HP MİLLETVEKİLİ TOLGA ATAKAN: ARAÇ MUAYENE SİSTEMİ VE TRAFİK YASASI MECLİS’E SEVK EDİLMEDİ, ÜLKE 6 AY KAYBETTİ

HP MİLLETVEKİLİ TOLGA ATAKAN: ARAÇ MUAYENE SİSTEMİ VE TRAFİK YASASI MECLİS’E SEVK EDİLMEDİ, ÜLKE 6 AY KAYBETTİ

“ARAÇ MUAYENE SİSTEMİ VE TRAFİK YASASI MECLİS’E SEVK EDİLMEDİ, ÜLKE 6 AY KAYBETTİ”
 
Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan, ülkedeki araç muayene sisteminin yetersizliğinin herkes tarafından bilindiğini, hala Polis Genel Müdürlüğü kontrolünde sürdürülen araç muayene işlemlerinin tüm araç sınıflarını kapsamadığını hatırlatarak; “Ülke genelinde trafik ve tüm bileşenleri koordine eden, çatı görevi gören mevcut Trafik Yasası güncel ve çağdaş normların hayli gerisinde kaldı. Dünyadaki gelişmeleri özümseyen, bu çerçevede birçok paydaş ile uzun mesailer harcanarak daha modern bir hale getirilen yeni Trafik Yasası 6 aydır Meclis’e sevke dilmek üzere Bakanlar Kurulu gündeminde bekliyor” ifadesini kullandı. 
 
“TAMAMLANAN YASALARI BİR ADIM ÖTEYE GÖTÜREMEMEK BECERİKSİZLİĞİN YANSIMASIDIR”
 
Cumhuriyet Meclisi’nin üç aylık bir tatil sürecine gireceğini söyleyen Atakan, azınlık hükümetinin 6  aylık dönemde ülke yararına en ufak bir adım atmadığını belirtti. Bir önceki hükümet döneminde tamamlanan fakat hayata geçirilemeyen önemli adımların bile ileriye götürülmemesini “Beceriksizliğin bir farklı yansıması” olarak tanımlayan Atakan, “Ülkenin en sıkıntılı olduğu alanlarda ciddi çözüm ve çağdaşlaşma sağlayacak bu adımların görmezden gelinmesi kabul edilebilir değildir” dedi.
 
 
“TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN ÇAĞDAŞ BİR ARAÇ MUAYENE SİSTEMİNE GEÇİLMELİDİR”
 
Araç muayene sistemindeki aksaklıklara ilişkin açıklama yapan HP Milletvekili, “Hem teknik teçhizat hem de gerekli personelden yoksun bir şekilde sürdürülen araç muayene sistemi içinde sadece salon tipi araçlar, o da gayet limitli bir şekilde işlem görebiliyor. Kamyon, otobüs, çekici ve benzeri esvaptaki ağır vasıtalar muayene edilemiyor.
Artan trafik yoğunluğu ve artan araç sayısı ülke genelinde daha çağdaş daha modern bir araç muayene sisteminin gerekliliğini daha da önemli kılıyor. Fren sistemleri, oto içi elektrik sistemleri, aydınlatma ekipmanlarının durumu ve daha birçok önemli araç bileşenlerinin çalışır durumda olması başta trafik güvenliği anlamında büyük önem taşımaktadır. Bu bileşenlerin herhangi bir tanesinde oluşabilecek eksikliklerin zamanında giderilememesinin sonuçları ölümcül olabiliyor. Ülkemize daha çok 2. el sistemi ile ithal edilen kamyonet, kamyon, otobüs gibi ağır vasıtaların hiçbir şekilde muayene dilememesi ise ülke trafik altyapısı bağlamında ciddi bir tehlike oluşturuyor. Taşıdıkları yükler ve ağırlıkla bağlantılı ek fren sistemlerinin ve araç içi sistemlerin sağlıklı çalışıp çalışmadığı takip edilemeyen, ölçülemeyen bu araç sınıflarının yaratabileceği tehlike tahminlerin de ötesindedir. Araç muayene sistemi ile paralel bir şekilde hayata geçirilmesi planlanan dorse, çekici, ağır vasıta tadil ve modifiye tüzükleri çerçevesinde ülkemizde sıklıkla kullanılan bu araçların da belli bir standart içine alınması, gelişigüzel imal yapılmaması, kullanım esasları belirlenmiş olacak” dedi.
 
