HP MİLLETVEKİLİ AYŞEGÜL BAYBARS: BİZE, İŞ OLA YAPILAN DEĞİL, İŞ YAPAN BİR REFORM LAZIM!

HP MİLLETVEKİLİ AYŞEGÜL BAYBARS: BİZE, İŞ OLA YAPILAN DEĞİL, İŞ YAPAN BİR REFORM LAZIM!

“BİZE, İŞ OLA YAPILAN DEĞİL, İŞ YAPAN BİR REFORM LAZIM!”

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, her bireyin yerelde ihtiyaçlarını ve arzularını karşılayan ortak bir vizyonla hizmet almasının, bireylerin refahının ve müreffeh bir yerel ekonominin geliştirilmesinin, yerel yönetimlerin tüm vatandaşlarına erişim ve fırsat eşitliği sağlayarak adil muamelede bulunarak toplumun tüm kesimleri arasında iyi ilişkileri teşvik edecek kapasiteye ulaşmasının önemli olduğuna inandıklarını bu nedenle de yerel yönetimler reformunun yapılması istediklerini söyledi.

“BİLİMSEL TEMELDEN UZAK, AL-VERE DAYALI BİR REFORM İSTEMİYORUZ”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan HP Milletvekili, yerel yönetimler reformunun “sözde bir reform” olduğunu ve birçok yönden eksik, yetersiz ve kişisel menfaatlere dayalı olduğunu belirtti. Baybars şu ifadeleri kullandı: “Önümüze getirilen ve sözde reform yapacağı iddiasıyla yola çıkarak siyasi geleceği endişesi üzerine sadece sayı üzerinden düzenleme yapan, seçim kazanma gailesi ile belediyelerin sınırlarını belirleyen,
kendi istediği sonuca ulaşmak için herhangi bir açıklaması olmadan kendi yaptığı haritadan ve kapatmadan vazgeçerek sayıyı artırmaktan çekinmeyen, topluma reform adı altında sadece toplumun ödeyeceği vergileri artırarak ayakta kalacak bir modeli savunan, sayıyı sadece bir pazarlık enstrümanı olarak kullanan, bilimsel temelden uzak, kentsel ve kırsal gelişme önceliklerinden yoksun, al-vere dayalı bir reform istemiyoruz.”

“GÜÇLÜ BELEDİYELERİN, MUTLU İNSANLARIN OLACAĞI BİR REFORM OLMALIDIR”

Belediyelerin idari (personel teşkilat şeması, ihtiyaçlar temeli) ve mali yapısını, kurumsal kapasitesini güçlendiren, belediyelerin özerkliklerini tekrar değerlendirerek vatandaşın merkezden almakta zorlandığı birtakım hizmetlerin yerele devredileceği yetki, görev ve sorumlulukları belirleyen bir reformun gerekliliğine vurgu yapan Ayşegül Baybars, reformun hizmet kapasitesinin artırılması için gerekli öz kaynağı yaratacak ve yatırım yapabilir noktaya getirecek düzenlemeler içermesi gerektiğini belirtti. Baybars olması gereken reformu şu sözlerle anlattı:
“Reform, nüfus, istihdam, ana ekonomik faaliyetler, bölgenin yapılaşma gelişimi, ulaşım ve yolların gelişimi, yerleşim stratejileri, altyapı, sosyal, kültürel özellikler, ekonomik potansiyel, kırsal ve kentsel kalkınma perspektifi açısından mekansal gelişim stratejilerine dayalı olmalı; turizmin gelişmesine, girişimciliğin ve start-up’ların oluşturulmasına, yerli sanayilere ve belediyelere dönük yatırımların uygulanması yöntemi ile bölgedeki işletmelerin gelişmesini sağlayacak teşvikleri uygulayabilmeli. Gençlere, kadınlara ve dezavantajı gruplara yönelik sosyal problemlerin ortadan kaldırılmasına ve istihdam olanaklarını artıracak programların yapılmasını sağlamalıdır.
Ülkesel Fizik Plan’daki sürdürülebilir yerleşim politikalarının ortaya koyulacağı, yerel hizmet merkezlerinin belirlenip, yerel kimlik ve özelliklerini koruyan kentlerin (Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Tatlısu vb.) tarihi, kültürel ve kentsel yaşam merkezlerinin, kırsal kalkınma stratejilerinin (Karpaz, Akdeniz, Mesarya vb.), kıyılarımıza, dağlarımıza, koruma alanlarımıza ilişkin mekansal değerlendirmenin, kentsel / şehir kalkınma stratejilerinin (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne vb.) değerlendirileceği ve özünde toplumun kentlilik bilinci içerisinde çağdaş ve sosyal belediyecilik hizmetlerine bir tamam erişmesinin sağlanacağı güçlü belediyelerin mutlu insanların var olacağı bir reformu istiyoruz!”