyi koruyup, hijyen kurallarına uyup maskemizi mutlaka takacağız. Maske, bilimsel verilere göre bulaşma ihtimalini yüzde 1,75’e kadar düşürüyor. Karşılıklı maske takarak birbirimizi koruyabiliriz. Dünyaya kapalı kalamayız. Kademe kademe açılmayı zarar görmeden başarmalıyız. Bu kritik bir eşiktir, bilimin yol göstermesiyle bu süreci aşacağız.”

 

“Pandemi üretim eksiğimizi hatırlattı, tarım lokomotif sektör olmalı”

 

Ekonomik yapıda sorun olduğunu belirten Erek Çağatay, ithalat ve ihracat dengesine bakıldığında görülen makasın en büyük eksiğin üretim olduğunu gösterdiğini ifade etti. “Üretime geri dönmeliyiz” diyen Çağatay sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi bize bu eksiğimizi hatırlattı. Cari açığımızı hizmet sektörüyle kapatıyorduk. Sağlığımızı iyi korur ve salgını iyi yönetirsek yüksek öğretim sektörüne olumlu katkısı olacaktır. Ancak tarımı yeniden gündemimize alıp reform niteliğinde adımlar atarak, niş ürünlerle lokomotif sektör haline dönüştürmeliyiz. Hellimi, narenciyeyi pazarlayabiliyoruz ama ihracat rakamlarına baktığımızda yeterli olmadığını görüyoruz. Toprağımız verimlidir. İlk etapta kendimize yetecek seviyede üretim yapmalıyız. Cari açığı kapatmak için tarımın diğer iki lokomotif sektörlerden yükü almalıdır. Tarıma ilave olarak yüksek öğrenimin bu derece öne çıktığı bir ülkede bilişim sektörü de geliştirilerek lokomotif sektörler arasında yer alabilir. Vergi reformu ve kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alarak ekonomimizi daha sağlam bir zemine oturtmamız gerekir.”