HP MİLLETVEKİLİ AYŞEGÜL BAYBARS: HÜKÜMETİN MUHALEFETİ KAALE ALMAYARAK UYGULADIĞI ŞİDDET CİDDİ BOYUTTADIR VE DEMOKRASİYE DARBE NİTELİĞİNDEDİR

HP MİLLETVEKİLİ AYŞEGÜL BAYBARS: HÜKÜMETİN MUHALEFETİ KAALE ALMAYARAK UYGULADIĞI ŞİDDET CİDDİ BOYUTTADIR VE DEMOKRASİYE DARBE NİTELİĞİNDEDİR

 

“HÜKÜMETİN MUHALEFETİ KAALE ALMAYARAK UYGULADIĞI ŞİDDET CİDDİ BOYUTTADIR VE DEMOKRASİYE DARBE NİTELİĞİNDEDİR”

 

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül, mevcut hükümetin hukuka, meclise, anayasaya ve kurallara uygun davranmadığını söyledi. Meclis’te konuşan Baybars, hükümetin muhalefeti dikkate almayarak şiddet vurguladığını öne sürdü. Baybars şu ifadeleri kullandı: “Tam da aile içi şiddeti görüşeceğimiz bugünde hukuk tanımaz azınlık hükümetinin meclis çatısı altında demokrasiye, azınlığa, kendi gibi düşünmeyenlere yaptığı şiddeti görüyoruz. Çoğunluk olduğunu iddia ederek azınlık olduğunu görmeyen hükümetin, görüp de duymayan, duyup da kaale almayan hukuk tanımazlığını Meclis Başkanlığı’na kadar getirdiğine tanık oluyoruz. Usullerle ve yasallarla ilgili yaptığımız itirazlara, sözlerimize rağmen ne bir ses ne bir umursama ne bir açıklama yapıldı. Azınlığın çoğunluğa uyguladığı aşikar bir şiddetten bahsediyoruz. Ev içi şiddet, aile içi şiddet bunun gölgesinde görüşülecek. Hükümetin, bu koltuklara gelmeyerek, denetleme hakkımızı kullanmamıza izin vermeyerek, sorularımıza cevap vermeye tenezzül etmeyerek, muhalefeti kaale almayarak uyguladığı şiddet ciddi boyuttadır ve demokrasiye darbe niteliğindedir. Kendini çoğunluk gören, muhalefeti tahakküm etmeye çalışan bu hükümet artık kendine gelmelidir. Hukuka, meclise, anayasaya, kurallara uygun davranmalıdır. Aksi takdirde bedelini toplum ağır ödeyecektir.” 

 

“AD-HOC KOMİTE KURULMASINA YÖNELİK OYLAMA MECLİS İÇ TÜZÜĞÜ’NE AYKIRIDIR”

 

Baybars, UBP’nin Danışma Kurulu’na sunduğu dilekçede seçim tarihinin görüşülmesi için Ad-Hoc Komite kurulması yönünde bir talep olduğunu belirterek konuya ilişkin yasanın Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde olduğunu söyledi. Baybars şöyle konuştu: “Sunulan dilekçede Ad-Hoc Komite kurulması, seçim tarihinin yenilenmesine ilişkin yasanın Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’ne gönderilmesi ve komitelerde görüşülmesine ilişkin talepler var. Meclis İç Tüzüğü’nün 98. maddesi diyor ki, seçim tarihin yenilenmesiyle ilgili bir yasa tasarısı geldiği zaman, bu yasa tasarısını Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi’ne gönderirsiniz. Hem hükümet hem de muhalefet partileri tarafından sunulan tasarı ve öneri komiteye gönderilerek ivedilik alındı. Şu anda bu yasalar komitenin gündemindedir. Bugün meclis açıldığında yaptığımız oylamada bu yasa tasarısı ve önerilerin bugün kurulan ad-hoc komitenin gündeminde görüşülmesine ilişkin bir talep de vardı. Bu talebin bugün mecliste oylanması Meclis İç Tüzüğü’ne aykırıdır. Çünkü Meclis İç Tüzüğü’nün 41. maddesi 4. fıkrası diyor ki; bir komite görüşülen bir tasarı başka bir komitede görüşülecekse ilgili iki komitenin aynı görüşte olması halinde Meclis Başkanlığı’nın bunu yerine getirebileceği ve Genel Kurul’a bilgi vereceğini söylüyor. Yani bir yasa tasarısı başka bir komitenin gündemine gelecekse önce ilk komitenin bu tasarıyı görüşüp bir karar almış olması gerekiyor. Dolayısıyla bugün Danışma Kurulu toplantısı yapılamadığı için, İç Tüzük’ün 20/5. maddesine göre ‘UBP adına Sayın Başbakan’ın yaptığı öneri Genel Kurul’a getirilir işaret oyuyla oylanır’ denmesi ortaya konulacak her konunun burada oylanabileceği anlamına gelmez. Meclis İç Tüzüğü’ndeki 98. madde seçim tarihinin yenilenmesine ilişkin yasa tasarısı ve önerilerin Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde olacağını söyler. Bir diğer madde bir komitenin gündemindeki bir maddenin bilgisi dışında gündeminden çıkamayacağını söyler.”

 

“KOMİTEYİ BY-PASS EDEREK YAPILAN OYLAMA GEÇERSİZDİR”

 

 UBP’nin Danışma Kurulu toplanmadı diye komiteyi by-pass ederek Genel Kurul’da bir yasanın görüşülmesini öneremeyeceğini ifade eden HP Milletvekili, bunun Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı olduğunun altını çizdi ve ekledi: “Meclis Başkanlığı tarafından bunun oylanması mümkün değildir. Ad-Hoc Komite kurulmasıyla ilgili bir talep varsa Meclis Başkanlığı talepleri ayrı ayrı getirmek zorundadır. Meclis Başkanlığı’nın bir ihmali vardır. Meclis İç Tüzüğü’nün bir bütün halinde okunması ve diğer maddelerde yer alan noktalarla çelişmeyecek hususları 20/5. maddeden Meclis Genel Kurulu’na getirip oylama yapması gerekiyor. Sabah yapılan oylamanın geçersiz olduğu inancındayım. Usule aykırı olan bir talebin oylanmasının da geçersiz olacağını düşünüyorum.”