“GEÇEN HÜKÜMET DÖNEMİNDE TAMAMLANAN ARAÇ MUAYENE SİSTEMİ, DEVLETİN DEVAMLILIĞI İLKESİNE GÖRE HAYATA GEÇİRİLMELİYDİ”
 
Birçok ülkede araç muayene sistemlerinin devlet kontrolünde kamu-özel iş birliği çerçevesinde oluşturulmuş bir yapıyla hizmet verdiğine işaret eden Tolga Atakan, geçen hükümet döneminde bu çerçevede araç muayene sisteminin PGM’den alınıp Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı koordinesine verilmesi için adım atıldığını, ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gereken sistem ve teçhizat yatırımının kamu-özel iş birliği ile hayata geçirilip, devletin düzenleyen ve denetleyen kimliği ile sistemi koordine ve kontrol edeceği bir yapı çalışmasının tamamlandığını ancak seçim yasakları nedeni ile hayata geçirilemediğini anlattı: “Motosikletler, salon araçlar, ağır vasıtalar dahil olmak üzere ülke trafik sistemi içinde yer alan tüm araçların tam teşekküllü bir şekilde tüm önemli komponenet ve sistemleri çerçevesinde muayeneden geçirileceği, günümüzde yaşanan sıkıntılardan ari bir şekilde online randevu sistemi ile çalışacak, aynı anda birden çok aracın muayene işlemi yapabileceği, buradan alınacak belgelerin online olarak sisteme dahil edilebileceği bir yapı planlanmış ve hayata geçirilmeye hazır konuma getirilmiştir. Bu alanda yapılan, belli bir seviyeye kadar getirilen çalışmaların bir adım dahi ileriye götürülmemesi ciddi bir kayıptır. Nasıl bir model ile yapılacağından bağımsız bir şekilde ülkenin çok önemli bir eksikliği olan bu alanda en ufak bir adım atılmaması, var olan çalışmaların yok sayılması kabul edilemez bir durumdur. Devletin devamlılığı ilkesi çerçevesinde bugüne kadar bir adım atılamamış olmasının bir açıklaması yoktur.”
 
“TRAFİK YASASI’NIN BEKLETİLMESİ KABUL EDİLEMEZ”
 
HP Milletvekili Atakan, ülke genelindeki trafik bileşenlerini koordine eden Trafik Yasası’na da değinerek, mevcut yasanın çağın gerisinde kaldığı için uzun mesailer harcanarak yenilendiğini ancak Bakanlar Kurulu gündeminde 6 aydır beklediğini belirtti. “Ülkemiz trafik sisteminde yer alan araç sınıflarının dünya ile entegre bir hale getirilmesinden, mevcut trafik cezalarımızın daha güncel hale getirilmesine. Kamu taşımacılığı alanında yaşanan sıkıntıların düzenlenmesinden, genel standartların daha da iyileştirilmesine kadar birçok alanda önemli esaslar içermektedir. Günümüzde sıklıkla yaşanan alkol kullanımı tesiri altında araç kullanımı, hatta uyuşturucu etkisi altında araç kullanımı sorunları çerçevesinde  daha ciddi ve caydırıcı cezalar ve özellikle Polisin bu alanda daha etkin adımlar atmasını içeren güncellemeler ülkenin ihtiyacıdır. Bir diğer önemli sorun olan kaçak taşımacılık sorunu çerçevesinde birçok düzenlemeyi hayata geçiren yasa çerçevesinde özellikle taksi ve otobüsçü esnafının sıklıkla şikayet ettiği ve yasal çalışması olmadığı için hayata geçirilemeyen denetim mekanizması bu çalışma sonucunda hayata geçirilmiş olacaktı” şeklinde konuşan Atakan, yasanın bekletilmesini kabul edilemez bir durum olarak nitelendirdi.