HP SAĞLIK KOMİTESİ, PANDEMİYLE MÜCADELE İÇİN ÖNERİLERİNİ SAĞLIK BAKANLIĞI’YLA PAYLAŞTI

HP SAĞLIK KOMİTESİ, PANDEMİYLE MÜCADELE İÇİN ÖNERİLERİNİ SAĞLIK BAKANLIĞI’YLA PAYLAŞTI

HP SAĞLIK KOMİTESİ, PANDEMİYLE MÜCADELE İÇİN ÖNERİLERİNİ SAĞLIK BAKANLIĞI’YLA PAYLAŞTI

 

Halkın Partisi Sağlık Komitesi’nden Girne Milletvekili Jale Refik Rogers ve HP Parti Meclisi üyesi Dt. Teksen Köroğlu, Sağlık Bakanlığı’nı ziyaret ederek pandemiyle mücadeleye dair önerilerini Bakan Ünal Üstel’le paylaştı. HP Sağlık Komitesi’nden yapılan açıklamada 

“Covid19 salgınının ülkemizde sağlık sistemimizi zorladığı bugünlerin halk sağlığı açısından en az zararla aşılması Halkın Partisi olarak en büyük dileğimizdir. Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarına katkıda bulunacağını düşündüğümüz, ivedilikle yapılması gerektiğine inandığımız önerilerimizi paylaştık” denildi.

Halkın Partisi’nin Sağlık Bakanlığı’na sunduğu öneriler şöyle: 

 

 1.  Ülkemizdeki koronavirüs varyantlarının tespit edilmesi için pozitif örneklerde sekans analizi yapılarak ülkede var olan farklı türlerin ivedilikle tespit edilmesi gerekmektedir.
 2. Ülkemizde pozitif vakaları saptamak için test yapılırken, pozitiflerin hangi varyantlardan oluştuğunun takibinin de paralel olarak yapılması, varyant artışının yakından takip edilmesi ve yayılımının kontrol altına alınması gereklidir.  Varyant artışına karşı tedbir almak yerel bulaşı kontrol altına almakta önemli bir unsurdur.
 3. Güney’de çalışan kişilerin üç günde bir PCR testlerini yaptırabilmeleri için geçişin yoğun olduğu kapılarda örnek alınabilmesi veya test yapılan merkezlerde çalışma saatlerinin genişletilmesi sağlanmalıdır
 4. Toplum taramalarının artırılması pozitif vakaların hızla saptanması ve izole edilmesi  ve dolayısıyla  yerel bulaşın hızını yavaşlatmak açısından büyük önem taşımaktadır.  Bulaşın yaygın olduğu bölgelerde bu taramalar daha da kritiktir. Bu taramaların mobil bir şekilde, örneğin insanların sıklıkla gittiği market gibi yerlerin girişlerinde, yapılması toplumda daha geniş kitlelere ulaşılmasını sağlayabilir.  
 5. Yaygın test yapılabilmesi açısından test kapasitesinin artırılması önemli bir unsurdur.  Test kapasitesini artırmak açısından daha hızlı sonuç verecek test yöntemleri de  değerlendirilmelidir.  PCR kapasitesinin yaklaşık 6000 sayısından daha yükseğe çıkamadığı göz önünde bulundurarak onay almış hızlı antijen testlerinin PCR a ek olarak yaygın tarama yapmak için kullanılmaya başlanması önemlidir.  Bu PCR laboratuvarlarının yükünü de azaltacak bir uygulama olacaktır.
 6. Pandemi merkezlerinde çalışan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının temaslı olması veya hastalanması durumunda onların yerine geçecek sağlık ekiplerin kimler olacağını, karantina merkezi ve yoğun bakımların dolması durumunda hangi merkezlerin devreye gireceğini ve benzeri bilgileri  içeren  bir eylem planının ivedilikle hazırlanması gerekmektedir.  Covid19 dışındaki sağlık hizmetlerin aksamaması ve Covid19 hastalarının sağlık hizmeti alabilmesi açısından bu eylem planı kritiktir.
 7. Dünyada aşı pasaportu ile ilgili gelişmelerin yakından takip edilerek ülkemiz için planlama yapılması ekonominin önünü açmak için büyük önem taşımaktadır ve dijital ortamda yolcuların aşı takibinin yapılabilmesi için altyapı çalışmaları  şimdiden başlamalıdır.
 8. Aşı konusunda bulaş riskini azamide tutarak aşıya erişimi sağlamak, planlama, halkı bilgilendirme ve güven ortamı yaratma açısından aşağıdaki unsurların hayata geçirilmesi faydalı olacaktır:
  1. Toplam aşı ihtiyacının ne olacağının belirlenmesi (muhaceret izinli kişiler dahil olmak üzere ) , 
  2. Aşıların ne zaman nereden ne miktarda temin edileceğinin netleştirilmesi
  3. Aşı planının kademelerinin halkla paylaşılması  ve hangi tarihe kadar aşıların tamamlanmasının hedeflendiği konusunda halkın bilgilendirilmesi
  4. Aşıların randevu verilerek yapılması ve aşı yapılacak yerlerde yığılmaların önlenmesi
  5. Aşı yapılırken kişilere bilgilendirme yapılması
  6. Aşı ile ilgili kamu spotları oluşturularak toplumun bilinçlendirilmesi
 9. Temel Sağlık Dairesi’nde merkez kadronun güçlendirilmesi: Bulaşıcı Hastalıklar yasasında bulunan Ulusal Odak Noktasının oluşturulması, epidemiyoloji ve biyoistatistik uzmanlığı olan kişilerin ulusal odak noktasında görevlendirilmesi ve bunun için gerekli yasal zeminin oluşturulması bir an önce hayata geçmelidir.  
 10. Bulaşıcı Hastalıklar yasasının öngördüğü salgın yönetimini planlayacak Sürveyans komitesi ve testlerle ilgili görüş bildirecek Laboratuvar Komitesinin kurulup etkin olarak çalıştırılması ve bu komitelerden çıkan verilerin Üst Kurul ile paylaşılması üst kurulun çalışmalarını daha verimli hale getirecektir. 
 11. Covid19 Sürveyans raporunun DSÖ tarafından önerildiği üzere her 14 günde bir yayınlanması, halkın bu konuda şeffaflıkla bilgilendirilmesi ve Üst Komite kararların bu bilimsel veriler ışığında alınması halk sağlığını korumak açısından önemlidir.  Zamanında alınmayan kararlar hem sağlık hem ekonomi açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.